• Poradnia on- line "Zawsze jest jakieś wyjście"

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi  na  zagrożenia  wynikające  z  pandemii  i  potrzebę zwiększenia  dostępności  do  uzyskania  specjalistycznej  pomocy psychologicznej  dla  uczniów,  wychowanków,    rodziców  i  nauczycieli szkół  i placówek  oświatowych   stworzyło poradnię  on-line  z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

      Poradnia  on- line „Zawsze jest jakieś wyjście ” łączy użytkowników poszukujących pomocy:    psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc  zapewniają.  Umożliwia  współpracę  wielosektorową  na  rzecz pomocy  dziecku  i  rodzinie  przy  wykorzystaniu  dostępnych  narzędzi informatycznych.     Portal poradni     on- line    wykorzystuje     najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

      Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz się zarejestrować jako specjalista zapraszamy na stronę: