• Projekt unijny- Szkoła po szkole 2

    • PROJEKT "SZKOŁA PO SZKOLE 2"

     Projekt „Szkoła po szkole 2”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwolił zrealizować od września 2010 do końca czerwca 2012 roku 3929 godzin zajęć, w tym:

     • 2949 godzin zajęć pozalekcyjnych,

     • 980 godzin zajęć pozaszkolnych.

     Od rozpoczęcia realizacji projektu przystąpiło do niego 844 uczestników i uczestniczek (374 kobiety, 470 mężczyzn), w tym 509 osób z terenów wiejskich, rekrutujących się z:

     • Zespołu Szkół w Koronowie,

     • Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie,

     • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim,

     • Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie.

     Przekroczona została zakładana liczba uczestników i uczestniczek projektu, którą przewidywano na poziomie 760 osób. Zaznaczyć należy, że w każdej z w/w szkół do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się więcej chętnych niż zakładano na etapie przygotowywania projektu. Świadczy to o jego atrakcyjności i dostosowaniu oferty zajęć do oczekiwań uczniów i uczennic.

     Na drugim kwartale br. przeprowadzono wiele atrakcyjnych zajęć pozaszkolnych, gdzie uczestnicy mieli zapewnione w ramach projektu wyżywienie, transport i bilety wstępów:

     • zajęcia terenowe pn. „Ogród i park”, przeprowadzone w Kotomierzu i Myślęcinku,

     • zajęcia „Światłem malowane” przeprowadzone w Poznaniu,

     • wyjścia do obiektów kultury,

     • wycieczki w ramach cyklu „Szlakiem Piastów” (Kruszwica, Gniezno, Płock),

     • udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki w ramach koła technicznego „Jak i dlaczego to działa”.

      

     Spośród zajęć odbywających się na terenie szkół do najciekawszych można zaliczyć warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, czy też zajęcia doskonalące w zawodach gastronomicznych, które miały na celu przybliżenia pracy kelnera i barmana oraz zapoznanie z kuchnią molekularną.

     Dzięki zrealizowanym zakupom, na które przeznaczono w II kwartale ponad 2 600 zł, Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie został doposażony w dwie nowoczesne kuchenki indukcyjne, a dla 12 uczniów Technikum Mechanicznego Zespołu szkół Zawodowych w Koronowie zakupiono komplety odzieży ochronnej przeznaczonej na praktyki wakacyjne.