• 2015

    •  

     Jasełkowo… świątecznie…

     Magiczny to czas, Boże Narodzenie… Spotykamy się w gronie rodzinnym, spożywamy wspólnie wigilijną kolację, kolędujemy i weselimy się. To czas, który pozwala nam zwolnić nieco tempo życia i poddać się głębszej refleksji. To czas spotkań świątecznych w zakładach pracy, w firmach, czas składania sobie życzeń, czas życzliwych spojrzeń, czas, w którym chowamy urazy czy uprzedzenia.

     Cytując Zdzisława Kunstmana:

     „Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,

     Do świątecznej zasiądą wieczerzy –

     Błogosławiony grudzień!...”

     Dlatego właśnie błogosławiony, bo łączy i pozwala spotkać się w jednym miejscu, o jednym czasie, by symbolicznie połamać się opłatkiem i złożyć serdeczne życzenia. 16 grudnia 2015 roku tradycyjnie już odbyło się  Spotkanie Przyjaciół Szkoły. To niepisane święto szkoły połączone z występami uczniów oraz poczęstunkiem dla gości. Niezwykła atmosfera zbliżającego się Bożego Narodzenia, zapach choinki, białe obrusy, dekoracja, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń wprowadziły uczestników w niecodzienny klimat. Na uroczystość przybyli:

     • Ks. Proboszcz Ryszard Hirsz – Parafia Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
     • ks. Prałat Henryk  Pilacki - Parafia Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
     • Pan Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
     • Pan Zenon Rydelski - Przew. Rady Powiatu Bydgoskiego, Dyr. MGOK w Koronowie
     • Pan Leszek Czerkawski - Sekretarz  Powiatu Bydgoskiego
     • Pani Maria Strąk - Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie
     • Pan Marcin Wojciechowski - główny Księgowy PCZO w Koronowie
     • Pani Barbara Sosnowska - Sekretarz Gminy Koronowo
     • Pan Włodzimierz Domek- Przewodniczący Rady Miejskiej w  Koronowie
     • Pan Andrzej Kozański - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
     •  Pani Ewa Chytła  -  Dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu  Edukacji w Koronowie
     • Pani Grażyna  Szymańska  - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
     •  Pan Hieronim Bukowiecki - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
     •  Dyrektorzy szkół:
      • Pani Dorota Makowska – LO w Koronowie
      • Pani Mirosława Pietryga - Gimnazjum nr 1 w Koronowie
      • Pan Grzegorz  Winowiecki – Zespół Szkół w Mąkowarsku
      • Pani Katarzyna Wróbel - Szkoła Podstawowa w Sitowcu
      • Pan Piotr Bakalarsk i- Zespół Szkół w Wierzchucinie Król.
      • Pan Stanisław Lewandowski – Szkoła Podstawowa w Witoldowie
      • Pan Cezary Bosacki - Zespół Szkół we Wtelnie
     •  Pani Jolanta Wodnicka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie
     •  Pani Grażyna Wegner – przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie
     •  Pani Magdalena Prekop – dyrektor DPS w Bożenkowie
     •  Pan Dariusz Karwat - Dyrektor MGOPS w Koronowie oraz Pani Sylwia Klonowska (MGOPS w Koronowie)
     •  Pan Maciej Makowski – radny Powiatu Bydgoskiego, dyrektor MGOSiR  w Koronowie
     •  Pani Katarzyna Karwat –Miejska  Biblioteka Publiczna w Koronowie
     •  Pani Ewa Bielska - Biblioteka Pedagogiczna w Koronowie
     •  Pan Piotr Szramkowski - Kierownik Banku Pekao SA  FILIA w Koronowie
     •  Pan Janusz Flies oraz Pan Piotr Grabowski - Nadleśnictwo Różanna
     •  Pan Grzegorz Kowalik - z-ca Komisariatu Policji w Koronowie
     •  Pan Norbert Kulczyk - Komendant Straży Pożarnej w Koronowie
     •  Pani Lidia Mikołajewska – Studio Fotograficzne „Rozalia” w Koronowie
     •  Pani Maria Nawrocka   - Zakład Usługowo-Szkoleniowy PERFEKT Bydgoszcz
     •  Pani Jadwiga  Jarząbkiewicz - Górniak – Kancelaria radcy prawnego, ul. Dworcowa 19 w Bydgoszczy
     •  Rada Rodziców Zespołu Szkół w Koronowie: Pani Gabryela Malak, Pani Joanna Badźmierowska, Pani BożenaWielgosz
     •  Pani Teresa Tywuszyk – Chata Polska w Koronowie
     •  Pan Bogdan  Polasik – starszy inspektor ds. bhp

      

     Na spotkanie przybył nawet św. Mikołaj…  reniferem prosto ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy J. Dzieci były mile zaskoczone, niektóre lekko przestraszone, ale wszystkie zadowolone z otrzymanych słodkości. Dyrekcja Zespołu Szkół składając świąteczne oraz noworoczne życzenia serdecznie podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie, pamięć i dobrą współpracę, wsparcie, życzliwość oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Jeszcze raz gorące podziękowania!!!

                                                   

     Oprawa fotograficzna dzięki życzliwości pani Lidii Mikołajewskiej – STUDIO FOTOGRAFICZNE „ROZALIA”, za co również dziękujemy!