• KOMUNIKAT

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. z poz. 1870) przyjmuje się zasady organizacji nauki stacjonarniej w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie w Zespole Szkół w Koronowie oraz nauki zdalnej w kl. IV-VIII Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie w Zespole Szkół w Koronowie, kl. I-III Specjalnej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Koronowie w Zespole Szkół w Koronowie oraz kl. I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Koronowie w Zespole Szkół w Koronowie.

      Wsparcie i prowadzenie dotychczasowej terapii psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej, rewalidacji, itp. odbywa się poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz dostępne komunikatory.

      W ramach zapewnienia dzieciom dodatkowych zajęć w czasie wolnym, proponuje się uczniom dodatkowe zadania w ramach  zajęć świetlicowych i bibliotecznych umieszczonych na stronie szkoły.

      W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie Specjalnej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 w Koronowie w Zespole Szkół w Koronowie będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

     • Alpaki w szkole

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Alpaki w szkole.

      16 października odbyło się pierwsze spotkanie uczniów z alpakami w naszej szkole. Dzieci miały możliwość dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat tych interesujących zwierząt. Każdy kto miał ochotę mógł pogłaskać i nakarmić naszych uroczych gości. Dzieci dowiedziały się również jak można wykorzystać wełnę pozyskiwaną z tych zwierząt. Uczniowie również wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem prawdziwej wełny z alpaki. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania.

     • ALPAKOTERAPIA W NASZEJ SZKOLE

     • Już od 16 października ruszają cykliczne spotkania naszych uczniów z uroczymi alpakami. Kontakt dzieci z tymi zwierzętami  jest doskonałym dopełnieniem ich codziennejj terapii, kształcenia i wychowania.

     • ZBIERAMY NAKRĘTKI!

     • Dzisiaj przed budynkiem Zespołu Szkół przy ulicy Sobieskiego 16 stanęło SERCE- kosz na nakrętki. Aktualnie zbieramy nakrętki dla Izy. Zachęcamy wszystkichdo wrzucania plastikowych nakrętek.

      Pamiętajmy! Dobro powraca!

       

      Dyrekcja Zespołu Szkół w Koronowie dziękuje Panu Wojciechowi Głogowskiemu – firmie MAXFLOOR z Koronowa za pomoc w przymocowaniu serca.

     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GŁUCHYCH

     • 29.09.2020r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z uczniami z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych.

      Panie nauczycielki przybliżyły problematykę wad słuchu oraz trudności z jakimi na codzień zmagają się osoby dotknięte tym problemem. Uczniowie dowiedzieli się wiele na temat języka migowego oraz pokazywali podstawowe znaki.  Poznali również polski alfabet palcowy.

      Na koniec uczniowie klas II-III SP, V-VI SP, VII SP, VIII SP wykonali plakaty nt. ,,Świat ciszy ma wiele barw”.

      Międzynarodowy Dzień Niesłyszących obchodzony jest od 1958r. zawsze w ostatnią niedzielę września. Jego celem jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy osób niesłyszących, na ich prawa, osiągnięcia, trudności w życiu codziennym.

      Spotkanie przeprowadziły panie:

      Justyna Skórzewska – Piotrowicz

      Joanna Kujawa