MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zajęcia pozalekcyjne

Projekt unijny- Przygoda z wiedzą 2

Zakończyliśmy realizację projektu "Przygoda z wiedzą 2"!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż dnia 30 lipca 2015 r. zakończyła się realizacja projektu „Przygoda z wiedzą 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany był do uczniów i uczennic następujących szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski:

 • Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie,
 • Gimnazjum Nr 2 działającego w ramach Zespołu Szkół w Koronowie,
 • Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Celem głównym projektu, który został w pełni zrealizowany, było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 229 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w trzech szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 40 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30 lipca 2015 roku.

Warto podkreślić, iż w projekcie zrealizowano wszystkie wskaźniki, w część z nich na wyższym niż zakładano poziomie:

 • w projekcie udział wzięło 320 osób (zakładano 229),
 • w stażach zawodowych udział wzięło 42 osób (zakładano 40), którzy zrealizowali łącznie 6 300 h stażu,
 • zrealizowano 2 128 h zajęć pozalekcyjnych z nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT,
 • zrealizowano 528 h zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,
 • zrealizowano 248 h zajęć z języka polskiego i matematyki dla uczniów zdolnych,

Aby na wszystkie zajęcia zapewnić niezbędny sprzęt pomoce dydaktyczne, wydatkowano środki w wysokości ok. 73 000 zł, przeznaczając je m. in. na:

 • radioodtwarzacz, mikrofony, 2 telewizory, książki, lektury na DVD, bryły geometryczne, interaktywne kursy z informatyki, kserokopiarkę, drukarkę, 4 laptopy, 5 tabletów, rzutnik, kalkulatory dla Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie;
 • tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem oraz szereg multimedialnych pomocy szkolnych dla Gimnazjum Nr 2 w Koronowie;
 • podręczniki, mapy, radioodtwarzacze i telewizor 50”, bryły geometryczne, kamerę wraz z dodatkową pamięcią i statywem, zestaw nagłaśniający, 2 laptopy, 2 komputery stacjonarne, drukarkę oraz kserokopiarkę dla Liceum Ogólnokształcącego w Solcu Kujawskim.

Za tymi „suchymi” faktami i liczbami kryje się wiele ciekawych przedsięwzięć, o których poniżej pokrótce wspominamy.

Uczniowie i uczennice obu liceów, zwłaszcza zaś czwartoklasiści planujący maturę z biologii, chętnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych na Collegium Medicum UMK. Były one prowadzone przez wykładowców akademickich i obejmowały takie tematy jak: genetyka, farmakologia, chemia nieorganiczna i fizjologia człowieka.

Duża część działań w projekcie nakierowana była na doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży licealnej. W obu szkołach po 40 osób wzięło w indywidulanych spotkaniach prowadzonych przez licencjonowanego doradcę zawodowego, dla każdego ucznia i uczennicy otwarte były drzwi Szkolnego Ośrodki Kariery, do tego zorganizowano seminariadotyczące m.in. uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Odbyły się dwa wyjazdy do Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej w Bydgoszczy. Warto podkreślić, iż na potrzeby realizacji tych zadań, w ramach projektu zakupiono specjalistyczne programu: „Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji”, „Kariera na Maksa”, „eSZOK” oraz doposażono biblioteczki w literaturę z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, motywacji, savoir-vivre w biznesie, autoprezentacji i innych.

Nowością w projekcie było wprowadzenie czterech ścieżek tematycznych, w ramach których przeprowadzono wiele ciekawych zajęć i wyjazdów.

Uczniowie obu liceów wzięli udział w „Grze w przedsiębiorstwo”, uczącej w praktyce samodzielnego podejmowania decyzji biznesowych i prowadzenia przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej.

W ramach ścieżki ekologicznej uczniowie i uczennice Gimnazjum Nr 2 w Koronowie uczestniczyli w zajęciach ekologicznych, a nabytą wiedze mogli sprawdzić i uzupełnić podczas wyjazdów do Nadleśnictwa Woziwoda oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej w Siennie. Młodzież z soleckiego liceum brała udział w terenowych zajęciach geograficzno-ekologicznych, które zakończyły się opracowaniem projektu ścieżki dydaktycznej, a dla chętnych pojawiła się możliwość wyjazdu do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Dla uczniów i uczennic koronowskiego liceum przygotowano wyjazdy do elektrowni wodnej, oczyszczalni ścieków oraz gospodarstwa sadowniczego Klimkiewicz we Wtelnie.

Zajęcia mające na celu podniesienie świadomości i ekspresji kulturalnej stworzyły szeroki wachlarz możliwości, z których chętnie korzystała młodzież: wyjazdów do kina, Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Nie zabrakło zajęć stacjonarnych – koła teatralnego, kółka filmowego oraz teatralno-czytelniczego.

Wycieczki do bydgoskiego EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG FabrikBromberg oraz warsztaty dziennikarskie skoncentrowane na tematyce regionalnej, połączone z „żywymi lekcjami historii” oraz zwiedzaniem redakcji lokalnych mediów i spotkaniami ze znanymi osobami - „symbolami” regionu stanowiły atrakcyjną ofertę w tematyce ścieżki patriotycznej. Dla najmłodszych uczestników projektu, uczniów i uczennic Gimnazjum Nr 2 w Koronowie zorganizowano dwa wyjazdy do Biskupina.

