• ZAJĘCIA UNIJNE I OPROGRAMOWANIE SPECJALSITYCZNE

    •  

      

      

     PROJEKT  pt. „Moja przyszłość”,
      nr RPKP.10.01.02-04-0002/17

     REALIZOWANY W SPECJALNEJ SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 3 W KORONOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ W KORONOWIE

      

     Od listopada 2019 roku odbywają się   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI  DLA KLAS I -III  i   IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

      

     W zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych bierze udział 12 uczniów ( 6 ucz. kl. I - III SP, 6 ucz. kl. IV - VI ). 

      

     Zaplanowana ilość godzin w projekcie unijnym:

     -zajęcia dydaktyczno wyrówanwcze dla las I - III SP - 30 godz.

     - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV - VI - 15 godz.

      

     Głównym założeniem zajęć jest udzielenie pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych. Praca na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki pomoże uczniom wyrównać nagromadzone braki, rozwinąć samodzielne i logiczne myślenie dzięki wykonywaniu różnych ćwiczeń oraz zastosowaniu zabaw,  gier edukacyjnych, programu multimedialnego i innych środków dydaktycznych.

      

          

             

     OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH: