• SPOTKANIE Z POLICJĄ

     •      

                          

                                                        

     • Rekrutacja 2014/2015 do projektu "Praktyczna szkoła 2"

     • Rozpoczęła się rekrutacja uczniów i uczennic do projektu "Praktyczna szkoła 2" na rok szkolny 2014/2015.

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl.

      Dla uczniów i uczennic naszej szkoły skierowana jest bogada oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyjazdów zawodoznawczych. Szczegółowe informacje nt realizowanych form zajęć znajdują się poniżej.

       

      Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:

      - z doradztwa edukacyjno-zawodowego

      - specjalistyczne z ergoterapii

      - spotkanie dotyczące aktywnego poszukiwania pracy

      - zajęcia interpersonalne

      - wyjazd zawodoznawczy do Bydgoszczy

      - pokazy u pracodawców prowadzone przez mistrzów w zawodzie kucharz

      Zajęcia  dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych oraz ukierunkowanych na rozwój kompetencji:

      - przygotowujące do egzaminu w zawodzie kucharz

      - ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia z informatyki

      - pozaszkolne: obóz matematyczno-językowy

      Opieka pedagogiczno- psychologiczna:

      - zajęcia z psychologiem

      - 3- dniowe warsztaty terapeutyczne

       

      Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora szkolnego- pani Moniki Chmarzyńskiej lub w Biurze Projektu, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 4 piętro - pokój 444  lub pod nr tel.: 52 58 35 444.

     • Wymiana dachu prawie zakończona!


      Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz Dyrekcji Szkoły do końca sierpnia zostaną ukończone prace związane z wymianą pokrycia dachowego z eternitowego na dachówkę ceramiczną. Cieszymy się, że nasza Szkoła stanie się jeszcze bezpieczniejsza:). 

         

          

     • Pilne!!! Wyprawka szkolna!

     • Drodzy Rodzice!!!

      WYPRAWKA  SZKOLNA !!!

      Jak co roku istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie na podręczniki szkolne dla dzieci.

      Wniosek należy składać do 5 września 2014 roku w sekretariacie szkoły. 

       

     • Kiermasz używanych podręczników

     • UWAGA!!!

      W dniu 25 czerwca 2014 r. w godzinach 12:00 - 14:00 odbędzie się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów serdecznie zapraszamy.

     • Nowa linia autobusowa z Bydgoszczy do Koronowa przez Kotomierz

     • Uwaga  gimnazjaliści – kandydaci do koronowskich szkół

      Nowy dogodny dojazd do szkół w Koronowie

      Informujemy, iż wychodząc naprzeciw prośbom rodziców i uczniów, już od 27 maja zostaje przez PKS uruchomiona linia:

      BYDGOSZCZ – OSIELSKO – ŻOŁĘDOWO – BORÓWNO – DOBRCZ – SIENNO – KOTOMIERZ – WUDZYN – ALEKSANDROWIEC – STARY JASINIEC – KORONOWO.

      Dzięki temu połączeniu uczniowie z takich miejscowości, jak:  Żołędowo, Dobrcz, Kotomierz, Wudzyn, Aleksandrowiec, Stary Jasiniec mają zapewniony dogodny dojazd do koronowskich szkół oraz powrót. Szczegółowy rozkład jazdy na stronie PKS  w wyszukiwarce połączeń.

     • Wycieczka do Torunia

     • Wycieczka do TORUNIA

      16.06.2014 r. (poniedziałek)

      • Zbiórka 8.10 - boisko szkolne
      • wyjazd 8.30 do Torunia
      • godz. 10.00 - zwiedzanie MUZEUM PIERNIKA w Toruniu
       • pieczenie pierników
      • spotkanie z przewodnikiem
       • zwiedzanie STAREGO MIASTA
       • gry, zabawy, konkursy
      • powrót 15.30
     • SPOTKANIE Z P.POLICJANTKĄ

     • "O BEZPIECZEŃSTWIE" - spotkanie z panią policjantką

      Dnia 20 maja 2014 gościlismy w naszej szkole Pania Ewę Sołtysiak- specjalistę ds nieletnich w koronowskiej policji. Czas spędzony na ciekawej prelekcji został wykorzystany co do sekundy. Informacji cała masa., tematów nie dało sie wszystkich wyczerpać. Dowiedzielismy sie wielu waznych rzeczy na temat bezpiecznych zachowań w szkole i poza szkołą, o zachowaniu ostroznosci w miejscach publicznych, zbiorowościach ludzi. Pani policjantka przypomniała także bezpieczne zasady ruchu drogowego,
      wskazała jak nalezy reagowac w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Niektórym prelekcja była za krótka, totez poprosili o prywatną rozmowe z Pania policjantką,. Pytań bylo wiele.
      Na ogól  wiemy , jak zachowac się bezpiecznie dla siebie i innych, ale przypominac zawsze warto.

        

          

       

     • Rekolekcje wielkopostne

     • Terminy rekolekcji wielkopostnych

      w Zespole Szkół w Koronowie

      24 - 26.03.2014 r. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

      31.03. - 2.04.2014 r. - Gimnazjum

      14 - 16.04.2014 r. - Szkoła Podstawowa

     •    Wspomnienie...

      „Jeśli mnie szukacie,
      Szukajcie mnie w Waszych sercach
      U tych którzy mnie kochali
      Żyć będę najdłużej”.

       

      Pani Aurela Drozdowska

      Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci naszej emerytowanej nauczycielki Pani Aureli Drozdowskiej.

      Pani Aurela  w naszej szkole uczyła matematyki przez 29 lat.

      Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, którego życie tak  wiele wniosło w naszą codzienność.

      My, jej przyjaciele i współpracownicy, koleżanki, koledzy i uczniowie będziemy przede wszystkim wspominać Panią jako wspaniałą osobę, życzliwą każdemu i w każdej sytuacji. Pamiętamy - kiedy służyła nam radą i pomocą – zawsze mogliśmy liczyć na jej uśmiech i radę.  Pamiętamy też, z jaką łatwością skupiała wokół siebie dzieci i młodzież, z jakim zapałem i radością udzielała porad i wskazówek, jak chętnie dzieliła się własnym doświadczeniem oraz wiedzą. Przy tym niezwykle spokojna, cierpliwa, skromna i pracowita kroczyła szkolnym korytarzem z dziennikiem w ręce, nigdy nie przeszła obojętnie widząc  zatroskaną minę ucznia.

       Żegnamy człowieka, który spokojnie przechodził przez zgiełk i pośpiech życia. Pani Aurela żyła w przyjaźni ze wszystkimi. W każdym potrafiła odnaleźć coś godnego uwagi i szacunku, każdy z nas miał szansę, by zdobyć jej sympatię i uznanie. Swoje poglądy i opinie wypowiadała zawsze spokojnie i jasno, nie ignorując zdania innych, Na radach pedagogicznych stanowczo broniła swoich wychowanków, każdego dobrze znała, byli dla niej jak rodzina. Wychowała kilka pokoleń młodzieży, do dziś - już dorośli ludzie - wspominają, jaką była wspaniałą wychowawczynią i osobą.

      Nie sposób opisać nasz smutek i ból, koi je tylko nadzieja, że tam będzie jej lepiej, że jest szczęśliwa.Widocznie w niebie  też była Pani  potrzebna, a Pani przecież nie potrafiła nigdy nikomu odmówić, bo dla Pani Aureli  człowiek, jego problemy i radości były zawsze najważniejsze. Była Pani  i pozostanie dla nas wzorem pedagoga i człowieka.

      Pani Aurela będzie  żyła w naszej pamięci jako wzorzec pewnych zasad. Nie zmarnujemy życzliwości jaką w nas pobudziła. Podsumowując  życie naszej koleżanki i nauczycielki możemy  powiedzieć, że  uczyniła nas  odrobinę lepszymi.

      Pani Aurelo! Pani pozostanie na zawsze w sercach naszych...!

       

                                                               Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie

     • REKRUTACJA!!!

      W Zespole Szkół w Koronowie rekrutacja trwa przez cały rok.

      Informacje na temat rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej szkoły:

      http://zsskoronowo.edupage.org/

      Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować osobiście

      w sekretariacie Zespołu Szkół,

      ul. Sobieskiego 16 w Koronowie codziennie od poniedziałku do piątku

      w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie pod numerem tel. 52-3822929.

      Dodatkowych informacji można uzyskać

      również od pedagoga i psychologa szkolnego.

       

       

      Rekrutacja ze Statutu Zespołu Szkół w Koronowie:

      ROZDZIAŁ VII

      ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

      § 28.   1. Zespół Szkół w Koronowie przyjmuje uczniów na podstawie skierowań wydanych przez organ prowadzący szkołę, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      2. Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 obejmuje nauczaniem dzieci i młodzież  na dwóch poziomach:

                  a) klasy dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim,

      b) zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

      3. Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3

      w Koronowie oraz Gimnazjum nr 2 w Koronowie:

      1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie przyjmowane są dzieci na pisemnąprośbę rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

      2) Do klasy pierwszej Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Koronowie przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

      3) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej w obu typach szkół wchodzących w skład zespołu jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

      a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej odpowiedniego typu szkoły: Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2.

      b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci  przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej),

      c)  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - w terminie do dnia 30 czerwca,

      d) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły - w terminie do dnia 31 maja,

      e) wypełnionej karty zgłoszenia dziecka na druku wewnątrzszkolnym.

      4) Nabór kandydatów do klas pierwszych trwa do dnia 31 maja i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia;

      5) O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego;

      6) Po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca lub utworzenie nowej klasy za zgodą organu prowadzącego;

      a) jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną,

      b) do klas już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego.

      4. Zasady przyjmowania uczniów do klasy  pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Koronowie.

      1) Podstawą przyjęcia ucznia do placówki jest orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej, w którym zawarte są informacje o upośledzeniu umysłowym lekkim oraz wskazana forma kształcenia ponadgimnazjalnego w szkole specjalnej;

      2) Naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 mogą rozpocząć uczniowie ze świadectwem ukończenia gimnazjum po spełnieniu pkt. 1;

      3) Od kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych wymagana jest następująca dokumentacja:

      a) podanie o przyjęcie do szkoły,

      b)  orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej,

      c) wypełniona karta zgłoszenia ucznia na druku wewnątrzszkolnym,

      d) świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z informacją o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po zakończeniu nauki),

      e) zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

      f) zaświadczenie o przyjęciu ucznia na praktykę w celu przygotowania zawodowego,

      g) karta zdrowia i szczepień ucznia,

      h) 2 zdjęcia,

      i) ksero/odpis aktu urodzenia,

      j) umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – do 31 sierpnia.

      5. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Koronowie:

      1) Podstawą przyjęcia ucznia do placówki jest orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej wydane na czas nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy,

      w którym zawarte są informacje o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi;

      2) Naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy mogą rozpocząć uczniowie ze świadectwem ukończenia gimnazjum po spełnieniu pkt.1;

      3) Od kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych wymagana jest następująca dokumentacja:

      a) podanie o przyjęcie do szkoły,

      b) orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej,

      c) wypełniona karta zgłoszenia ucznia na druku wewnątrzszkolnym,

      d) świadectwo ukończenia gimnazjum,

      e) karta zdrowia i szczepień ucznia,

      f) 2 zdjęcia,

      g) ksero/odpis aktu urodzenia.

      6. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat.

      1) Podstawą przyjęcia na indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

      7. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki po spełnieniu podstawowych kryteriów mają: sieroty, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, uczniowie kończący w bieżącym roku szkolnym naukę w gimnazjum, absolwenci gimnazjum

      w Zespole Szkół w Koronowie.

      8. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

      9. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

      1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

      2) analiza i ocena dokumentacji kandydatów.

      10. Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.

      11. Ewentualna negatywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej wymaga każdorazowo pisemnego umotywowania.

      12. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do nauki w placówce przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora placówki Komisji Rekrutacyjnej.

      13. Wydana przez Dyrektora decyzja jest ostateczna i nie podlegająca dalszym roszczeniom.

      14. Ilość uczniów przyjętych do klasy jest wyznaczona założoną, zgodną z przepisami liczebnością oddziału.

      15. Szkoła zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania do szkółponadgimnazjalnych: uczniów z zaburzeniami w sferze funkcjonowania społecznego uniemożliwiającymi pracę w zespole klasowym,uczniów, którzy mieli konflikt z prawem lub byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu, uczniów, którzy z uwagi na dysfunkcje nie mają możliwości realizacji programu nauczania.

      16. Do wszystkich klas we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół rekrutacja uczniów trwa przez cały rok.

      17. Terminy rekrutacji podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     • Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Najpiękniejsza bombka europejska"

     • Wojewódzki konkurs plastyczno - techniczny pt. "Najpiękniejsza bombka europejska"

      W miesiącach listopad - grudzień odbył się w naszej szkole wojewódzki konkurs plastyczno - techniczny pt. " Najpiękniejsza bombka europejska" dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z gimnazjum.

