• KONKURS

    •  

     OKŁADKA DO MOJEJ ULUBIONEJ BAJKI”

     dla uczniów grup edukacyjno-terapeutycznych

     w Zespole Szkół w Koronowie

      

      

     Regulamin konkursu:

      

     Organizator:  Biblioteka   Zespołu  Szkół w Koronowie.

     Konkurs przeznaczony jest dla dzieci grup edukacyjno- terapeutycznych.

     Uczestnicy mogą wykonać swoje prace stosując wszystkie, dowolne  techniki plastyczne.

     Prace należy wykonać na papierze lub kartonie o formacie A4 lub A3.

     Prace powinny być samodzielne i indywidualne (nie zbiorowe).

     Uczestnik może oddać najwyżej 1 pracę.

     Każda praca  musi być wyraźnie opisana  (imię i nazwisko, wiek autora, klasa, tel. kontaktowy lub e-mail oraz tytuł bajki). Zdjęcie pracy powinno zostać wysłane na pocztę elektroniczną : wajnert.ag@wp.pl lub na nr telefonu 697 623 167 do 29.05.2020 roku.

     Każdy rodzic/opiekun powinien przesłać łącznie z pracą zgodę rodziców/ opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej placówki ( zgoda dostępna pod linkiem):

     https://zsskoronowo.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=5

      

     Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

     klasy I – IV szkoły podstawowej

     klasy V – VIII szkoły podstawowej

     Kryteria oceny: wyobraźnia i pomysłowość twórcza w zakresie przedstawiania tematu, zgodność ilustracji z wybraną bajką, estetyka wykonanych prac.

     Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 01.06.2020r.

     Zwycięzcy o zdobyciu nagród  zostaną powiadomieni telefonicznie.

     Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom osobiście lub będą wysłane pocztą.

     W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian
     w zasadach konkursu.

     Zachęcam do udziału i życzę powodzenia!!!

      

     Opiekun biblioteki:

     mgr Agnieszka Wajnert