• ZAPROSZENIE NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

     • RADA RODZICÓW, DYREKCJA
      ORAZ SPOŁECZNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ
      W KORONOWIE UL. SOBIESKIEGO 16
      SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ  MIESZKAŃCÓW  KORONOWA  I  OKOLIC DO  "STAREJ  RZEŹNI" 

      NA KIERMASZ Z OKAZJI
      ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

      11 KWIETNIA 2017 ROKU (WTOREK)
      W GODZINACH OD 10.00 DO 17.00
      UZYSKANE W TEN SPOSÓB FINANSE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA WYCIECZKI DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.

     • ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE

     • Serdecznie zapraszmy na Dzień Otwarty
      w Zespole Szkół w Koronowie, ul Sobieskiego 16

      w dniu 29.03.2017 roku
      od godz.13:00 do 17:00

      celem zapoznania się
      z OFERTĄ EDUKACYJĄ SZKOŁY
      na rok szkolny 2017/2018
      Będzie możliwość zobaczenia sal lekcyjnych, terepeutycznych
      oraz bazy dydaktycznej placówki.

      Dyrektor Zespołu Szkół w Koronowie

     •                

      FUNDACJI "GIBULUS" za pyszne pączki

      z okazji "TŁUSTEGO CZWARTKU"


       

     • Konkurs "Ozdoba wielkanocna"

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Ozdoba wielkanocna”

        

      1. Organizator konkursu

      Zespół Szkół w Koronowie

      ul. Sobieskiego 16

      86-010 Koronowo

      Telefon i fax|: 52 382 29 29

      www: http://www.zsskoronowo.edu.page.pl

      e-mail: zskoronowo@wp.pl

      2. Cele konkursu

      -przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

      -rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i poczucia estetyki

      -promocja osób utalentowanych plastycznie

      -rozwijanie zdolności manualnych

      3. Adresat konkursu

      Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i zawodowych oraz SPdP. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

      - klasy I-III

      - klasy IV-VI

      - klasy I-III G

      - klasy zawodowe i SPdP

      4. Przedmiot oceny konkursowej

                   Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznych oraz wkład pracy autora. Ozdoba wielkanocna{ może być płaska lub przestrzenna}, technika wykonania i wymiar dowolne. Praca powinna być podpisana [na przymocowanej karteczce] danymi osobowymi wykonawcy: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i adres szkoły/placówki, numer telefonu i adres mailowy szkoły, imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna.

      5. Termin

      Prace należy przesłać pocztą do siedziby organizatora do 24 marca 2017 r. na adres

      ZS, ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo.

      Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska laureata w Internecie i w mediach.

      6. Nagrody

       Organizatorzy konkursu przygotowali:

      -nagrody rzeczowe dla zwycięzców (miejsce I,II,III)

      -laureaci i opiekunowie otrzymają dyplomy

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2017 r. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do laureatów konkursu na adres ich szkoły/placówki.

      Dyrektor szkoły

     • PODZIĘKOWANIA

     • Dyrekcja Zespołu Szkół w Koronowie

      w imieniu uczniów i ich rodziców składa serdeczne podziękowania

      WSZYSTKIM DARCZYŃCOM,

      dzięki którym każdy uczeń otrzymał świąteczną paczkę ze słodyczami oraz upominkami. 

      DZIĘKUJEMY!!!

     •  WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
      DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
      „SYMBOLE NARODOWE”
      ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!
       

      Konkurs plastyczny, który rozpoczął się 10.11.2016 i trwał do 25.11.2016 r, został rozstrzygnięty. Najlepsze prace zostały nagrodzone- wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

      Szczegóły nt konkursu znajdą Państwo tutaj → https://zsskoronowo.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=5

     • „Jestem przeciw- narkotykom, dopalaczom oraz innym ogłupiaczom"
      To hasło przewodnie prowadzonej
      w Zespole Szkół kampanii przeciwdziałającej sięganiu po środki uzależniające przez dzieci i młodzież.
      Więcej informacji nt kampanii znajdą Państwo tutaj →
      https://zsskoronowo.edupage.org/text4/?

     • Spotkanie Przyjaciół Zespołu Szkół

      „Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi” – słowa Stefana Wyszyńskiego przyświecały Spotkaniu Przyjaciół Zespołu Szkół w Koronowie.

       

       

     • WARSZTATY DLA RODZICÓW UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

      W dniu 20 października 2016 roku w Zespole Szkół w Koronowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów i nauczycieli. Warsztaty prowadził pan Marek Południak specjalista terapii uzależnień z Poradni Stowarzyszenia Monar w Bydgoszczy.

      Tematyka warsztatów dotyczyła zazywania przez dzieci i młodzież narkotyków i środków psychotropowych.. W trakcie prowadzonych zajęć rodzice i nauczyciele mieli możliwość blizszego poznania środków zagrażających zdrowiu i życiu dzieci oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom.

      Uczestnicy warsztatów pozytywnie je ocenili stwierdzając, ze aktualizacja wiedzy dotyczącej środków uzależniających jest niezbędna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

     • Drodzy Rodzice!

       zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów Zespołu Szkół

      na spotkanie w dniu 15 września 2016 roku

      o godz. 10:00

       

     • Piknik rodzinny w Tuszynach

     • W dniu 22.06.2016 r. Samorządu Uczniowski organizuje w Tuszynach PIKNIK RODZINNY dla uczniów naszej szkoły i ich rodzin.

      Przewidywane atrakcje:

      - gry i zabawy sportowe

      - wspólne grillowanie

      - słodki poczęstunek przy kawie.

      Serecznie zapraszamy!

     • PODZIĘKOWANIA DLA CHATY POLSKIEJ W KORONOWIE i RADZIE RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KORONOWIE

     • Zespół Szkół w Koronowie bardzo serdecznie dziękuje

      Chacie Polskiej w Koronowie oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół

       

       RADA RODZICÓW

      za dofinasowanie do "Zielonej Szkoły", która odbyła się 16.05 - 21.05.2016 roku nad morzem w miejscowości Unieście. 

      W "Zielonej Szkole" uczestniczyli uczniowie

      Szkoły Podstawowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

     • Podziękowanie Państwu Krystynie i Czesławowi Sobczakom

     •  

      Uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

      serdecznie dziękują za wspaniałe warunki i miłą atmosferę

      Państwu Krystynie i Czesławowi Sobczakom 

      w wczasie pobytu na "Zielonej Szkole" w domu wczasowym "Duet".

      .