Nawigacja

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W ramach zajęć rewalidacyjnych 

w naszej szkole realizowane są następujące zajęcia:

 • rewalidacja indywidualna - indywidualna praca z uczniem 
 • zajęcia rewalidacyjne - zajęcia z grupą dzieci o podobnych deficytach 
 • integracja sensoryczna
 • biofeedback
 • rehabilitacja ruchowa
 •  gimnastyka korekcyjna

 

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Rewalidacja oznacza przwrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznym. Cele rewalidacji są dostosowane indywidualnie do ucznia, ze zwględu na rodzaj zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy.

 

 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Terapia SI określana jest jako terapia przez zabawę. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego, proprioceptowego i dotykowego. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych przez różnorodne ćwiczenia. Terapia ma charakter indywidualny, dopasowany do potrzeb dziecka i zdiagnozowanych u niego problemów sensorycznych. Terapia SI odbywa się w dużej sali, wyposażonej w specjalistyczne przyrządy.

 

BIOFEEDBACK

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA I REHABILITACJA RUCHOWA 

"Celem gimnastyki korekcyjnej jest pomoc dziecku w realizowaniu jego własnego typu morfologicznego, a nie dążenie do kształtowania go na wzór i podobieństwo wyimaginowanego ideału postawy"

                                                                                                                     (M. Kutzner - Kozińska) 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięsni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają również na wydolność i sprawność organizmu. Korektywa obejmuje zestaw ćwiczeń zwiększających siłę mięśni brzucha, grzbietu oraz prostowników nóg, ćwiczenia wydolnościowo - wytrzymałościowe z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych zwiększają pojemnosć płuc. Zestaw ćwiczeń dobrany jest indywidualnie do potrzeb ucznia. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • 052-38-22-929

Galeria zdjęć