• WARSZTATY PRZYRODNICZE W PIŁCE

    •  

     WARSZTATY   PRZYRODNICZE   W   PIŁCE 

                 W dniach 14 - 15 maja 2019 roku odbyły się dwudniowe warsztaty przyrodnicze w wymiarze 15 godzin (dydaktyczno - wyrówanwczych) w miejscowości Piłka dla 5 uczniów / uczennic klas IV - VI Specjalnej szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie w Zespole Szkół w Koronowie, w ramach projektu "Moja przyszłość".

           

     Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Stróżyńska - nauczyciel bilogii i geografii. Warsztaty miały na celu nabycie kompetencji z zakresu edukacji przyrodniczej, zdobycie wiedzy z zakresu ścieżki edukacyjno - przyrodniczej znajdującej się w Parku Grzybowym w miejscowości Piłka. Warsztay obejmowały następujące zadania:

     • poznanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Parku Grzybowym w miejscowości Piłka,
     • modele grzybów jadalnych i trujących,
     • zwierzęte leśne
     • różnorodność i bogactwo lasów,
     • ciekawostki dotyczące ścieżki przyrodniczej w Parku Grzybowym w Piłce

     Uwzględniono również tematykę zrównoważonego rozwoju w tym w szczegolności zasady oszczędzania energii i powtórnego wykorzystania surowców. Uczniowie / uczennica poprzez ciekawie prowadzony warsztat korzystali z mikroskopów, tworzyli różnorodne prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych, samodzielnie wykonywali mydełka zapachowe, sadzili w słoiku "las", grali w ekologiczne memory, zapoznawali się z ciekawostkami przyrodniczymi. Wieczzorem po zajęciach został zorganizowany grill z kiełbaskami.

              

      

     Nad bezpieczeństwem czuwały pani Michalina Gaszak - Partyka i pani Grażyna Filarska. Na zakończenie zajęć uczestnicy warsztatów otrzymali zaświadczenia uczestnictwa. Uczniiowie bardzo miło spędzili czas.