•  Konkurs plastyczny

     ŚWIĄTECZNE OPOWIEŚCI”

     dla uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej

     w Zespole Szkół w Koronowie

     Regulamin konkursu:

      

     Organizator:  Biblioteka   Zespołu  Szkół w Koronowie.

     Konkurs przeznaczony jest dla UCZNIÓW KLAS V-VIII SP.

     Istnieje wiele książek związanych tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia

      ( „ Opowieść wigilijna”, „ Dziewczynka z zapałkami”, ” Dzieci z Bullerbyn”,

      „ Jak Winston uratował święta”,” Grudniowy gość” i wiele innych).

     Wykonaj ilustrację do wybranej przez siebie książki.

     Uczestnicy mogą wykonać swoje prace stosując wszystkie, dowolne  techniki plastyczne.

     Prace należy wykonać na papierze lub kartonie o formacie A4 lub A3.

     Prace powinny być samodzielne i indywidualne (nie zbiorowe).

     Uczestnik może oddać najwyżej 1 pracę.

     Każda praca  musi być wyraźnie opisana  (imię i nazwisko, wiek autora, klasa, tel. kontaktowy lub e-mail, tytuł książki ). Zdjęcie pracy powinno zostać wysłane na pocztę elektroniczną : wajnert.ag@wp.pl lub na nr telefonu 697 623 167 do 10.12.2020 roku.

     Każdy rodzic/opiekun powinien przesłać łącznie z pracą zgodę rodziców/ opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej placówki ( zgoda dostępna pod linkiem: https://zsskoronowo.edupage.org/text/?text=text5&subpage=5)

      

     Kryteria oceny: wyobraźnia i pomysłowość twórcza w zakresie przedstawiania tematu, zgodność ilustracji z wybraną książką, estetyka wykonanych prac.

     Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 15.12.2020r.

     Zwycięzcy o zdobyciu nagród  zostaną powiadomieni telefonicznie.

     Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom osobiście lub będą wysłane pocztą.

     W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian
     w zasadach konkursu.

      

     Zachęcam do udziału i życzę powodzenia!!!

      

     Opiekun biblioteki:

     mgr Agnieszka Wajnert