MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zajęcia pozalekcyjne

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EFS 2009-2014

PROJEKTY REALIZOWANE

W RAMACH EFS

W ZESPOLE SZKÓŁ

W KORONOWIE

w latach 2009-2015

L.p.

Tytuł  projektu

Okres realizacji

Nr

1

Szkoła po szkole

od 01. 09. 2009                  do 31. 08. 2011

WND – POKL. 09.02.00-04-009/09

2

Młodzież przyszłością powiatu

od 01. 10. 2009 
do 31. 08. 2010

168 godzin Biofeedback

3

Przygoda z wiedzą

od 01. 08. 2010             
do 31. 07. 2011

WDN – POKL.09.01.02.-04-013/10

4

Szkoła po szkole 2

od 01.09. 2010                do 31. 07. 2012

WDN – POKL.09.02. 00-04-017/10

5

Szkoła po szkole 3

od 01. 11. 2011                do 30. 06. 2013

WDN – POKL.09.02.00-04-011/11

6

Przygoda z wiedzą 2

od 29. 10. 2011             
do 19. 12. 2012

WDN – POKL. 09. 01. 04 – 013/10

7

Praktyczna szkoła

od 01. 11. 2012       
do 31. 07. 2014

WDN – POKL. 09. 02. 00-04-032/12

8

Praktyczna szkoła 2

od 01.11.2013
do 31.08.2015

WDN- POKL.09.02.00-04-017/13

9

 

Pierwszy krok do usamodzielnienia

od 2009 r.

UDA-POKL.07.01.02-04-019/09

10

Równe szanse na start od najmłodszych lat

od 28.10.2013
 do 30.06.2014

POKL.09.01.02-04-019/13

 

 

 

Szkoła po szkole

Cel główny: Dostosowanie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Bydgoskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

2009

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa (ZSZ)

N-l prowadzący

1

Zajęcia z technologii ogólnej

12

III

P. Czaplewski

2

Zajęcia z psychologiem

12

I , II, III

B. Grygier

3

Rewalidacja

12

III

E. Drozdowska

4

Język niemiecki

12

III

A. A. Wojtalewicz

5

Doradztwo zawodowe

24

III

J. Szatkowska

 

2010

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa (ZSZ)

N-l prowadzący

1

Zajęcia z technologii ogólnej

28

III

P. Czaplewski

2

Przetwórstwo mięsa

12

II , III

A. Gordon

3

Zajęcia z psychologiem

28

I , II

B. Grygier

4

Rewalidacja

28

III , I

E. Drozdowska

5

Język niemiecki

28

II

A. Wojtalewicz,

M. Piasek

6

Doradztwo zawodowe

56

I

J. Szatkowska

 

2011

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa (ZSZ)

N-l prowadzący

1

Zajęcia z technologii ogólnej

16

III

P. Czaplewski

2

Przetwórstwo mięsa

16

III

A. Gordon

3

Zajęcia z psychologiem

16

I

B. Grygier

4

Rewalidacja

16

I

E. Drozdowska

5

Język niemiecki

16

II

A. Wojtalewicz,

M. Piasek

6

Doradztwo zawodowe

32

I

J. Szatkowska

 

 

Młodzież przyszłością powiatu

Cel główny: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokich jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa

N-l prowadzący

1

Biofeedback

68

17 uczniów Zespołu Szkół

J. Szatkowska

 


Przygoda z wiedzą

Cel główny : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych.

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa

N-l prowadzący

1

Integracja Sensoryczna

112

I – III SP

GET – G

G. Filarska

2

Zajęcia terapeutyczne (Biofeedback)

56

I –III GET G

J. Szatkowska

3

Zajęcia rewalidacyjne

30

I – III SP             gr. eduk.

E. Rutkowska

4

Zajęcia komputerowe

30

I – III SP GET G

K. Żubik

 

 

Szkoła po szkole 2

Cel główny: Dostosowanie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Bydgoskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

2010

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa (ZSZ)

N-l prowadzący

1

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie ślusarza

12

III ZSZ

P. Czaplewski

2

Zajęcia komputerowe

12

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

K. Żubik

3

Ogólna technologia żywności

12

III ZSZ

A. Gordon

 

2011

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa (ZSZ)

N-l prowadzący

1

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie ślusarza

16

III ZSZ

P. Czaplewski

2

Zajęcia komputerowe

28

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

K. Żubik

3

Ogólna technologia żywności

28

III ZSZ

A. Gordon

 

 

2012

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa (ZSZ)

N-l prowadzący

1

Przedsiębiorstwo w gospodarce żywnościowej

16

III

A. Gordon

2

Zajęcia komputerowe

16

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

K. Żubik

3

Ogólna technologia żywności

16

I , II

A. Gordon

 

 

Szkoła po szkole 3

Cel główny: Dostosowanie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Bydgoskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

2012

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość

Klasa

N-l prowadzący

1

Wyjazd na Zieloną Szkołę

5 dni

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

C. Rudnicka, T. Strąk

2

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz

12 h

III ZSZ

A. Gordon

 

2013

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa ZSZ

N-l prowadzący

1

Wyjazd zawodoznawczy do Poznania

9

I, II, III

M. Chmarzyńska, A. Wajnert

2

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz

16

III

A. Gordon

 


Przygoda z wiedzą

Cel główny : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych.

