• Pomóż Adriannie
      przekaż 1% podatku 

                                               

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:

      KRS 0000037904, Cel szczegółowy 1%: 9153 Balcerek Adrianna

     • Funkcjonariusz Straży Miejskiej
      o bezpiecznych feriach zimowych
      i nie tylko

          W dniu 14 stycznia odwiedził nas funkcjonariusz Straży Miejskiej z Bydgoszczy- spec. Krzysztof Gawrych wraz z służbowym psem Walkerem. Przeprowadził dla dzieci i młodzieży cykl bezpłatnych prelekcji z zakresu bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych oraz zagrożeń związanych z uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy.
      Więcej informacji znajdą Państwo tutaj → https://zsskoronowo.edupage.org/text4/?

    • SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
     • SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

     • Jasełkowo… świątecznie…

      Magiczny to czas, Boże Narodzenie… Spotykamy się w gronie rodzinnym, spożywamy wspólnie wigilijną kolację, kolędujemy i weselimy się. To czas, który pozwala nam zwolnić nieco tempo życia
       i poddać się głębszej refleksji. To czas spotkań świątecznych w zakładach pracy, w firmach, czas składania sobie życzeń, czas życzliwych spojrzeń, czas, w którym chowamy urazy czy uprzedzenia.

      Cytując Zdzisława Kunstmana:

      „Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,

      Do świątecznej zasiądą wieczerzy –

      Błogosławiony grudzień!...”

      Dlatego właśnie błogosławiony, bo łączy i pozwala spotkać się w jednym miejscu, o jednym czasie, by symbolicznie połamać się opłatkiem i złożyć serdeczne życzenia. 16 grudnia 2015 roku tradycyjnie już odbyło się  Spotkanie Przyjaciół Szkoły. To niepisane święto szkoły połączone z występami uczniów oraz poczęstunkiem dla gości. Niezwykła atmosfera zbliżającego się Bożego Narodzenia, zapach choinki, białe obrusy, dekoracja, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń wprowadziły uczestników w niecodzienny klimat. Na uroczystość przybyli:

      • Ks. Proboszcz Ryszard Hirsz – Parafia Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
      • ks. Prałat Henryk  Pilacki - Parafia Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
      • Pan Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
      • Pan Zenon Rydelski - Przew. Rady Powiatu Bydgoskiego, Dyr. MGOK w Koronowie
      • Pan Leszek Czerkawski - Sekretarz  Powiatu Bydgoskiego
      • Pani Maria Strąk - Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie
      • Pan Marcin Wojciechowski - główny Księgowy PCZO w Koronowie
      • Pani Barbara Sosnowska - Sekretarz Gminy Koronowo
      • Pan Włodzimierz Domek- Przewodniczący Rady Miejskiej w  Koronowie
      • Pan Andrzej Kozański - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej    w Koronowie
      • Pani Ewa Chytła  -  Dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu  Edukacji w Koronowie
      • Pani Grażyna  Szymańska  - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
      • Pan Hieronim Bukowiecki - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
      • Dyrektorzy szkół:
       • Pani Dorota Makowska – LO w Koronowie
       • Pani Mirosława Pietryga - Gimnazjum nr 1 w Koronowie
       • Pan Grzegorz  Winowiecki – Zespół Szkół w Mąkowarsku
       • Pani Katarzyna Wróbel - Szkoła Podstawowa w Sitowcu
       • Pan Piotr Bakalarsk i- Zespół Szkół w Wierzchucinie Król.
       • Pan Stanisław Lewandowski – Szkoła Podstawowa w Witoldowie
       • Pan Cezary Bosacki - Zespół Szkół we Wtelnie
       • Pani Jolanta Wodnicka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie
      • Pani Magdalena Prekop – dyrektor DPS w Bożenkowie
      • Pan Dariusz Karwat - Dyrektor MGOPS w Koronowie oraz Pani Sylwia Klonowska (MGOPS    w Koronowie)
      • Pani Grażyna Wegner – przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie
      • Pan Maciej Makowski – radny Powiatu Bydgoskiego, dyrektor MGOSiR  w Koronowie
      • Pani Katarzyna Karwat –Miejska  Biblioteka Publiczna w Koronowie
      • Pani Ewa Bielska - Biblioteka Pedagogiczna w Koronowie
      • Pan Piotr Szramkowski - Kierownik Banku Pekao SA  FILIA w Koronowie
      • Pan Janusz Flies oraz Pan Piotr Grabowski - Nadleśnictwo Różanna
      • Pan Grzegorz Kowalik - z-ca Komisariatu Policji w Koronowie
      • Pan Norbert Kulczyk - Komendant Straży Pożarnej w Koronowie
      • Pani Lidia Mikołajewska – Studio Fotograficzne „Rozalia” w Koronowie
      • Pani Maria Nawrocka   - Zakład Usługowo-Szkoleniowy PERFEKT Bydgoszcz
      • Pani Jadwiga  Jarząbkiewicz - Górniak – Kancelaria radcy prawnego, ul. Dworcowa 19           w  Bydgoszczy 
      • Rada Rodziców Zespołu Szkół w Koronowie: Pani Gabryela Malak, Pani Joanna Badźmierowska, Pani BożenaWielgosz
      • Pani Teresa Tywuszyk – Chata Polska w Koronowie
      • Pan Bogdan  Polasik – starszy inspektor ds. bhp

       

      Na spotkanie przybył nawet św. Mikołaj…  reniferem prosto ze Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy. Dzieci były mile zaskoczone, niektóre lekko przestraszone, ale wszystkie zadowolone z otrzymanych słodkości. Dyrekcja Zespołu Szkół składając świąteczne oraz noworoczne życzenia serdecznie podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie, pamięć i dobrą współpracę, wsparcie, życzliwość oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      Jeszcze raz gorące podziękowania!!!

                                             

       

      Oprawa fotograficzna dzięki życzliwości pani Lidii Mikołajewskiej – STUDIO FOTOGRAFICZNE „ROZALIA”, za co również dziękujemy!

      /więcej zdjęć w Albumie fotograficznym/

       

     • Konferencja dla nauczycieli i rodziców

     • Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy

      19 listopada 2015 roku o godz, 12.30 - 19:00 

      ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

      pt. "Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych" 

      NAUCZYCIELI I RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

       

       

     • Zaproszenie na warsztaty

     • W dniu 29.10.2015 r. o godzinie 14:30 w sali nr 7 odbędą się bezpłatne warsztaty pt.
      "Zachowania autodestrukcyjne
      u dzieci i młodzieży"
      .

      Serdecznie zapraszamy rodziców
      oraz zainteresowane osoby.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 14.10 2015 Dzień Edukacji Narodowej

      Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole to okazja do podziękowania wszystkim  pracownikom za ich codzienny  trud, okazja do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły Pani Katarzyny Żubik,  a także Nagrody Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha, która w tym roku została przyznana pani Jolancie Szatkowskiej. Ten dzień to również  okazja do podziękowań za jubileusz pracy zawodowej oraz  złożenie życzeń dalszej pracy z pasją i zaangażowaniem wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Zespołu Szkół w Koronowie. Dodatkowo w tym dniu Pani Teresa Tywuszyk, przedstawicielka Chaty Polskiej z siedzibą w Poznaniu, włąścicielka sklepu w Koronowie,  wręczyła na ręce pani dyrektor symboliczny bon o wartości 2000 zł –  nagrodę za wygraną w ogólnopolskiej Akcji „KUPUJESZ-DECYDUJESZ”. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyjazdu uczniów niepełnosprawnych na tzw. „zieloną szkołę”. 

       

    • Impreza "Pożegnanie Lata"
     • Impreza "Pożegnanie Lata"

     •   Dnia 6.10.2015 r. w Zespole Szkół w Koronowie, już po raz siódmy, odbyła się impreza integracyjna o charakterze rekreacyjno- sportowym. Celem imprezy było krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, utrwalenie wiadomości nt. zasad bezpiecznego i prawidłowego zachowania się na drodze do i ze szkoły, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wdrażanie do prowadzenia aktywnego stylu życia.
      Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj →
      https://zsskoronowo.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=1

     • Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

     • W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

      Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

      800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

      116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

      800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

      800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

      112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

       

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Drzwi otwarte
     • Drzwi otwarte

     • Zespół Szkół w Koronowie
      ul. Sobieskiego 16
      serdecznie zaprasza na
      DRZWI OTWARTE
      w dniu 07.04.2016r. (czwartek)
      w godzinach 13.00 - 17.00

      Zespół Szkół jest szkołą publiczną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dla dzieci z autyzmem.

      Przyjmujemy uczniów do szkół:

      • Szkoły Podstawowej
      • Gimnazjum
      • Zasadniczej Szkoły Zawodowej
      • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

       

      Szkoła organizuje wiele specjalistycznych zajęć dodatkowych takich, jak : zajęcia rewalidacyjne, zajęcia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, biofeedback, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia zawodoznawcze, zajęcia dla uczniów ze spektrum autyzmu.
      Organizujemy wycieczki, zielone szkoły, imprezy integracyjne.

      Ta szkoła to drugi dom!

      Przyjdź, poznaj, przekonaj się sam!

     • Wojewódzki Konkurs z Informatyki - Mistrz Grafiki Komputerowej

     • XII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki - Mistrz Grafiki Komputerowej

      Kocham Polskę - moją Ojczyznę

       

      Dnia 22.05.2015 roku nasi uczniowie z Zespołu Szkół wzięli udział w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki - Mistrz Grafiki Komputerowej pt. „Kocham Polskę – moją Ojczyznę”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy graficznej, która była ilustracją historii, tradycji, wydarzeń, miejsc i miłości do swojego kraju.

    • Wycieczka do Człuchowa
     • Wycieczka do Człuchowa

     •  

       

       

       

      Dnia 20 maja 2015 r., w ramach programu profilaktycznego „Historycznie i ekologicznie spędzisz czas profilaktycznie”- współfinansowanego ze środków MGKRPA w Koronowie, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Człuchowa i okolic.
      Szczegóły dotyczące wycieczki znajdą Państwo tutaj → https://zsskoronowo.edupage.org/text4/?

     • KONKURS - KARTKA DLA MAMY I TATY

     •  Konkurs plastyczny- "Kartka dla mamy lub taty" został ogłoszony 14 maja. 

      Do 21 maja do organizatorów napłynęły 32 prace. Spośród nich jury składające się z pięciorga nauczycieli (w tym pani dyrektor Katarzyny Żubik), wyłonił zwycięzców.