Mamy nadzieję, że doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu "Przygoda z wiedzą 2" będą przydatne w przyszłości, podczas planowania i organizowania kolejnych forma wsparcia dla młodzieży.

 

opracowanie: Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 


Wycieczka do Biskupina

      W dniu 11 pażdziernika 2014 roku uczniowie gimnazjum przy Zespole Szkół w Koronowie odbyli wycieczkę jednodniową do Biskupina. W wycieczce brało udział 13 uczniów z gimnazjum oraz dwóch opiekunów: pani Magda Piasek i Ewa Rutkowska. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Przygoda z wiedzą 2".


 

    W ramach wyjazdu kulturoznawczego do Biskupina uczniowie  poznali historię tego regionu, przeszłość archeologiczną i  dawną zabudowę Pałuk. Przed wejściem na teren Muzeum Archeologicznego uczniowie zobaczyli film edukacyjny, po czym mogli wykorzystac tę wiedzę spacerując po rezerwacie archeologicznym.
Wszyscy uczestnicy wycieczki brali udział także w warsztatach dydaktycznych z garncarstwa oraz w pieczeniu regionalnych ciastek.

        

                   

Żywa lekcja historii miała na celu pokazanie dawnej architektury, zwyczajów i obyczajów gospodarstwa domowego oraz poznanie kultury ludowej Pałuk.

Licznie zgromadzone przedmioty minionych epok bardzo zainteresowały uczniów oraz pozwoliły lepiej zapamiętać stare dzieje.

Opiekunowie:
Ewa Rutkowska
Magda Piasek


Wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Koronowie
do Woziwody

      W dniu 30 maja 2014 r. odbył się dwudniowy  wyjazd ekologiczno-językowy do Woziwody w ramach projektu,,Przygoda z wiedzą 2”, współfinansowanym ze środków EFS. Brało w nim udział 15 osób z klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Koronowie. Opiekę nad grupą sprawowały panie: Tamara Strąk, Magda Piasek i Ewa Rutkowska.

        

     W pierwszym dniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ekologicznych prowadzonych na terenie ośrodka Zielonej Szkoły. W czasie wolnym rozgrywali mecze piłki siatkowej oraz grali w piłkę  nożną. W godzinach wieczornych wszyscy przeszli ścieżkę rekreacyjno-sportową i konkurowali  w sportowych zmaganiach. Wieczorem rozpalono ognisko, przy którym uczniowie piekli kiełbaski. Dzień pełen atrakcji zakończył się śpiewami i tańcami  przy dogasającym ognisku.

    Następnego dnia, tj. 31 maja po pysznym śniadaniu serwowanym przez restaurację ,,Pod Halabardami” z Tucholi uczniowie wraz z opiekunami i przewodnikiem wyruszyli na spacer ścieżką edukacyjną Rezerwatu Przyrody- Dolina Rzeki Brdy oraz do muzeum leśnego na terenie Nadleśnictwa Woziwoda.

    

Oczarowani bogactwem flory i fauny Borów Tucholskich wrócili do ośrodka, następnie po obiedzie wyjechali do domów. Wyjazd sprawił uczniom wiele radości i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Opiekunowie:
Ewa Rutkowska
Tamara Strąk
Magda Piasek


WYJAZD DO KINA

      W dniu 23 maja 2014 r. odbył się  jednodniowy wyjazd kulturoznawczy do kina Helios w Galerii Pomorskiej  w Bydgoszczy. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu unijnego pn. ,,Przygoda z wiedzą 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W projekcie bierze udział młodzież z gimnazjum Zespołu Szkół w Koronowie, jest to 16 osób, w tym 2 dziewczyny i 14 chłopców. Opiekę nad uczniami sprawowały pani Ewa Rutkowska i pani Magda Piasek.
     Po przybyciu do Galerii Pomorskiej uczniowie wraz z opiekunami spożyli posiłek w restauracji Mc’ Donald. Dla większości naszych uczniów był to pierwszy pobyt w tym miejscu.
      O godzinie 17 rozpoczęła się projekcja filmu ,, Rio 2” w technologii 3 D, z czego uczniowie byli bardzo zadowoleni.
      Po zakończonej projekcji uczniowie zostali rozwiezieni do swoich miejsc zamieszkania.
Wyjazd sprawił uczniom wiele radości i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

                    

Rutkowska Ewa

Piasek Magda


Trwa rekrutacja uczniów i uczennic gimnazjum

 do projektu

Przygoda z wiedzą 2

 

Rekrutacja w ramach projektu Przygoda z wiedzą  2 właśnie się rozpoczęła!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny dostępne są w sekretariacie szkoły, w Biurze Projektu,na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl w zakładce realizowane projekty -  Przygoda z wiedzą 2 oraz na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione formularze rekrutacyjne przyjmowane są przez Panią Ewę Rutkowską -  koordynatora szkolnego.

Rekrutacja prowadzona będzie na niżej wymienione zajęcia w ramach:

 • ścieżki edukacji ekologicznej:  prowadzone w szkole zajęcia o tematyce ekologicznej i promującej zdrowy styl życia oraz wyjazdy o takim charakterze (Woziwoda, Sienno, Biskupin),
 • ścieżki świadomości i ekspresji kulturalnej: wyjazdy kulturoznawcze.

 

 

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się
w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, IV piętro - pokój 444

lub pod nr tel.: 52 58 35 444

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć