MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Pedagog / Psycholog

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

    Zespół Szkół organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323)

 

W ramach zajęć  dla uczniów znajdują się następujące formy:

1. Rewalidacja indywidualna

2. Zajęcia rewalidacyjne

3. Zajęcia logopedyczne

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

5. Wsparcie psychologa-pedagoga

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

8. Gimnastyka korekcyjna

9. Rehabilitacja ruchowa

10. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem i psychologiem 

11. Biofeedback

12. Integracja sensoryczna

13. Zajęcia zawodoznawcze

14. Zajęcia dla uczniow z wadami wzroku i niedowidzeniem

15. Zajęcia dla uczniów z wadami słuchu i niedosłyszeniem 

16. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów 

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienie ( taneczne, muzyczne , sportowe)

 

  Dla rodziców, Zespół Szkół organizuje warsztaty, prelekcje, spotkania integracyjne, konsultacje ze specjalistami. Nauczyciele biorą udział w różnych formach szkoleń doskonalących warsztat pracy w zakresie świadczonej pomocy pscychologiczno-pedagogicznej w szkole.

JS

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć