• Dzień Dziecka w Wiosce Ginących Zawodów

     • Dnia 30.06.2022 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w pieszej wycieczce do Wioski Ginących Zawodów. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy serdecznie powitani przez Państwa Porazińskich. Zaczęliśmy ten wspaniały, słoneczny dzień od śniadania na świeżym powietrzu. Pani organizator opowiedziała o ciekawych i częściowo już zapomnianych obrzędów majowych. Następnie podzieleni zostaliśmy na dwie grupy i wzięliśmy udział w warsztatach ceramicznych i tkackich. W przerwach między warsztatami zajadaliśmy się pysznymi ziemniakami z parownika. Dużą niespodzianką było dla nas spotkanie z alpaką. Mogliśmy pogłaskać i przytulić to wspaniałe zwierzę. Na koniec udanego Dnia Dziecka skosztowaliśmy pyszną kiełbaskę pieczoną przy ognisku. Cały dzień był z nami Klaun Bobek, który zabawiał nas i czarował piękne kształty z balonów.  Dziękujemy za opiekę wszystkim nauczycielom, opiekunom i Państwu Porazińskim za tak wspaniała i niezapomnianą przygodę.
      Samorząd Uczniowski.

     • Wszystkiego Najlepszego Mamo!

     • Mamom i mamusiom dedykujemy przemiłe słowa.

      Jest jedno słowo piękniejsze od każdego kwiatka. 

      Drzemie w nim moc uczuć, a brzmi ono - Matka.

       

     • Konkurs matematyczny

     • W dniu 19 maja 2022 roku odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. „Mistrz rachowania” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej. Udział w konkursie wzięło 20 uczniów, zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 90 minut. 

      Celem konkursu było:

      ·         wspólna zabawa z matematyką,

      ·         zdobywanie doświadczenia w rywalizacji z rówieśnikami,

      ·         rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów

      ·         kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

      ·         rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów

      ·         popularyzacja matematyki wśród uczniów,

      ·          mobilizowanie i motywowanie młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów,

       

      Wszyscy oddali kartkę z zadaniami. Wkrótce poznamy wyniki konkursu. 

     • Wycieczka do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz OgroduZoologicznego w Bydgoszczy - LPKiW Myślęcinek

     • 18.05.5022 r. uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie udali się na wycieczkę do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz do ZOO w Myślęcinku.  Dzieci miały okazję poznać dzieje formacji wojsk lądowych, zobaczyć ciekawe ekspozycje mundurów wojskowych, a także poobserwować niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu, oglądały z bliska zwierzęta, poznały ich wygląd i tryb życia. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem sprawia, iż wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwałe zapiszą się
      w pamięci uczniów. Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją historii oraz przyrody. 

      W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom dopisywały humory wzajemnie dzieliły się wrażeniami z wycieczki.

     • Komunikacja alternatywna

     • Tak pracujemy z Patrykiem, chłopcem niemówiącym. Porozumiewa się on za pomocą gestów, krzyku i wokaliz. Takimi komunikatami prosi o przedmiot, aktywność, uwagę lub wyraża nimi dezaprobatę. Patryk jest na etapie nauki komunikacji alternatywnej. Służy mu do tego zeszyt z podstawowymi komunikatami obrazkowymi: jedzenie, picie, mycie rąk oraz gesty służące powitaniu: przybij piątkę, żółwik, podaj rękę. Posługując się strategią wyboru -  sam wybiera aktywność, jaką chce wykonywać: obejrzeć bajkę, ułożyć układankę, wykonać pracę plastyczną. Tak rozwijamy relacje dziecko-partner komunikacyjny. Dzisiaj Patryk wykonał wielkie serce dla Mamy. Takie małe sukcesy cieszą niezmiernie!

     • XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

     • Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.                                                                      

      Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności

      Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

     • "Nasza planeta – nasze zdrowie"

     • 13 maja uczniowie grupy edukacyjno- terapeutycznej brali udział w IV Powiatowej Olimpiadzie Specjalnej Wiedzy o Zdrowiu ,,Nasza planeta – nasze zdrowie”. Organizatorem był Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy. Konkurs odbywał się w dwóch częściach: konkurs wiedzowy i  plastyczny. Nasi uczniowie zdobyli I miejsce w konkursie wiedzowym, a także wyróżnienia za prace plastyczne. Laureaci olimpiady otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe. 

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

     • Lekcja na świeżym powietrzu

     • W dniu 06.05.2022 r. uczniowie grupy  edukacyjno-terapeutycznej 3 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy pod opieką  p. J. Grochowskiej oraz p. J. Kujawy wybrali się na zajęcia w terenie.

      Zajęcia w terenie są jedną z najbardziej efektownych form poznania przyrody, umożliwiają wykorzystanie najbliższego otoczenia jako źródła wiedzy przyrodniczej.  Uczniowie podczas zajęć prowadzili obserwację, rozbudzili zainteresowania światem przyrodniczym, poznali naturalny ekosystem łąki, dostrzegli na łące różnorodność barw, kształtów, zapachów oraz dźwięków.  Ponadto uczniowie spędzili czas na zabawach sportowych.