MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Aktualne wydarzenia Na sportowo O nas w prasie PRACE KLASY I-III Konkursy pozaszkolne Konkursy szkolne GAZETKA SZKOLNA Losy absolwentów "ZIELONA SZKOŁA"

Z życia szkoły

Konkursy szkolne

 

ROK SZKOLNY 2018/2019       

Młody ratownik- konkurs szkolny

5 czerwa w naszej szkolne odbył się wewnętrzny konkurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu przed przybyciem służb ratunkowych.  Wśród młodszych uczniów najlepsza była Anna Górecka i Agnieszka Małecka. W grupie starszej- Patryk Kaźmierczak i Remigiusz Grabiec. Konkurs był okazją do utrwalenia wiedzy i przypomnienia przez organizatora najważniejszych kwestii. Organizatorzy: Anna Jastrzębska- Kowalczyk i Agnieszka Wojtczak.

    

 

Konkurs na najciekawszy różaniec

30 września rozstrzygnięto szkolny konkurs na najciekawszy różaniec. Piękne i pomysłowe prace stanowiły niełatwe zadanie dla jury. Po naradzie nauczycieli zasiadających w jury ustalono miejsca:

I miejsce Pascal Look

II miejsce Patryk Badźmierowski

III miejsce Jakub Zittlau

Na szkolnym apelu ogłoszono wyniki oraz nagrodzono uczniów dyplomami, nagrodami rzeczowymi i słodyczami.

Edyta Molczyk

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkolny konkurs "Najładniejsza Dynia"

3 listopada został roztrzygniety konkurs na najładniejszą dynię. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub technicznej.

Uczniowie wykonali wiele prac, każda inna techniką.

Nagrodzeni zostali:

miejsce I- Szymon Juraszewski klasa III SP

miejsce II- Jakub Tomaszewski Get Gim

miejsce III- Michał Kaźmierczak Get Gim

Wyróżniona została Jagoda Spiker z klasy III za oddanie największej ilości prac oraz Oliwia Olejniczak z klasy Get SP i Patryk Szuchnicki z klasy Get Gim.

Organizatorzy:

Joanna Grochowska

Joanna Szczęsna

Joanna Cieślak

Michalina Gaszak-Partyka

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SZKOLNY   KONKURS   MATEMATYCZNY

"MISTRZ   RACHOWANIA  2017"

W dniu 26 maja 2017 roku odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. „Mistrz rachowania” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Udział w konkursie wzięło 19 uczniów ( IV – VI 8 ucz., II – III – 3 ucz. I – III G 8 ucz.) Zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut.

Wszyscy oddali kartkę z zadaniami. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA I – III SP

 

I  miejsce –  Mariusz Machowiec

II miejsce – Patryk Kazimierczak

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA IV – VI SP

 

I  miejsce –  Mateusz Szczelaszczyk

II miejsce – Maciej Leśniak

III miejsce – Remigiusz Grabiec

 

GIMNAZJUM i ZSZ

 I  miejsce –  Klaudia Krajczewska -ZSZ

II miejsce – Jagoda Sydorów - GIM

III miejsce – Janusz Leśniak - GIM

 

MISTRZ   RACHOWANIA   SZKOŁY ------ Mateusz Szczelaszczyk

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

 

Ewa Drozdowska

Monika Chmarzyńska

Grażyna Filarska

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się "Wiosenny konkurs recytatorski". Jego celem była popularyzacja twórczości dla dzieci i młodzieży oraz rozwijanie osobowości i wrażliwości artystycznej uczniów. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie przedstawili 14 utworów literackich o tematyce wiosennej.

Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Jagoda Sydorów z kl. III GIM
II miejsce - Patrycja Jung z kl. VI SP
III miejsce - Patryk Kazmierczak z kl. III SP

wyróżnienie I - Aleksandra Urban z kl. III GIM
wyróżnienie II - Krzysztof Kropkowski z kl. III PdP
wyróżnienie III - Damian Wilczewski z kl. III Get GIM

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzeni uczniowie będą reprezentowali szkołę w konkursie zewnętrznym "Spotkanie z poezją wiosenną" w Chełmnie.

Tamara Strąk


ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I M
ŁODZIEŻY
„SYMBOLE NARODOWE”

 

   Konkurs rozpoczął się 10 listopada 2016 i trwał do 25listopada 2016r.Tematem prac były: „Symbole Narodowe”.

     

W konkursie mogli brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie.

Prace można było wykonać indywidualnie lub grupowo np jako klasa.

Indywidualnie nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami zostali uczniowie:

Jagoda Sydorów

Natalia Malach

Sandra Błażejczyk

Mateusz Pawlik

Milena Czarnecka

Adrianna Balcerek

Jako klasa nagrodę otrzymała Get SP.

Natomiast na wyróżnienie zasłużyła klasa Get Gim, ponieważ wykonali oni dwie bardzo piękne i pracochłonne prace.

         

Wszystkim uczestnikom, dziękujemy za udział a nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy.

 

Organizatorzy:
Joanna Szczęsna, Joanna Urbanowicz, Ewa Drozdowska, Michalina Gaszak-Partyka

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 

SZKOLNY KONKURS
PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

    Dnia 18 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Koronowie odbył się konkurs wiedzy nt. ,,Pierwszej pomocy przedmedycznej”. W konkursie brali udział uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy I szkoły zawodowej   Konkurs poprzedziła  prelekcja  z pokazem multimedialnym przeprowadzona przez p. E. Rutkowską. Część teoretyczną konkursu oraz szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprowadziła p. D. Woźny, natomiast cześć praktyczną konkursu p. A. Wojtczak.

    Uczniom przypomniano formy i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także numery telefonów do instytucji udzielających pierwszą pomoc osobom poszkodowanym. Uczniowie słuchali wykładu z dużym zainteresowaniem a potem czynnie włączyli się do części praktycznej czyli do wykonania resuscytacji oddechowo-krążeniowej na fantomach. W pierwszej części konkursowej  uczniowie samodzielnie wypełniali testy z wiedzy szczegółowej nt. pierwszej pomocy przedmedycznej, a w części praktycznej wykazali się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy .

    Wyłoniono trójkę uczniów którzy zdobyli największą liczbę punktów i wyróżnili się wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami praktycznymi.

            

 Organizatorzy:
D. Wożny,
E. Rutkowska,
A. Wojtczak


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY "MISTRZ RACHOWANIA 2016"

 

W dniu 12.05.2016 R. odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. „Mistrz rachowania” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Udział w konkursie wzięło 26 uczniów (I – III – 2 ucz., IV – VI 8 ucz., I – III G – 11 ucz. I – III ZSZ-5 uczniów), zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut.  

Wszyscy oddali kartkę z zadaniami. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

SZKOŁA  PODSTAWOWA I – III SP

 

I  miejsce –  Mateusz Szczelaszczyk

II miejsce – Mariusz Machowiec  

 

 

GIMNAZJUM

 

I  miejsce –  Mariusz Taper

II miejsce –Jagoda Sydorów

III miejsce – Daniel Słabik

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA IV – VI SP

 

I  miejsce –  Janusz Leśniak

II miejsce – Maciej Leśniak

III miejsce – Waldemar Polcyn

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

I  miejsce –  Roksana Durczak

II miejsce –Mikołaj Grzybowski

 

 

 

MISTRZ   RACHOWANIA   SZKOŁY ------ Mateusz Szczelaszczyk

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

 

Ewa Drozdowska

Monika Chmarzyńska

Grażyna Filarska


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

"KARTKA DLA MAMY I TATY"

 

 Konkurs plastyczny- "Kartka dla mamy lub taty" został ogłoszony 14 maja, tego dnia uczniowie zostali zapoznani z regulaminem konkursu.