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa

N-l prowadzący

1

Integracja Sensoryczna

124

I – III SP

GET – G

G. Filarska (55h),                P. Talarek (33h),                E. Molczyk (25h),                A. Wajnert (11h)

2

Zajęcia terapeutyczne (Biofeedback)

55

I –III GET G

J. Szatkowska (33h),                     D. Woźny (22h)

3

Zajęcia rewalidacyjne

111

I – III SP             gr. eduk.

J. Skórzewska (33),           M. Piasek (33h),                    J. Mazurkiewicz (23h)      D. Kozańska (22h)

4

Zajęcia komputerowe

70

I – III SP GET G

K. Żubik (44h), M. Chmarzyńska (26h)

 


Praktyczna Szkoła

Cel główny: dostosowanie kształcenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy i wzrost jakości kształcenia.

2013

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość

Klasa

N-l prowadzący

1

Zajęcia artystyczne

56 h

I, II, ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

D. Kozańska

2

Zajęcia kulinarne

28 h

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

C. Rudnicka

3

Funkcjonowanie w środowisku

28 h

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

J. Mazurkiewicz

4

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

16 h

II ZSZ

A. Gordon

5

Wyjazd kulturoznawczy - kino

5 h

I, II, III ZSZ

A. Wajnert,
M. Chmarzyńska

6

Wyjazd do Funki

3 dni

I, II ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

M. Chmarzyńska, C. Rudnicka, A. Wajnert

 

 

2014

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa

N-l prowadzący

1

Zajęcia artystyczne

32

I, II, III ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

D. Kozańska

2

Zajęcia kulinarne

16

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

C. Rudnicka

3

Funkcjonowanie w środowisku

16

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

J. Mazurkiewicz

4

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

16 h

III ZSZ

A. Gordon

5

Wyjazd kulturoznawczy - teatr

5 h

I, II, III ZSZ

P. Talarek,
A. Wajnert

 

 

Praktyczna Szkoła 2

Cel główny: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w terminie do 31.08.2015 r.

2014

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość

Klasa

N-l prowadzący

1

Zajęcia interpersonalne

28 h

ZSZ

B. Drozdowska

2

Zajęcia specjalistyczne z ergoterapii

28 h

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

C. Rudnicka

3

Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego

9 h

ZSZ

J. Szatkowska

4

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia z informatyki

28 h

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

K. Żubik

5

Zajęcia z pedagogiem

28 h

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

J. Szatkowska

6

Pokazy u pracodawców prowadzone przez mistrzów w zawodzie kucharz

6 h

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

A. Gordon

7

Zajęcia pozaszkolne- obóz matematyczno- językowy w Suchej

3 dni

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

M. Piasek,
M. Chmarzyńska

8

Zajęcia pozaszkolne- warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania uzależnieniom (Okoniny Nadjeziorne)

3 dni

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

J. Szatkowska,
M. Skoczyńska- Grygier

 

2015

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość

Klasa

N-l prowadzący

1

Zajęcia interpersonalne

16 h

ZSZ

B. Drozdowska

2

Zajęcia specjalistyczne z ergoterapii

16 h

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

C. Rudnicka

3

Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego

5 h

ZSZ

J. Szatkowska

4

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia z informatyki

16 h

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

K. Żubik

5

Zajęcia z psychologiem

16 h

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

M. Skoczyńska- Grygier

6

Zajęcia przygotowujące do egzaminu w zawodzie kucharz

16 h

ZSZ

A. Gordon

7

Pokaz u pracodawcy prowadzony przez mistrza w zawodzie kucharz

6 h

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

A. Gordon

8

Zajęcia pozaszkolne- obóz matematyczno- językowy w Suchej

3 dni

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

M. Piasek,
M. Chmarzyńska

9

Zajęcia pozaszkolne- warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania uzależnieniom (Smerzyn)

3 dni

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

M. Skoczyńska- Grygier,
C. Rudnicka, A. Wajnert

10

Wyjazd zawodoznawczy do zakładu  pracy w Niewieścinie

6 h

ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

C. Rudnicka, A. Wajnert

 


Pierwszy krok do usamodzielnienia

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny: poprawa psychofizycznej sprawności, wypoczynek oraz rozwój umiejętności społecznych szczególnie podczas nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, a także realizację i rozwój zainteresowań.

Kolejne edycje w/w projektu są realizowane od 2009r. Projekt . „Pierwszy krok do usamodzielnienia”, realizowany jest przez Powiat Bydgoski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, współfinansowanym z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- umowa UDA-POKL.07.01.02-04-019/09. Uczniowie i absolwenci, którzy uczestniczyli w wyjazdach:

 • 7 osób w 2010r.
 • 10 osób w 2011r.
 • 11 osób w 2012r.

 

Równe szanse na start od najmłodszych lat

Cel główny: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

2013

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość

Klasa

N-l prowadzący

1

Zajęcia komputerowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

8 h

Klasa I-III SP

Grażyna Filarska

2

Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

8 h

Klasa I-III SP

Dorota Woźny

3

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych

8 h

Klasa I-III SP

Grażyna Talarek

 

 

2014

L.p.

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Klasa

N-l prowadzący

1

Zajęcia komputerowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

22 h

Klasa I-III SP

Grażyna Filarska

2

Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

22 h

Klasa I-III SP

Dorota Woźny

3

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych

22 h

Klasa I-III SP

Grażyna Talarek

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć