MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

STATUT Zespołu Szkół w Koronowie Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Koronowie w latach 2012-2017 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Samorządu Uczniowskiego RAPORTY EWALUACJI "Krok po kroku" SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ RODO

Dokumenty

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ

 

Terminarz rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia  na rok szkolny 2018/2019

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2018r. (czwartek) do 18 czerwca 2018r.(poniedziałek) do godz. 15:00

2. Przyjmowanie pozostałych dokumentów wymaganych przez szkołę w tym zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia gimnazjum do 26 czerwca  2018r. (wtorek) do godz. 12:00

3.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły do 6 lipca 2018r. (piątek) do godz. 12:00

4.Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenie o wyborze nauki w szkole do 9 lipca 2018r. (poniedziałek) do godz. 15:00

5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki do 13 lipca 2018r. (piątek) do godz. 10:00

6.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 13 lipca 2018r. (piątek) do godz. 14:00

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć