• Projekt unijny- Praktyczna Szkoła

    • REALIZACJA ZAJĘĆ KULINARNYCH

     II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

                 Zajęcia rozpoczęto z grupą uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie w składzie 6 osobowym, w tym 2 uczennice i 4 uczniów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Głównym celem prowadzenia zajęć jest doskonalenie umiejętności samoobsługowych, rozwijanie samodzielności, planowanie zakupów, organizowanie pracy w kuchni, właściwe korzystanie ze sprzętu AGD według instrukcji, nauka estetycznego przygotowywania i przechowywania posiłków, nakrywanie stołu i kulturalne spożywanie.
               Uczniowie wykonywali posiłki zgodnie z opracowanym planem pracy. Podczas zajęć grupa uczniów przygotowywała tradycyjne dania kuchni polskiej i włoskiej według przepisów Ewy Aszkiewicz, autora książki kulinarnej pt. „Kuchnia polska 1001 przepisów” i Guatteri Fabiano, autora „Tradycyjna kuchnia włoska”.

          
                 Zajęcia kulinarne to świetna forma praktycznej nauki gastronomii w domowych warunkach, jak również poznania reguł poprawnie nakrytego stołu i zasad spożywania posiłków. Degustacja przygotowanych potraw sprawiała uczestnikom wielką przyjemność i przyniosła wiele doznań smakowych. Uczestnicy chętnie włączali się w wykonywanie prac kulinarnych, przestrzegali zasad higieny i bezpieczeństwa, byli aktywni i zorganizowani w grupie.

              Prowadzone zajęcia to doskonała forma kształtująca nawyki i umiejętności kulinarne. Podczas zajęć uczniowie uczyli się samoobsługi, wzmacniali wiarę we własne siły i możliwości.

                                     

     Celina Rudnicka

      

      


     Wyjazd kulturoznawczy do Opery NOVA w Bydgoszczy-

     koncert zespołu ZAKOPOWER

            W dniu 27 stycznia 2014 r. odbyła się jednodniowa wycieczka kulturoznawcza do opery „Nova” w Bydgoszczy na koncert zespołu Zakopower. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu pn. „Praktyczna szkoła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 14 uczniów ze szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy Zespołu Szkół w Koronowie, w tym 8 dziewczyn i 6 chłopców. Opiekę nad grupą sprawowali pan Przemysław Talarek oraz pani Agnieszka Wajnert. Po przybyciu do Bydgoszczy, uczniowie wraz z opiekunami spożyli posiłek w restauracji Mc’ Donald. O godz. 20:00 rozpoczął się koncert. Po zakończonym występie uczniowie mieli możliwość zdobycia autografów artystów i zakupu ich płyty.
         Wszyscy bezpiecznie wrócili do swoich miejsc zamieszkania. Kontakt z kulturą dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.

      


      

     „Praktyczna szkoła” – projekt nr WND-POKL.09.02.00-04-032/12, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

      

     W czwartym kwartale realizacji projektu „Praktyczna szkoła” (01.10. - 31.12.2013 r.) uczestniczyło w nim już 516 uczestników i uczestniczek (213 K, 306 M), z czego 371 pochodzi z terenów wiejskich (170 K, 201 M).

     Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie:

     • odbyły się zajęcia pozalekcyjne z: języka polskiego (26h dwie grupy), matematyki (28h), informatyki (21h), rachunkowości (20h), podstaw konstrukcji maszyn (20h dwie grupy), mechaniki (28h jedna grupa, druga grupa 6h) oraz w punkcie konsultacyjnym (14h) - łącznie  163 h,
     • zakończyły się zajęcia pozaszkolne z prawa jazdy (część teoretyczna) X/2013 r. 30h., następnym etapem jest prowadzona część praktyczna  - odbyły się zajęcia z prawa jazdy (część praktyczna),
     • zapłacono za: eksploatację samochodu używanego podczas zajęć pozaszkolnych z prawa jazdy (w miesiącu X i XI 2013 r.)                            
     • zapłacono za transport na wycieczkę do Łodzi w dniach 4-5.10.2013 oraz za nocleg, wyżywienie, przewodnika, bilety wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W wycieczce wzięło udział 46 uczestników i 4 opiekunów.
     • wypłacono wynagrodzenie opiekunom i nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu,
     • do projektu przystąpiły nowe uczestniczki oraz uczestnicy. Zarówno rekrutacja, jak i zajęcia prowadzone są z poszanowaniem równości płci i mają na celu niwelowanie schematów odnoszących się do podziału ról społecznych ze względu na płeć.

      

     Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie:

     • odbyły się zajęcia pozalekcyjne: dla klas przygotowujących się do matury z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I, zajęcia pn. "Matematyka w sieci", zajęcia dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu, zajęcia pn."Klub językowy, lektury w języku obcym" z native speaker'em w języku angielskim i niemieckim, zajęcia ukierunkowane na podniesienie umiejętności kluczowych w zakresie języka polskiego, zajęcia ukierunkowane na podniesienie umiejętności kluczowych w zakresie języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego, zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego.
     • zakupiono 10 repetytorów do matury ustnej z języka niemieckiego,
     • zakupiono mapy ścienne do nauki języka angielskiego i innych zajęć pozaszkolnych
     • zakup poczyniony w wyniku oszczędności w zadaniu poz. 88 w budżecie. Zakup map na zajęcia prowadzone w drugiej Sali w ramach projektu w ZSAE w Koronowie na wniosek koordynatora szkolnego,
     • zakupiono książki na zajęcia pozalekcyjne z architektury krajobrazu,
     • zakupiono filmy o tematyce psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów zagrożonych wypadnięciem  z systemu,
     • zakupiono filmy i książki na zajęcia prowadzone w ramach projektu,
     • zakupiono książki do nauki zawodu,
     • zakupiono mapy do sal lekcyjnych zajęć pozaszkolnych,
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne pn. „Na scenie i przed kamerami – sztuka teatralna i filmowa”:12.09.2013 wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy (10 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) wstęp bez opłat; 25.09.2013 wyjazd do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy (10+1)); 9.10.2013 wyjazd do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na spektakl "Upadek pierwszych ludzi"(10+1); 24.10.2013 wyjazd do TVP Bydgoszcz (zwiedzanie darmowe) "(12+1) – w ramach projektu pokryto koszty zakupu biletów wstępu do obiektów, transportu, wyżywienia.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne pn. " Chce odnieść sukces w mojej nowej szkole " zajęcia integracyjne dla Uczniów klas I: 4.10.2013 wyjazd do kina do Bydgoszczy (46 Uczestników i uczestniczek i 4 Opiekunów), 17.10.2013 wyjazd do kina do Bydgoszczy (23 Uczestników i uczestniczek i 2 Opiekunów), 22.10.2013 wyjazd do kina do Bydgoszczy (16 Uczestników i uczestniczek i 2 Opiekunów) – w ramach projektu pokryto koszty zakupu biletów wstępu do obiektów, transportu, wyżywienia.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne pn. " Z mojego podwórka w świat": 5.10.2013 wyjazd do Muzeum Okręgowego w Toruniu (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 19.10.2013 wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie (15 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) zwiedzanie + projekcja filmu „Miasto ruin” , 09.11.2013 wycieczka do Exploseum w Bydgoszczy (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) – w ramach projektu pokryto koszty zakupu biletów wstępu do obiektów, transportu, wyżywienia.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne pn. "Spotkanie ze sztuką - świadomość i ekspresja kulturalna ": 9.10.2013 wyjazd do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na spektakl "Upadek pierwszych ludzi" (10 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 12.10.2013 wyjazd do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (zwiedzanie z przewodnikiem) (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 15.11.2013 wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy (wstęp darmowy) (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) – w ramach projektu pokryto koszty zakupu biletów wstępu do obiektów, transportu, wyżywienia.
     • Z uwagi na ograniczona liczbę znaków dalszą część opisu umieszczono w piśmie przewodnim do wniosku o płatność.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne pn. "Jak i dlaczego to działa": 26.10.2013 wycieczka do Gdańska na wystawę "The Human Body" (14 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 28.11.2013 wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (15 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) – w ramach projektu pokryto koszty zakupu biletów wstępu do obiektów, transportu, wyżywienia.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne Klubu językowego – niemieckiego – 22.11.2013 wyjazd do Koronowa, zwiedzanie Koronowa z przewodnikiem w języku niemieckim (14 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) - w ramach projektu pokryto koszty przewodnika, transportu i wyżywienia.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne Klubu językowego –angielskiego – 12.12.2013 wyjazd do Bydgoszczy, warsztaty kulinarne z lektorem w języku angielskim w Restauracji Kujawia (10 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun) - w ramach projektu pokryto koszty organizacji zajęć przez firmę turystyczną i transportu.
     • odbyły się zajęcia pozaszkolne pn. "Pokazy u pracodawcy i w szkole prowadzone przez mistrzów w zawodzie" - 26.10.2013 wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Warszawa (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 20.11.2013 wycieczka do Nowego Dworu - Ośrodek Jeździecki „Deresz” (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun),  11.12.2013 wycieczka do Wtelna do Przetwórni Warzyw i Owoców Klimkiewicz (15 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 17.12.2013 wycieczka do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (12 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 14.12.2013 wycieczka do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (15 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun), 18.12.2013 wycieczka do Trzęsacza, szklarni Vitaflora (17 Uczestników i uczestniczek i 1 Opiekun),
     • w ramach projektu pokryto koszty zakupu biletów wstępu do obiektów: Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, transportu, wyżywienia, przewodnika w Powsinie i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
     • wypłacono wynagrodzenie opiekunom i nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu,
     • do projektu przystąpiły nowe uczestniczki oraz uczestnicy. Zarówno rekrutacja, jak i zajęcia prowadzone są z poszanowaniem równości płci i mają na celu niwelowanie schematów odnoszących się do podziału ról społecznych ze względu na płeć.

      

     Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim:

     • odbyły się zajęcia pozalekcyjne: z matematyki, przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik mechatronik, fizyki, „Koło mechanika”, języka angielskiego technicznego.
     • zapłacono za organizację stanowisk pracy dla 2 stażystów, w dniach od 01 lipca do 31 sierpnia odbyły się staże zawodowe dla 8 uczniów ZSOiZ w Solcu Kujawskim w firmach zlokalizowanych na terenie Solca Kujawskiego: PASACO oraz Bogner Edelstahl Polska,
     • zapłacono Wynagrodzenie opiekuna staży zawodowych za sprawowanie opieki nad 1 stażystą w okresie 1.07-30.08.2013 r.,
     • zorganizowano wyjazd do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy w dniu 4.12.2013 r. (31 Uczestników i uczestniczek i 2 Opiekunów) – zapłacono za wyżywienie.
     • wypłacono wynagrodzenie opiekunom i nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu,
     • zapłacono za transport uczniów do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej do Bydgoszczy w dniach 13.06, 4.12.2013 r.,
     • do projektu przystąpiły nowe uczestniczki oraz uczestnicy. Zarówno rekrutacja, jak i zajęcia prowadzone są z poszanowaniem równości płci i mają na celu niwelowanie schematów odnoszących się do podziału ról społecznych ze względu na płeć.

      

     Zespół Szkół w Koronowie:

     • zorganizowano wyjazd do kina Helios w Bydgoszczy dla 14 uczestników i uczestniczek i opiekuna wyjazdu kulturoznawczego w dniu 8.10.2013 roku – zakupiono bilety wstępu do kina, zapłacono za wyżywienie i transport,
     • zakupiono 2 zestawy mikrofonów na pozalekcyjne zajęcia artystyczne wraz z wysyłką,
     • odbyły się zajęcia pozalekcyjne: kulinarne, artystyczne oraz "Funkcjonowanie w środowisku"
     • wypłacono wynagrodzenie opiekunom i nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu,
     • do projektu przystąpiły nowe uczestniczki oraz uczestnicy. Zarówno rekrutacja, jak i zajęcia prowadzone są z poszanowaniem równości płci i mają na celu niwelowanie schematów odnoszących się do podziału ról społecznych ze względu na płeć.

      

     Rekrutacja nowych uczestników i uczestniczek, a także realizacja zajęć odbywają się z poszanowaniem równości płci. Podejmowane działania mają na celu niwelowanie, a nie wzmacnianie schematów dotyczących pełnienia ról społecznych.

     Nastąpiła także zmiana Koordynatora projektu, została nim osoba z bogatym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie funduszy europejskich, specjalista ds. funduszy europejskich, Pani mgr. Celina Ociepka.

      

     Od 1 października do 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu „Praktyczna szkoła” odbyło się: 1278 godzin zajęć pozalekcyjnych, 24 wyjazdy w ramach zajęć pozaszkolnych i wycieczek, zakupiono 1 sztukę sprzętu, 4 pakiety pomocy dydaktycznych i tym samym unowocześniono bazę dydaktyczną w 9 szkołach powiatu bydgoskiego.

      


      

     WIZYTA W KINIE

         W dniu 8 października 2013 r. odbyła się jednodniowa wycieczka kulturoznawcza do kina „HELIOS” w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu pn. „Praktyczna szkoła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klasy I, II i III zawodowej Zespołu Szkół w Koronowie, w tym 9 dziewczyn i 5 chłopców. Opiekę nad grupą sprawowały pani Monika Chmarzyńska oraz pani Agnieszka Wajnert.

        Po przybyciu do Galerii Pomorskiej, uczniowie wraz z opiekunami spożyli posiłek w restauracji Mc’ Donald. Mieli również okazję zobaczyć duże centrum handlowe. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w takim miejscu. O godz. 17:30 rozpoczął się seans filmowy- przedpremierowy pokaz filmu pt. „Grawitacja” w technologii 3D.

     Po zakończonej projekcji uczniowie bezpiecznie wrócili do swoich miejsc zamieszkania. Kontakt z kulturą dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.

                  

     Opiekunowie

     Monika Chmarzyńska, Agnieszka Wajnert


     „Praktyczna szkoła” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

     Sprawozdanie z realizacji projektu za III kwartał realizacji projektu:

     Od początku realizacji projektu (01.11.2012 r.) przystąpiło do niego 494 uczestników (195 kobiet, 299 mężczyzn), z czego 295 pochodzi z terenów wiejskich (136 K, 195 M).

     W III kwartale br. przeprowadzono 69 godzin zajęć pozalekcyjnych oraz 2 zajęcia pozaszkolne.

     Działania podjęte w okresie lipiec – wrzesień 2013 r. w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

     ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KORONOWIE:

     - odbyły się zajęcia pozalekcyjne z: języka polskiego, matematyki, informatyki, rachunkowości, podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki oraz w punkcie konsultacyjnym,

     - 11 uczniów wzięło udział w 40-godzinnych praktykach zawodowych w zawodzie mechanika w firmie Siropol Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w ramach projektu zostali zaopatrzeni w odzież roboczą,

     - odbyły się zajęcia pozaszkolne z prawa jazdy,

     ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE:

     - odbyły się zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz języka niemieckiego,

     - odbyły się dwa wyjazdy w ramach zajęć pn.: „Na scenie i przed kamerami – sztuka teatralna i filmowa”. Dnia 12 września grupa uczestników i uczestniczek projektu wzięła udział w spektaklu „Sprawa Dantona” w Teatrze Polskim w  Bydgoszczy, a dnia 25 września grupa odwiedziła Muzeum Fotografii w Bydgoszczy;

     - 8 uczennic i 2 uczniów wzięło udział w 40-godzinnych praktykach zawodowych w Restauracji Villa Calvados w Bydgoszczy, w ramach projektu zostali zaopatrzeni w odzież ochronną,

     ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM:

     - 8 uczniów wzięło udział w dwumiesięcznych, płatnych stażach w zawodzie technik mechatronik, zorganizowanych w soleckich firmach: GRAFCO Roksana Zdrada, PASACO, MBA SYSTEM, Bogner Edelstahl Polska oraz Qartis,

     ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORONOWIE:

     - odbyły się zajęcia kulinarne (na które zakupiono w ramach projektu niezbędne produkty spożywcze), artystyczne oraz „Funkcjonowanie w środowisku”.

     Ponadto, 20 września 2013 r. w Starostwie powiatowym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzającego projektem, podczas którego podsumowano miniony rok szkolny w projekcie, omówiono plany na bieżący rok oraz przypomniano zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych.

      


      

     Po pracowitych wakacjach (o których pisaliśmy TUTAJ), wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczyna się kolejny nabór do trwającego już projektu pn.: „Praktyczna szkoła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bydgoski  mogą skorzystać z bogatej gamy zajęć pozaszkolnych (w tym wycieczek) i pozalekcyjnych. W ramach projektu szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozostające przez cały czas do dyspozycji uczniów i nauczycieli.

     Bliższe informacje o projekcie oraz zasadach rekrutacji znajdują się u koordynatorów szkolnych:

      - pani Moniki Chmarzyńskiej (ZS w Koronowie),

     - pani Iwony Małek (ZSZ w Koronowie),

     - pani Beaty Śniadowskiej (ZSAE w Karolewie),

     - pana Jacka Suszka (ZSOiZ w Solcu Kujawskim),

      a także w sekretariatach szkół oraz na stronie www.powiat.bydgoski.pl


     „Praktyczna szkoła” – projekt nr WND-POKL.09.02.00-04-032/12, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

      

     W trzecim kwartale realizacji projektu „Praktyczna szkoła” (01.02. - 31.03.2013 r.) uczestniczyło w nim już 414 uczestników i uczestniczek (154 K, 260 M), z czego 237 pochodzi z terenów wiejskich (104 K, 133 M).

     Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie:

     - zakupiono 12 par obuwia roboczego, przeznaczonego na wakacyjne praktyki zawodowe,

     - odbyły się zajęcia pozalekcyjne z: języka polskiego, matematyki, ekonomiki, informatyki, podstaw konstrukcji maszyn, obsługi kasy fiskalnej, mechanicznych zajęć praktycznych oraz rachunkowości, ponadto odbywały się konsultacje dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz zajęcia pozalekcyjne z prawa jazdy - teorii, w łącznym wymiarze 156 h, odbyło się 14 h zajęć pozaszkolnych z prawa jazdy - praktyki,

     - dna 10.06.2013 r. odbył się wyjazd do Bydgoszczy – zwiedzano Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, firmę „Siropol” Sp. Z o.o. oraz Muzeum Mydła i Historii Brudu, udział wzięło 43 uczniów i uczennic,

     - do projektu przystąpiły nowe uczestniczki oraz uczestnicy. Zarówno rekrutacja, jak i zajęcia prowadzone są z poszanowaniem równości płci i mają na celu niwelowanie schematów odnoszących się do podziału ról społecznych ze względu na płeć.

      

     Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie:

     - zakupiono książki oraz filmy DVD, przeznaczone na zajęcia realizowane w ramach projektu,

     - odbyły się zajęcia pozalekcyjne z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, zajęcia dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu oraz zajęcia pn.: „Na scenie i przed kamerami”; w łącznym wymiarze 69 h;

     - odbyły się integracyjne zajęcia pozaszkolne dla uczniów i uczennic klas I pn. „Chcę odnieść sukces w mojej nowej szkole”: dnia 20.04.2013 r. dla dwóch grup (21 i 17 osób), a 25.04.2013 r. dla jednej (28 osób). Uczestnikom i uczestniczkom zajęć oraz opiekunom zapewniono wyżywienie i bilety wstępu do kina i na kręgielnię

     - odbyły się pozaszkolne zajęcia matematyczno-przyrodnicze pn. „Jak i dlaczego to działa”: dnia 25.05.2013 r. grupa 9-osobowa wzięła udział w Dniach Nauki w Bydgoszczy, a dnia 22.06.2013 r. grupa 9-osobowa odwiedziła „Expoloseum” w Bydgoszczy; uczestnikom, uczestniczkom i opiekunowi obu wyjazdów zapewniono wyżywienie;

     - odbyły się pozaszkolne zajęcia dla uczniów zagrożonych: dnia 12.06.2013 r. w Bydgoszczy dla grupy 12-osobowej, a 26.06.2013 r. w Toruniu dla grupy 12-osobowej; uczestnikom, uczestniczkom i opiekunom zajęć zapewniono bilety wstępu do kina oraz wyżywienie;

     Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim:

     - zakupiono 2 imadła ślusarskie oraz stół warsztatowy, przeznaczone do pracowni przedmiotów zawodowych,

     - dnia 12.04.2013 r. odbył się wyjazd zawodoznawczy do fabryki Volkswagen w Poznaniu dla grupy 28-osobowej, uczestnikom, uczestniczkom i opiekunom zapewniono wyżywienie,

     - dnia 13.06.2013 r. odbył się wyjazd do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy dla grupy 28-osobowej.;

     - odbyły się zajęcia pozalekcyjne z: języka angielskiego technicznego, języka niemieckiego technicznego, matematyki, fizyki, przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik mechatronik oraz „Koło mechanika” w łącznym wymiarze 92 h;

     - do projektu przystąpiły uczestniczki oraz uczestnicy.

      

     Zespół Szkół w Koronowie:

     - zakupiono materiały biurowe - plastyczne;

     - odbył się wyjazd integracyjno-ekologiczny do Funki (14-16.06.2013 r.) dla grupy 15-osobowej, w ramach którego zapewniono wyżywienie i noclegi uczestnikom oraz opiekunom. Podczas pobytu w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie i uczennice brali udział w warsztatach oraz ścieżkach dydaktycznych,

     - odbyły się zajęcia pozalekcyjne: artystyczne, przygotowujące do egzaminu zawodowego, kulinarne oraz „Funkcjonowanie w Środowisku” w łącznym wymiarze 48 h.

      

     Rekrutacja nowych uczestników i uczestniczek, a także realizacja zajęć odbywają się z poszanowaniem równości płci. Podejmowane działania mają na celu niwelowanie, a nie wzmacnianie schematów dotyczących pełnienia ról społecznych.

      

     Od 1 listopada 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w ramach projektu „Praktyczna szkoła” odbyło się: 741 godzin zajęć pozalekcyjnych, 12 wyjazdów w ramach zajęć pozaszkolnych i wycieczek, zakupiono 32 sztuki sprzętu, 3 pakiety pomocy dydaktycznych i tym samym unowocześniono bazę dydaktyczną w 9 szkołach powiatu bydgoskiego.


      

     BIWAK EKOLOGICZNY W FUNCE

     14- 16.06.2013

      

              W dniach 14-16 czerwca 2013 r., uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, uczestniczyli w biwaku ekologicznym w Funce, realizowanym w ramach projektu "Praktyczna Szkoła ". Młodzież po raz pierwszy miała możliwość poznania techniki rzeźbiarskiej i samodzielnego wykonania rzeźby.

      

        Zajęcia z rzeźby

      

     Zajęcia z makramy- artystyczne wiązanie sznurka, ukazały zdolności manualne uczniów.