MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Pedagog / Psycholog

Psycholog

PSYCHOLOG W NASZEJ SZKOLE.

W gabinecie psychologa znajdziesz zrozumienie, akceptację, pomoc.

Uczeń  jest osobą najważniejszą , do niego skierowane są wszelkie działania psychologa.

Zadania psychologa

1.Diagnoza:

Badania psychologiczne : testy, ankiety, obserwacje, rozmowy , informacje od nauczycieli, rodziców -

rozpoznanie potencjalnych możliwości intelektualnych oraz sytuacji wychowawczej.

Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcję pracy z uczniem, klasą,

nauczycielami, rodzicami, wpływa na wspomaganie dzieci odpowiednio do ich potrzeb  rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

2.  Spotkania indywidualne-terapia:

Problemy uczniów często wymagają dyskrecji, dlatego psycholog przeprowadza rozmowy indywidualne.

Prowadzi terapię dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, zagrożonych niedostosowaniem i ich rodzin.

3.  Spotkania grupowe:

Zajęcia warsztatowe dla uczniów- nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

skuteczne odmawianie, szukanie pomocy, unikanie zagrożenia.

Celem pracy z grupą jest także otwarcie na komunikację, integracja grupy.

Współpraca z rodziną ucznia- wspieranie, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podejmowanie działań interwencyjnych i mediacji w sytuacjach trudnych.

Psycholog współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami.

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA:

Poniedziałek: 12.15-15.15

Środa: 8.00-13.00

Czwartek: 13.15-15.15                          

 

ZAPRASZAM                 

mgr Maria Skoczyńska-Grygier

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć