MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W ramach zajęć rewalidacyjnych 

w naszej szkole realizowane są następujące zajęcia:

 • rewalidacja indywidualna - indywidualna praca z uczniem 
 • zajęcia rewalidacyjne - zajęcia z grupą dzieci o podobnych deficytach 
 • integracja sensoryczna
 • biofeedback
 • rehabilitacja ruchowa
 •  gimnastyka korekcyjna

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Rewalidacja oznacza przwrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznym. Cele rewalidacji są dostosowane indywidualnie do ucznia, ze zwględu na rodzaj zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy.

 

nasza salka rewalidacyjna

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Terapia SI określana jest jako terapia przez zabawę. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego, proprioceptowego i dotykowego. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych przez różnorodne ćwiczenia. Terapia ma charakter indywidualny, dopasowany do potrzeb dziecka i zdiagnozowanych u niego problemów sensorycznych. Terapia SI odbywa się w dużej sali, wyposażonej w specjalistyczne przyrządy.

    

 

BIOFEEDBACK

Biofeedbackbiologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii i w medycynie.

Jest to także metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry, napięcie mięśni itp.

Informacje przekazywane są w formie: 

 • wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot;
 • akustycznej - przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”.

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA I REHABILITACJA RUCHOWA 

"Celem gimnastyki korekcyjnej jest pomoc dziecku w realizowaniu jego własnego typu morfologicznego, a nie dążenie do kształtowania go na wzór i podobieństwo wyimaginowanego ideału postawy"

                                                                                                                     (M. Kutzner - Kozińska) 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięsni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają również na wydolność i sprawność organizmu. Korektywa obejmuje zestaw ćwiczeń zwiększających siłę mięśni brzucha, grzbietu oraz prostowników nóg, ćwiczenia wydolnościowo - wytrzymałościowe z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych zwiększają pojemnosć płuc. Zestaw ćwiczeń dobrany jest indywidualnie do potrzeb ucznia. 

    

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć