MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zajęcia pozalekcyjne

Projekt unijny- Równe szanse na start od najmłodszych lat

„Równe szanse na start od najmłodszych lat”–

projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-019/13

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

działanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014. Przeznaczony jest dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do trzech rodzajów zajęć:

 1. zajęcia komputerowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzi pani Grażyna Filarska
 2. zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy- zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzi pani Dorota Wojciechowska- Woźny
 3. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzi pani Grażyna Talarek

 

Grażyna Filarska


Realizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu „Równe szanse na start od najmłodszych lat”

 

      Uczniowie klasy łączonej I-III Szkoły Podstawowej od kilku miesięcy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu "Równe szanse na start od najmłodszych lat".

   W styczniu 2014 r. tematyka zajęć matematyczno-przyrodniczych dotyczyła obliczeń kalendarzowych, doskonalenia techniki rachunkowej, dodawania i odejmowania, zabaw oraz gier matematycznych usprawniających spostrzegawczość, pamięć i uwagę. Uczniowie odczytywali temperaturę zaznaczając dane na kartach pracy, a także dokonywali pomiaru odległości za pomocą miary. Dzieci świetnie bawiły się, a jednocześnie doskonaliły poznane umiejętności matematyczne. Szereg pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu znacznie ułatwił uczniom pracę oraz wpłynął na atrakcyjność zajęć.

                                   

       W ramach projektu odbyły się również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Formy i metody pracy uwzględniały rodzaj wady postawy, wiek oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Dzieci w zajęciach uczestniczyły bardzo chętnie, ponieważ wykorzystywano maty do ćwiczeń korekcyjnych stóp, woreczki gimnastyczne, piłki rehabilitacyjne, gimnastyczny tor przeszkód – pomoce zakupione ze środków projektu.

                                

       W ubiegłym miesiącu odbyły się także zajęcia komputerowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Uczniowie ćwiczyli technikę pisania i czytania z uwzględnieniem programów edukacyjnych, wyszukiwali sylab, tworzyli sylaby otwarte, segregowali, wypisywali oraz uzupełniali litery w wyrazach.

                                 

Zestawienie liczby godzin z dotychczas przeprowadzonych zajęć
 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia korekcyjne Zajęcia komputerowe dla dzieci
z trudnościami
w czytaniu i pisaniu
Październik 2013 1 1 1
Listopad 2013 4 3 3
Grudzień 2013 3 3 3
Styczeń 2014 4 4 4
Łącznie
od początku realizacji projektu
12 11 11

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć