• Zajęcia taneczne 

    • Choreoterapia- terapia tańcem- należy do szerokiego nurtu arteterapii. To metoda pracy terapeutycznej wykorzystująca ekspresję ruchową do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji. Choreoterapia czerpie z terapeutycznych walorów tańca. Wspiera proces poznawania siebie i akceptacji własnego ciała. Pomaga radzić sobie z emocjami i doświadczać ich 

      w bezpiecznych warunkach. Wyzwala spontaniczność i twórczą energię, uczy technik skutecznej komunikacji. Otwiera na świat doświadczeń i potrzeb, zarówno własnych, jak i innych ludzi. 

      Z obserwacji nauczycieli, uczniów uczęszczających w poprzednich latach na zajęcia taneczne, wynika, że poprawiają one

      u uczniów koordynację wzrokowo- ruchową, pamięć, koncentrację uwagi. Wpływają pozytywnie na funkcjonowanie dzieci 

      w grupie rówieśniczej oraz na poczucie własnej wartości. Występy i udział w konkursach, które są efektem ww. zajęć dają możliwość odnoszenia sukcesów. 

      W ciągu ostatnich lat uczestnicy zajęć występowali wielokrotnie podczas apeli, Jasełek i uroczystości organizowanych w szkole.   W naszym dorobku są również występy na konkursach międzyszkolnych, na których odnosimy zawsze sukcesy.

      Prowadząca zajęcia: Michalina Gaszak-Partyka


      Choreografia "Niebieskie ptaki"

       

       

    • brak danych