• Świątecznie i jasełkowo… 2019

     „Przy wigilijnym stole
     Łamiąc opłatek święty,
     Pomnijcie, 
     że dzień ten radosny
     W mi
     łości jest poczęty;

     Że, jako mówi wam wszystkim
     Dawne, odwieczne or
     ędzie,
     Z pierwsz
     ą na niebie gwiazdą
     Bóg w waszym domu zasiędzie”                 

                           Jan Kasprowicz „Przy wigilijnym stole”

     Tradycyjnie - jak co roku - 12 grudniaw naszej szkole, odbyło się  Spotkanie Przyjaciół Szkoły. Licznie przybyli zaproszeni goście na czele z Panem Starostą Wojciechem Porzychem. Występy uczniów wprowadziły wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło kolęd, choinki oraz opłatka – tradycyjnych symboli zimowych świąt.   Jasełka połączone z poczęstunkiem gości oraz kiermaszem ozdób świątecznych były też doskonałą okazją do wspólnych rozmów przy stole. Dyrekcja Zespołu Szkół składając świąteczne oraz noworoczne życzenia wszystkim gościom podziękowała za owocną współpracę, serce oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Fot. STUDIO FOTOGRAFICZNE „ROZALIA” KORONOWO