MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Biblioteka

KONKURS

 

OKŁADKA DO MOJEJ ULUBIONEJ BAJKI”

dla uczniów grup edukacyjno-terapeutycznych

w Zespole Szkół w Koronowie

 

 

Regulamin konkursu:

 

Organizator:  Biblioteka   Zespołu  Szkół w Koronowie.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci grup edukacyjno- terapeutycznych.

Uczestnicy mogą wykonać swoje prace stosując wszystkie, dowolne  techniki plastyczne.

Prace należy wykonać na papierze lub kartonie o formacie A4 lub A3.

Prace powinny być samodzielne i indywidualne (nie zbiorowe).

Uczestnik może oddać najwyżej 1 pracę.

Każda praca  musi być wyraźnie opisana  (imię i nazwisko, wiek autora, klasa, tel. kontaktowy lub e-mail oraz tytuł bajki). Zdjęcie pracy powinno zostać wysłane na pocztę elektroniczną : wajnert.ag@wp.pl lub na nr telefonu 697 623 167 do 29.05.2020 roku.

Każdy rodzic/opiekun powinien przesłać łącznie z pracą zgodę rodziców/ opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej placówki ( zgoda dostępna pod linkiem):

https://zsskoronowo.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=5

 

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – IV szkoły podstawowej

klasy V – VIII szkoły podstawowej

Kryteria oceny: wyobraźnia i pomysłowość twórcza w zakresie przedstawiania tematu, zgodność ilustracji z wybraną bajką, estetyka wykonanych prac.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 01.06.2020r.

Zwycięzcy o zdobyciu nagród  zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom osobiście lub będą wysłane pocztą.

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w zasadach konkursu.

Zachęcam do udziału i życzę powodzenia!!!

 

Opiekun biblioteki:

mgr Agnieszka Wajnert

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć