• Nagłówek

    •               Zajęcia wg metody INSTRUMENTAL ENRICHMENT prof. R. Feuersteina przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia i młodzieży z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym, czy obniżoną sprawnością intelektualną.

                    Celem tego  programu pracy jest usprawnianie funkcjonowania poznawczego dziecka, w szczególności jego samodzielnego i krytycznego myślenia.

     Program rozwija również: pamięć, uwagę, koordynację wzrokowo - ruchową, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, percepcję.

                      Metoda IE oparta jest na głębokim przekonaniu o modyfikalności człowieka. Podczas zajęć osoba koncentruje się na swoich możliwościach, a nie na ograniczeniach, czy deficytach. . Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo  zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie jakie strategie uczenia są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć. Reguły myślenia, które ćwiczymy z dzieckiem w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne i z życia codziennego

     Terapeuta nie podaje dziecku gotowej wiedzy do przyswojenia, ale w drodze mediacji tworzy i wzmacnia strategie poznawcze i umiejętności dziecka, przyczynia się do zmiany jego funkcjonowania, nie tylko w szkole, ale też w domu
      i środowisku rówieśniczym.

                              Metoda INSTRUMENTAL ENRICHMENT  może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów

     J.Szatkowska

    • Kontakty

      • Sala
      • E-mail
      • Telefon