• GIMNASTYKA KOREKCYJNA

    • GIMNASTYKA KOREKCYJNA I REHABILITACJA RUCHOWA 

     "Celem gimnastyki korekcyjnej jest pomoc dziecku w realizowaniu jego własnego

     typu morfologicznego, a nie dążenie do kształtowania go na wzór i podobieństwo

     wyimaginowanego ideału postawy"

                                                                                     (M. Kutzner - Kozińska) 

     W naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej.

     Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy:

     zwiększenie siły mięsni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

     Pośrednio wpływają również na wydolność i sprawność organizmu.

     Korektywa obejmuje zestaw ćwiczeń zwiększających siłę mięśni brzucha, grzbietu oraz

     prostowników nóg, ćwiczenia wydolnościowo - wytrzymałościowe z uwzględnieniem

     ćwiczeń oddechowych zwiększają pojemnosć płuc. Zestaw ćwiczeń dobrany jest indywidualnie

     do potrzeb ucznia.