MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Logopeda

Czytanie uczestniczące

 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość  wymyśliła" .                                                                                                                                                                                                                   Wisława Szymborska

Październik- miesiącem AAC.

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu.  Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.
 

Czytamy razem – czytanie uczestniczące.

  Podczas czytania uczestniczącego budujemy wspólne pole uwagi z czytającym, jest on sprawcą sytuacji – dajemy szansę i czas na naukę porozumiewania się. Czytanie uczestniczące (zwane także interaktywnym) polega na wspólnym czytaniu przez dorosłego i dziecko (z zaburzeniami w porozumiewaniu się). Oboje uczestnicy tej interakcji są aktywni! Dorosły, czytając kolejne zdania, robi pauzę, aby dziecko mogło dokończyć tekst poprzez wykonanie gestu, wskazanie, doczepienie obrazka lub symbolu (np. PCS).W czytaniu uczestniczącym istotne jest zaangażowanie ruchowe dziecka. 
 
Dlaczego warto stosować czytanie uczestniczące? Oto korzyści płynące z czytania uczestniczącego:
1. Budowanie wspólnego pola uwagi.
2. Rozwijanie naprzemienności działań.
3. Stwarzanie dziecku możliwości bycia sprawcą sytuacji.
4.Dostarczanie naturalnego kontekstu do posługiwania się symbolami wykorzystywanymi do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
5. Rozwijanie funkcji komunikacyjnych: proszenia, odmawiania, zadawania pytań, komentowania.
6. Nauka nowych pojęć, wzbogacanie wiedzy.
7. Budowanie motywacji do nauki czytania. 

 

W naszej szkole również wykorzystujemy czytanie uczestniczące jako formę terapii komunikacji.  Dziećmi z trudnościami w porozumiewaniem się chętnie uczestniczą w takiej formie nauki i zabawy. Korzystamy z gotowych książek, jak i sami wykonujemy książeczki do czytania uczestniczącego. 

 

                                                         

                                                                                            

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć