• Projekty realizowane w ramach EFS w Zespole Szkół w Koronowie w latach 2009-2015

    • EFS.doc

     PROJEKTY REALIZOWANE  W RAMACH
     EFS W ZESPOLE SZKÓŁ
     W KORONOWIE

     w latach 2009-2015

      

     L.p.

     Tytuł  projektu

     Okres realizacji

     Nr

     1

     Szkoła po szkole

     od 01. 09. 2009                             do 31. 08. 2011

     WND – POKL. 09.02.00-04-009/09

     2

     Młodzież przyszłością powiatu

     od 01. 10. 2009              do 31. 08. 2010

     168 godzin Biofeedback

     3

     Przygoda z wiedzą

     od 01. 08. 2010              do 31. 07. 2011

     WDN – POKL.09.01.02.-04-013/10

     4

     Szkoła po szkole 2

     od 01.09. 2010                 do 31. 07. 2012

     WDN – POKL.09.02. 00-04-017/10

     5

     Szkoła po szkole 3

     od 01. 11. 2011                do 30. 06. 2013

     WDN – POKL.09.02.00-04-011/11

     6

     Przygoda z wiedzą 2

     od 01. 12. 2014             do 30. 07. 2015

     WDN – POKL. 09. 01. 02 – 04-094/13

     7

     Praktyczna szkoła

     od 01. 11. 2012        do 31. 07. 2014

     WDN – POKL. 09. 02. 00-04-032/12

     8

     Praktyczna szkoła 2

     od 01.11.2013

     do 31.08.2015

     WDN- POKL.09.02.00-04-017/13

     9

      

     Pierwszy krok do usamodzielnienia

     od 2009 r.

     UDA-POKL.07.01.02-04-019/09

     10

     Równe szanse na start od najmłodszych lat

     od 28.10.2013
      do 30.06.2014

     POKL.09.01.02-04-019/13

      

     Szkoła po szkole

     Cel główny: Dostosowanie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Bydgoskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

     2009

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa (ZSZ)

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia z technologii ogólnej

     12

     III

     P. Czaplewski

     2

     Zajęcia z psychologiem

     12

     I , II, III

     B. Grygier

     3

     Rewalidacja

     12

     III

     E. Drozdowska

     4

     Język niemiecki

     12

     III

     A. A. Wojtalewicz

     5

     Doradztwo zawodowe

     24

     III

     J. Szatkowska

     2010

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa (ZSZ)

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia z technologii ogólnej

     28

     III

     P. Czaplewski

     2

     Przetwórstwo mięsa

     12

     II , III

     A. Gordon

     3

     Zajęcia z psychologiem

     28

     I , II

     B. Grygier

     4

     Rewalidacja

     28

     III , I

     E. Drozdowska

     5

     Język niemiecki

     28

     II

     A. Wojtalewicz,

     M. Piasek

     6

     Doradztwo zawodowe

     56

     I

     J. Szatkowska

     2011

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa (ZSZ)

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia z technologii ogólnej

     16

     III

     P. Czaplewski

     2

     Przetwórstwo mięsa

     16

     III

     A. Gordon

     3

     Zajęcia z psychologiem

     16

     I

     B. Grygier

     4

     Rewalidacja

     16

     I

     E. Drozdowska

     5

     Język niemiecki

     16

     II

     A. Wojtalewicz,

     M. Piasek

     6

     Doradztwo zawodowe

     32

     I

     J. Szatkowska

      

     Młodzież przyszłością powiatu

     Cel główny: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokich jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

      

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Biofeedback

     68

     17 uczniów Zespołu Szkół

     J. Szatkowska

     Przygoda z wiedzą

     Cel główny : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych.

      

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Integracja Sensoryczna

     112

     I – III SP

     GET – G

     G. Filarska

     2

     Zajęcia terapeutyczne (Biofeedback)

     56

     I –III GET G

     J. Szatkowska

     3

     Zajęcia rewalidacyjne

     30

     I – III SP             gr. eduk.

     E. Rutkowska

     4

     Zajęcia komputerowe

     30

     I – III SP GET G

     K. Żubik

      

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Integracja Sensoryczna

     124

     I – III SP

     GET – G

     G. Filarska (55h),                P. Talarek (33h),                E. Molczyk (25h),                A. Wajnert (11h)

     2

     Zajęcia terapeutyczne (Biofeedback)

     55

     I –III GET G

     J. Szatkowska (33h),                     D. Woźny (22h)

     3

     Zajęcia rewalidacyjne

     111

     I – III SP             gr. eduk.

     J. Skórzewska (33),           M. Piasek (33h),                    J. Mazurkiewicz (23h)      D. Kozańska (22h)

     4

     Zajęcia komputerowe

     70

     I – III SP GET G

     K. Żubik (44h), M. Chmarzyńska (26h)

     Szkoła po szkole 2

     Cel główny: Dostosowanie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Bydgoskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

     2010

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa (ZSZ)

     N-l prowadzący

     1

     Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie ślusarza

     12

     III ZSZ

     P. Czaplewski

     2

     Zajęcia komputerowe

     12

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     K. Żubik

     3

     Ogólna technologia żywności

     12

     III ZSZ

     A. Gordon

      

     2011

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa (ZSZ)

     N-l prowadzący

     1

     Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie ślusarza

     16

     III ZSZ

     P. Czaplewski

     2

     Zajęcia komputerowe

     28

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     K. Żubik

     3

     Ogólna technologia żywności

     28

     III ZSZ

     A. Gordon

      

     2012

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa (ZSZ)

     N-l prowadzący

     1

     Przedsiębiorstwo w gospodarce żywnościowej

     16

     III

     A. Gordon

     2

     Zajęcia komputerowe

     16

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     K. Żubik

     3

     Ogólna technologia żywności

     16

     I , II

     A. Gordon

      

     Szkoła po szkole 3

     Cel główny: Dostosowanie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Bydgoskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

     2012

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Wyjazd na Zieloną Szkołę

     5 dni

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     C. Rudnicka, T. Strąk

     2

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz

     12 h

     III ZSZ

     A. Gordon

      

     2013

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa ZSZ

     N-l prowadzący

     1

     Wyjazd zawodoznawczy do Poznania

     9

     I, II, III

     M. Chmarzyńska, A. Wajnert

     2

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz

     16

     III

     A. Gordon

     Przygoda z wiedzą 2

     Cel główny : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

     2014

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Wyjazd kulturoznawczy do kina do Bydgoszczy

     5 godz.

     I-III

     E. Rutkowska

     M. Piasek

     2

     Wyjazd ekologiczno- językowy do Woziwody

     2 dni ( 36 godz.)

     I-III

     E.Rutkowska

     T.Strąk

     M. Piasek

     3

     Wyjazd jednodniowy do Biskupina

     6 godz.

     I-III

     M.Piasek

     E.Rutkowska

     4

     Zajęcia ekologiczne

     12

     I-III

     E.Rutkowska

      

     2015

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Wyjazd do Sienna

     5 godz.

     I-III

     G.Filarska

     E.Rutkowska

     2

     Wyjazd dwudniowy do Biskupina

     2 dni

     I-III

     E. Rutkowska

     M. Piasek

     3

     Zajęcia ekologiczne

     16

     I-III

     E.Rutkowska

     Praktyczna Szkoła

     Cel główny: dostosowanie kształcenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy i wzrost jakości kształcenia.

     2013

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia artystyczne

     56 h

     I, II, ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     D. Kozańska

     2

     Zajęcia kulinarne

     28 h

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     C. Rudnicka

     3

     Funkcjonowanie w środowisku

     28 h

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     J. Mazurkiewicz

     4

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

     16 h

     II ZSZ

     A. Gordon

     5

     Wyjazd kulturoznawczy - kino

     5 h

     I, II, III ZSZ

     A. Wajnert,
     M. Chmarzyńska

     6

     Wyjazd do Funki

     3 dni

     I, II ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     M. Chmarzyńska,                C. Rudnicka, A. Wajnert

      

     2014

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia artystyczne

     32

     I, II, III ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     D. Kozańska

     2

     Zajęcia kulinarne

     16

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     C. Rudnicka

     3

     Funkcjonowanie w środowisku

     16

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     J. Mazurkiewicz

     4

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

     16 h

     III ZSZ

     A. Gordon

     5

     Wyjazd kulturoznawczy - teatr

     5 h

     I, II, III ZSZ

     P. Talarek,
     A. Wajnert

      

     Praktyczna Szkoła 2

     Cel główny: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w terminie do 31.08.2015 r.

     2014

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia interpersonalne

     28 h

     ZSZ

     B. Drozdowska

     2

     Zajęcia specjalistyczne z ergoterapii

     28 h

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     C. Rudnicka

     3

     Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego

     9 h

     ZSZ

     J. Szatkowska

     4

     Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia z informatyki

     28 h

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     K. Żubik

     5

     Zajęcia z pedagogiem

     28 h

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     J. Szatkowska

     6

     Pokazy u pracodawców prowadzone przez mistrzów w zawodzie kucharz

     6 h

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     A.    Gordon

     7

     Zajęcia pozaszkolne- obóz matematyczno- językowy w Suchej

     3 dni

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     M. Piasek,
     M. Chmarzyńska

     8

     Zajęcia pozaszkolne- warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania uzależnieniom (Okoniny Nadjeziorne)

     3 dni

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     J. Szatkowska,
     M. Skoczyńska- Grygier

      

     2015

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia interpersonalne

     16 h

     ZSZ

     B. Drozdowska

     2

     Zajęcia specjalistyczne z ergoterapii

     16 h

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     C. Rudnicka

     3

     Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego

     5 h

     ZSZ

     J. Szatkowska

     4

     Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia z informatyki

     16 h

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     K. Żubik

     5

     Zajęcia z psychologiem

     16 h

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     M. Skoczyńska- Grygier

     6

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu w zawodzie kucharz

     16 h

     ZSZ

     A.    Gordon

     7

     Pokaz u pracodawcy prowadzony przez mistrza w zawodzie kucharz

     6 h

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     A.    Gordon

     8

     Zajęcia pozaszkolne- obóz matematyczno- językowy w Suchej

     3 dni

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     M. Piasek,
     M. Chmarzyńska

     9

     Zajęcia pozaszkolne- warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania uzależnieniom (Smerzyn)

     3 dni

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     M. Skoczyńska- Grygier, C. Rudnicka, A. Wajnert

     10

     Wyjazd zawodoznawczy do zakładu  pracy w Niewieścinie

     6 h

     ZSZ, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     C. Rudnicka, A. Wajnert

     Pierwszy krok do usamodzielnienia

     Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

     Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Cel główny: poprawa psychofizycznej sprawności, wypoczynek oraz rozwój umiejętności społecznych szczególnie podczas nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, a także realizację i rozwój zainteresowań.

     Kolejne edycje w/w projektu są realizowane od 2009r. Projekt . „Pierwszy krok do usamodzielnienia”, realizowany jest przez Powiat Bydgoski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, współfinansowanym z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- umowa UDA-POKL.07.01.02-04-019/09. Uczniowie i absolwenci, którzy uczestniczyli w wyjazdach:

     • 7 osób w 2010r.
     • 10 osób w 2011r.
     • 11 osób w 2012r.

      

     Równe szanse na start od najmłodszych lat

     Cel główny: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

      

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia komputerowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

     8 h

     Klasa I-III SP

     Grażyna Filarska

     2

     Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

     8 h

     Klasa I-III SP

     Dorota Woźny

     3

     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych

     8 h

     Klasa I-III SP

     Grażyna Talarek

      

     2014

     L.p.

     Rodzaj zajęć

     Ilość godzin

     Klasa

     N-l prowadzący

     1

     Zajęcia komputerowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

     22 h

     Klasa I-III SP

     Grażyna Filarska

     2

     Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

     22 h

     Klasa I-III SP

     Dorota Woźny

     3

     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych

     22 h

     Klasa I-III SP

     Grażyna Talarek

     2013