• ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

     • 22 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Światowym Dniu Ziemi, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. Jest to największe na świecie święto o charakterze ekologicznym obchodzone w ponad 190 krajach.

      W tym dniu podczas pogadanek i projekcji filmów edukacyjnych, nauczyciele przekazywali uczniom jak ważne jest dbanie o nasz wspólny dom – planetę Ziemię. Najmłodsi uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne pt. ,,Moja planeta Ziemia”, słuchali i z radością śpiewali piosenki ekologiczne. Starsi uczniowie natomiast szukali sposobów, co robić na co dzień, aby pomóc naszej planecie. Ponadto społeczność szkolna włączyła się w akcję zorganizowaną przez Gminę Koronowo przy współudziale Nadleśnictwo Różanna pod hasłem „Odpad dasz – drzewko masz”. W zamian za przyniesione elektroodpady otrzymaliśmy sadzonki drzew i krzewów, które zasadzimy w swoich domowych ogródkach.

       

      Organizatorzy:
      G. Talarek, M. Chmarzyńska

     • ZABAWY INTEGRACYJNE W PARKU

     • 20 kwietnia uczniowie grupy edukacyjno-terapeutycznej wraz z paniami  ( Sandrą Wajnert i Joanną Kujawą) wybrali się na piknik rekreacyjno- integracyjny do pobliskiego parku.  Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi, panie przeprowadziły pogadankę na temat ochrony naszej planety. Pogoda dopisała dlatego uczniom szybko minął czas podczas zabaw z wykorzystaniem animacyjnej Chusty Klanza. Kto chiał mógł skorzystać z siłowni na świeżym powietrzu. W trakcie wycieczki uczestnicy przestrzegali obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii.

     • POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ

     • Zgodnie z zarządzeniem Dyrektor Zespołu Szkół w Koronowie, od 19.04.2021 r. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie (włącznie z odbywającymi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju ucznia, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia indywidualnego nauczania) będą odbywać naukę  stacjonarną w szkole.

      W związku z powyższym przypominamy dzieciom, rodzicom i opiekunom podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pandemii.