      Prace nadesłano z następujących szkół: ZSS w Grudziądzu, ZSS w Ciechocinku, ZS w Brodnicy, SOSW w Radziejowie, ZS nr 31 w Bydgoszczy, SOSW nr 3 w Bydgoszczy, Gimnazjum nr 40 w Bydgoszczy, ZS nr 30 w Bydgoszczy, SOSW w Dębowej Łące.

      Bombki wykonano róznymi technikami, a ich piękno i estetyka tak zachwyciły jury, że miało ogromny problem z wyborem tych najpiękniejszych. O wygranych decydowały głównie: motyw europejski, estetyka wykonania,wkład pracy, inwencja oraz kolorystyka. Ustalono następujący werdykt (z podziałem na uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym) :

      I miejsce - Tomasz Drzewiecki, kl. I gimnazjum, SOSW Radziejów,

      II miejsce - Angelika Szczechowska, kl. II gimnazjum ZSS nr 1 Ciechocinek,

                                                         

      III miejsce - Piotr Mrówczyński, kl II gimnazjum ZSS nr Ciechocinek,

                                                                                                 

      wyróżnienie - Natalia Kasica, ZSS nr 1, Ciechocinek,

       

      I miejsce - Doiminika Osuch, kl. I gimnazjum, SOSW Radziejów,

      II miejsce - Paweł Sobierajski, kl. I gimnazjum, ZSS Ciechocinek,

      III miejsce - Agnieszka Grocholska, kl. I gimnazjum, SOSW Bydgoszcz

                       

      wyróżnienienia:

      * Arkadiusz Karolczak, kl. III gimnazjum, SOSW Radziejów,

      * Damian Głowacki, kl. III gimnazjum, SOSW Radziejów,

      * Sławomir Tuszyński, kl. I gimnazjum, ZSS Brodnica,

                     

       

      Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich nauczycielom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy wygranych i zyczymy Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014!

      Organizatorzy: Judyta Mazurkiewicz, Grażyna Talarek, Edyta Molczyk

       

       

       

     • Rekrutacja uczniów do projektu "Przygoda z wiedzą 2"

     • Rekrutacja w ramach projektu Przygoda z wiedzą  2 właśnie się rozpoczęła!

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny dostępne są w sekretariacie szkoły, w Biurze Projektu,na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl w zakładce realizowane
      projekty -  Przygoda z wiedzą 2 oraz na stronie internetowej szkoły.

      Wypełnione formularze rekrutacyjne przyjmowane są przez Panią Ewę Rutkowską -  koordynatora szkolnego.

      Rekrutacja prowadzona będzie na niżej wymienione zajęcia w ramach:

      • ścieżki edukacji ekologicznej:  prowadzone w szkole zajęcia o tematyce ekologicznej i promującej zdrowy styl życia oraz wyjazdy o takim charakterze (Woziwoda, Sienno, Biskupin),
      • ścieżki świadomości i ekspresji kulturalnej: wyjazdy kulturoznawcze.

       

      Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się
      w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, IV piętro - pokój 444 lub pod nr tel.: 52 58 35 444

     • Wyjazd do kina

     •                                              

      Drodzy Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie!

      W dniu 29 stycznia 2014 r. organizowany jest wyjazd do kina w Bydgoszczy na film animowany pt. "Kraina lodu". Koszt wyjazdu: 13 zł. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pani Grażyny Filarskiej.

     • Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz  § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), ustalam

      dni  wolne  od   zajęć  dydaktyczno - wychowawczych   w   roku  szkolnym  2013 / 2014:

      2 maja 2014r.

      20 czerwca 2014r.

      4 kwietnia 2014r. – dzień sprawdzianu

      23 – 25 kwietnia  2014r. – dni egzaminu gimnazjalnego

      23 czerwca 2014r. – dzień egzaminu potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

     • SZLACHETNA PACZKA - XIII edycja

     • W tym roku po raz pierwszy także w Koronowie i okolicach.

      Weź udział w "Mądrej pomocy", włącz się do akcji !!!

      Poszukujemy wolontariuszy i wszystkich, którzy chcą zmienić świat wokół siebie.

       

      Zapraszamy na strony:

      www.szlachetnapaczka.pl

      www.superw.pl, wybierz rejon KORONOWO i okolice

       

      Lider rejonu Beata Świątkiewicz - Siekierska

      Informacja w naszej szkole u pani Jolanty Szatkowskiej