• 2016

    • Spotkanie Przyjaciół Zespołu Szkół

     „Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi” – słowa Stefana Wyszyńskiego przyświecały Spotkaniu Przyjaciół Zespołu Szkół w Koronowie.

      

              W tym roku 9 grudnia uczniowie, dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół przy ul. Sobieskiego 16 w Koronowie podziękowali przybyłym na uroczystość gościom za „szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli” okazane uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tradycyjnie już uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali jasełka.Niezwykłe dekoracje, białe obrusy na stołach, choinka, a na niej kolorowe lampki wprowadziły wszystkich w podniosły świąteczny nastrój. Jak co roku, pani dyrektor KatarzynaŻubikprzywitała wszystkich, podziękowała za owocną współpracę, wsparciei życzliwość.Po przedstawieniu pani dyrektor złożyła świąteczne życzeniaoraz zaprosiła zgromadzonych do podzielenia się opłatkiem oraz na słodki poczęstunek. Po uroczystości wszyscy mogli zakupić drobny upominek na kiermaszu przygotowanym przez rodzicówi uczniów.

                 W tym uroczystym dniuZespół Szkół miał zaszczyt gościć: Starostę Bydgoskiego p. Wojciecha Porzycha, Burmistrza Koronowa p. Stanisława Gliszczyńskiego, księdza proboszcza RyszardaHirsza, przedstawicieli władz oświatowych oraz instytucji wspomagających pracę szkoły, dyrektorów ościennych szkół a także innych ludzi dobrej woli, którzy na co dzień okazują serce i pomoc uczniom z niepełnosprawnością intelektualną.

     Dyrekcja Zespołu Szkół w Koronowie dziękuje wszystkim Gościom za przybycie, a tym, którzy nie mogli być razem z nami - za życzenia i pamięć.

     Uczniowie składają serdeczne podziękowania za słodycze i upominki. Dzięki darczyńcom każdy uczeń Zespołu Szkół otrzyma świąteczną paczkę, o czym poinformujemy fotograficznie.

     Wszyscy dziękujemy p. Lidii Mikołajewskiej – Studio Fotograficzne „Rozalia” za piękne zdjęcia.

     Maleńka skromna stajenka – a wielkie wydarzenie.

     Kruche Dzieciątko – a same Anioły przybyły popatrzeć.

     Zimna, ciemna noc – a jasna gwiazda na niebie.

     Krowy i osiołki – a bogaci Królowie w odwiedziny przychodzą.

     Cuda naprawdę się zdarzają…

     Lichy żłóbek – staje się tronem dla Króla.

     Zwykłe siano – służy jako schowek na mirrę, kadzidło i złoto.

     Jeden dzień w roku – a kłótnie i spory cichną.

     Środek zimy – a jednak jakoś ciepło na sercu.

     Niemożliwe staje się możliwe…