MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Aktualne wydarzenia Na sportowo O nas w prasie PRACE KLASY I-III Konkursy pozaszkolne Konkursy szkolne GAZETKA SZKOLNA Losy absolwentów "ZIELONA SZKOŁA"

Z życia szkoły

Losy absolwentów

 

sprawozdanie_losy_absolwentow_2014-2015.docx

 

Sprawozdanie z monitorowania losów absolwentów

 

Planowane spotkanie absolwentów  w roku szkolnym 2014 / 2015 na przełomie maja/ czerwca z powodu remontu budynku Zespołu Szkół zostało przeniesione na przyszły rok szkolny.  

 

W roku szkolnym 2014/ 2015 szkołę ukończyli:

Szkoła Podstawowa  ---- wychowawca:  Magdalena Piasek

 1. Natalia Malach
 2. Roman Leśniak
 3. Mateusz Pawlik
 4. Waldemar Polcyn
 5. Rafał Rusak
 6. Ilona Wojtuszkiewicz

Grupa Edukacyjno – Terapeutyczna Szkołą Podstawowa  - wychowawca: mgr Grażyna Talarek

 1. Kamil Kopkowski
 2. Michał Nowakowski

Grupa Edukacyjno – Terapeutyczna Gimnazjum - wychowawca: mgr Judyta Mazurkiewicz

 1. Patryka Boniek
 2. Adrian Leśniak
 3. Wojciech Madurajski

Gimnazjum - wychowawca: Tamara Strąk / zastępstwo: Ewa Rutkowska

 1. Adamowicz Mateusz
 2. Dominik Koniarski
 3. Arkadiusz Lemańczyk
 4. Robert Nowicki
 5. Jakub Pankanin
 6. Mateusz Tomaszewski

Powyżsi uczniowie będą kontynuować naukę dalej w Zespole Szkół na kolejnym etapie nauczania.

 

ABSOLWENCI KONCZĄCY NAUKĘ W ZESPOLE SZKÓŁ

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  ----  wychowawca:  Celina Rudnicka

1. Dawid Kulesza

2. Oskar Sobel

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ---- wychowawca:  Agnieszka Wajnert

1.Patrycja Cieślak

2. Karolina Dembek

3. Piotr Nijak

4. Magdalena Schab

5. Mariusz Schab

 

Opis: C:\Users\Ewa\Desktop\LOSY ABSOLWENTÓW\III ZSZ 2.jpg

 

Powyżsi uczniowie ukończyli edukację w naszej szkole. W przyszłym roku planuje się przeprowadzić anonimową ankietę celem monitorowania ich losów.

 

ANALIZA ANKIETY  PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW ROKU SZKOLNEGO 2013 / 2014

 

KLASA  III   ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA

 

WYCHOWAWCA:  Monika Chmarzyńska

 

1.      Helena Cieślak

2.      Anna Sydorów

3.      Małgorzata Nijak

4.      Tomasz Kaliszewski

5.      Sebastian Redzimski

6.      Sebastian Janek

 

 

 

Opis: C:\Users\Ewa\Desktop\III ZSZ\III ZSZ 3.jpg

 

W czerwcu 2015 roku została przeprowadzona ankieta wśród absolwentów roku szkolnego 2013 / 2014, za którą byli odpowiedzialni zeszłoroczni wychowawcy klas kończących naukę w naszej szkole.

Badania przeprowadzono wśród absolwentów, którzy ukończyli szkołę w czerwcu 2014 roku. Wszyscy absolwenci ukończyli szkołę.  Udział w ankiecie brało 6 osób. Wyniki ankiety przedstawiają się następująco.

 

 

Metryczka wieku absolwenta Zespołu Szkół w Koronowie.

Wiek absolwenta

ilość osób

19 lat

0

20 lat

3

21 lat

3

22 lata

0

23 lata

0

24 lata

0

25 lat

0

 

Na pytanie: „Czy posiadam prawo jazdy kategorii B”? , badani odpowiedzieli:

Nie posiada prawa jazdy kategorii B – 6 osób, tj. 83% absolwentów, zaś 1 osoba posiada prawo jazdy tj. 17 % absolwentów.

 

Na pierwsze  pytanie: „Czy byłeś  zadowolony z warunków kształcenia w naszej szkole?”

Na 6 osób, 6 odpowiedziało, że było zadowolonych z kształcenia w Zespole Szkół  w Koronowie, tj. 100% uczniów.  

 

Po ukończeniu szkoły 1 absolwent pracuje w wyuczonym zawodzie, tj. 17% absolwentów. Pracuje w innym zawodzie, niż wyuczony – 1 osoba tj. 17%. Nie podjęło żadnej  pracy – 4 osoby tj. 66% absolwentów.  

 

 

 

Na 5 pytanie ankiety: „Czy utrzymujesz kontakt z koleżankami i kolegami z naszej szkoły?” 50% ankietowanych utrzymuje kontakt z kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół a  50% absolwentów takich kontaktów nie utrzymuje.

Kolejne pytanie ankiety brzmiało: „Czy miałeś osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w czasie nauki w naszej szkole?

Jedna osoba na 6 badanych miała osiągnięcia naukowe/ sportowe/ czy artystyczne (17%) zaś 5 ankietowanych nie miało takich osiągnięć (83%).  

 

 

 

W czerwcu zostały wykonane zdjęcia klasowe, które będą wklejane do kroniki szkolnej oraz umieszczane na stronie internetowej w celu śledzenia losów naszych absolwentów. 

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Gimnazjum w Zespole Szkół  w Koronowie a później zazwyczaj w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Absolwenci Grupy Edukacyjno – Terapeutycznej Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Grupie Edukacyjno – Terapeutycznej Gimnazjum a następnie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 

Wniosek:

W przyszłym roku w miarę możliwości szkolnym zorganizować spotkanie  z absolwentami naszej szkoły.                                                           

 

Ooracowały:                               

 Ewa Drozdowska, Celina Rudnicka, Michalina Gaszak – Partyka

                                                                                            

            

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć