• Projekt unijny- Szkoła po szkole 3

    • Wycieczka do Poznania

     W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Poznania w ramach projektu  „Szkoła po szkole 3”. Uczestniczyło w niej 19 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie zwiedzili Fabrykę Samochodów Volkswagen, gdzie mieli okazję zobaczyć proces składania samochodów. Ponadto poznali bogatą roślinność różnych stref klimatycznych w poznańskiej Palmiarni. Mieli również okazję zobaczyć Stary Rynek w Poznaniu i słynne „poznańskie koziołki”.

        

                            

     Szkolny koordynator projektu

     Monika Chmarzyńska


     W roku szkolnym 2011/2012, Zespół Szkół w Koronowie przystąpił do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL.09.02.00-04-011/11 „Szkoła po szkole 3” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.03.2012 r. do 30.06.2013 r.

      

     ZIELONA SZKOŁA

     W roku szkolnym 2011/2012 projektem zostało objętych 10 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 1 uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie uczestniczyli w 5- dniowym wyjeździe na Zieloną Szkołę w miejscowości Unieście. Celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w nowym środowisku, poznanie nadmorskiego terenu, zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc, m. in. ogrody tematyczne w Dobrzycy i skansen pieczenia chleba w Ustroniu Morskim. Uczniowie mieli również okazję odbyć rejs statkiem po jeziorze Jamno.

       Fot. 1 Wycieczka do Kołobrzegu

     Fot. 2 Rejs statkiem po jeziorze Jamno 

      

      

     Szkolny koordynator projektu

     Monika Chmarzyńska


      

     W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Zespołu Szkół kontynuowali realizację projektu „Szkoła po szkole 3”.  Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział w nim jest bezpłatny dla uczniów. W ramach  tego projektu uczniowie klasy III ZSZ uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego. Na potrzeby zajęć zostały również zakupione produkty spożywcze. W ramach w/w projektu, w II semestrze bieżącego roku szkolnego, planowane są zajęcia zawodoznawcze- wyjazd do zakładu pracy w Poznaniu.

      

     Szkolny koordynator projektu

     Monika Chmarzyńska