Do 21 maja do organizatorów napłynęły 32 prace. Spośród nich jury składające się z pięciorga nauczycieli (w tym pani dyrektor Katarzyny Żubik), wyłonił zwycięzców.

W swoich grupach wiekowych pierwsze miejsca zajęli:

Radosław Szreder- klasa I-III SP

Matek Leśniak- Get SP SP

Natalia Malach- klasa IV-VI

Jagoda Sydorów- klasa I-II GM

Mateusz Adamowicz- klasa III GM

Janusz Kulesza- Get GM

Ireneusz Kulesza- PdP

    

Dyplomy wraz z nagrodami ,dla zwycięzców i wyróżnionych, zostały wręczone 25 maja przez organizatorów.

      

Organizatorzy: Michalina Gaszak-Partyka, Joanna Strąk


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
"MISTRZ RACHOWANIA"

 

          W dniu 11 maja 2015 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. Mistrz rachowania dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Udział w konkursie wzięło łącznie 25 uczniów, tj. z kl. I- III SP 3 osoby, z kl. IV- VI 10 osób, z kl. I – II G 7 osób i z kl. III G 5 osób. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut.

      

      

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

SZKOŁA  PODSTAWOWA KL. I – III

 

I  miejsce –  Maciej Leśniak

II miejsce – Gracjan Hensel            

III miejsce – Mateusz Szczelaszczyk

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA KL.IV – VI

 

I  miejsce –  Janusz Leśniak

II miejsce – Waldemar Polcyn

III miejsce – Ilona Wojtuszkiewicz

 

GIMNAZJUM

I  miejsce –  Mariusz Taper

II miejsce – Jagoda Sydorów

III miejsce – Dominik Koniarski

 

Mistrzem rachowania szkoły został Maciej Leśniak.
 

Organizatorzy konkursu:
Ewa Drozdowska
Michalina Gaszak – Partyka
Monika Chmarzyńska
Grażyna Filarska


KONKURS --- "NAJSYMPATYCZNIEJSZA DYNIA NA HALLOWEEN"

27 października w naszej szkole został ogłoszony konkurs „NA NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ DYNIĘ NA HALLOWEEN” .

Do 4 listopada uczniowie zgłaszali swoje prace. 5 listopada zostały wręczone nagrody i dyplomy uznania za pięknie wykonane prace konkursowe. Wszystkie klasy zostały nagrodzone za wspólnie wykonane dynie.

    

Kilkoro dzieci zostało wyróżnionych za indywidualne prace tj: Wiktoria Proch, Julia Sobczyk, Sara Siekierska, Kacper Pająkowski i Ksawier Jędrzejewski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do zabawy w następnych konkursach.

   

  

Michalina Gaszak - Partyka 

Joanna Strąk

 

 

Podsumowanie roku Juliana Tuwima

Konkursem plastycznym pt. „Tuwim malowany” zakończyły się w naszej szkole obchody roku Juliana Tuwima. Konkurs przeznaczony był dla uczniów grup edukacyjno- terapeutycznych oraz klas I-III i IV-VI. Celem konkursu była plastyczna interpretacja wybranego wiersza poety.

Nagrodzeni:

I miejsce- grupa edukacyjno- terapeutyczna gimnazjum- wiersz „ Okulary”

II miejsce- klasa IV-VI- wiersz „Ptasie radio”

III miejsce- grupa edukacyjno- terapeutyczna SP- wiersz „Warzywa”

Wyróżnienia:

- klasa Przysposabiająca do Pracy- wiersz ”Słoń Trąbalski”

- klasa I- III – wiersz „Abecadło”

Konkurs nie był jedynym wydarzeniem związanym z rokiem Tuwima. Poza nim uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, posłuchać wierszy Tuwima w wykonaniu nauczycieli( kwiecień 2013). Twórczość poety przedstawiona była również na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym ( marzec- kwiecień 2013).

Obchody Roku Juliana Tuwima przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy na temat życia i twórczości poety.

 

Organizatorzy:

Danuta Daczkowska

Agnieszka Wajnert

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć