• WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

    • Wychowanie fizyczne i sport

      Baza sportowa szkoły to:

     • Sala gimnastyczna (niewymiarowa)
     • Salka korekcyjna
     • Siłownia
     • Sala terapeutyczna –usprawnianie metodą Integracji Sensorycznej (wyposażona w pomoce unijne), basen z piłeczkami

      

     Nauczyciele wychowania fizycznego:

     • mgr Przemysław Talarek- wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
     • mgr Anna Jastrzębska- Kowalczyk-  wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa, edukacja dla bezpieczeństwa

      

           Na lekcjach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie doskonalą  swoje umiejętności, sprawności i poszerzają wiadomości dotyczące kultury fizycznej, sporu, rekreacji oraz obronności. Nauczyciele na zajęciach systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną. Przypominają zasady poruszania się  na drodze do i ze szkoły, utrwalają wiadomości związane ze znakami drogowymi. Przeprowadzają konkursy utrwalające zdobyte na lekcjach wiadomości i umiejętności. Systematycznie przypominamy i utrwalamy zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,, Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Nauczyciele brali udział w kursie prowadzonym przez WOŚP Jerzego Owsiaka pod hasłem: ,,Ratujmy i uczymy ratować”.

     Przez cały rok szkolny czuwamy nad stanem zdrowia uczniów. Prowadzimy diagnozę wstępną poziomu rozwoju fizycznego, i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, prowadzimy akcje profilaktyczne pt. ,,Nie garb się”. Współpracujemy z higienistką szkolną oraz kadrą medyczną SP ZOZ w Koronowie.  Przez cały rok szkolny prowadzimy indeks sprawności fizycznej młodzieży szkolnej śledząc ich rozwój fizyczny i psychomotoryczny. Gimnastyką korekcyjną objęci są uczniowie wszystkich  etapów edukacyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum a także klasy pierwszej szkoły zawodowej. W zajęciach  uczestniczą uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, z rozpoznanymi wadami postawy, obniżoną motoryką, zaburzeniami somatycznymi.  Celem gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała, wyrobienie u uczniów nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego, wyrównanie dystonii mięśniowo-więzadłowej, uświadomienie celowości ćwiczeń i zagrożeń wynikający z zaniedbania.

      

     W roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z harmonogramem zorganizowaliśmy  wewnątrzszkolne imprezy sportowe takie jak:

     • Impreza integracyjna ,,Pożegnanie lata”- konkursy i gry sportowe
     • Turniej warcabowy
     • Turniej w tenisie stołowym
     • Zabawy i gry zręcznościowe dla grup edukacyjno-terapeutycznych
     • Konkurs wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej
     • Turniej strzelecki dla uczniów szkoły zawodowej
     • Konkurs na najlepszego sportowca roku
     • Święto Sportu
     • Konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona dyscyplina sportu” oraz  ,,Euro 2012”

      

     W roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z kalendarzem imprez sportowych zorganizowaliśmy:

     • Impreza integracyjna ,,Pożegnanie lata”
     • Konkurs plastyczny ,,Igrzyska letnie – Londyn 2012 r.”
     • Turniej w warcabach
     • Turniej w tenisie stołowym

      

     Uczniowie brali także udział w Mistrzostwach Wojewódzkich zorganizowanych przez Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Społecznego ,,Sprawni - Razem”.

     W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z harmonogramem zorganizowaliśmy  wewnątrzszkolne imprezy sportowe takie jak:

     • Impreza integracyjna ,,Pożegnanie lata”- konkursy i gry sportowe
     • Konkurs plastyczny pt.: ,, Ruch to zdrowie”
     • Turniej warcabowy
     • Turniej tenisa stołowego
     • Zabawy i gry zręcznościowe dla grup edukacyjnych
     • Pokaz  pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy I-III SP
     • Turniej strzelecki dla uczniów szkoły zawodowej
     • Konkurs na najlepszego sportowca roku
     • Święto Sportu
     • Konkurs plastyczny pt.: ,,Bezpieczne wakacje”
     • Piknik Rodzinny gdzie byliśmy współorganizatorem imprezy

      

     W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z kalendarzem imprez sportowych zorganizowaliśmy :

     • Pożegnanie lata –impreza rekreacyjno-sportowa
     • Turniej w kręgle
     • Turniej warcabowy
     • Konkurs wiedzy o pomocy przedmedycznej
     • Dzień Sportu –Dzień Dziecka

      

     W roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z harmonogramem zorganizowano:

     • Imprezę integracyjną ,, Pożegnanie lata” z rozgrywkami w piłkę nożną i w siatkówkę oraz konkurs plastyczny pt.,, Bezpieczna droga do szkoły”- październik 2015 r.
     • Turniej warcabowy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej -październik 2015 r.
     • Dzień Sportu, w czasie którego między innymi uczniowie szkoły rozwiązywali krzyżówki i rebusy o tematyce sportowej. Poza tym młodsi uczniowie brali udział w zabawach z użyciem chusty animacyjnej, a starsi rozgrywali mecz towarzyski w piłkę nożną-1 czerwiec 2016 r.

      

      

     Sukcesy sportowe

      

            Rok szkolny 2011/2012

     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w warcabach w Chełmży-30, 34 miejsce
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w halową piłkę nożną, w kat. chłopców do lat 17 w Żninie- Ix miejsce
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w halową piłkę nożną, w kat. chłopców od lat 17 w Żninie-V miejsce 
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tenisie stołowym , które odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, w kat. dziewcząt młodszych - I miejsce- P. Siekierska, III miejsce – H. Cieślak, w kat. dziewcząt starszych –I miejsce M. Matusik, II miejsce- P. Cieślak

      

            Rok szkolny 2012/2013

     • Mistrzostwa Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w halową piłkę nożną w Żninie , w kat. chłopców do lat 17-IX miejsce ,
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w warcabach w Chełmży- miejsca powyżej XIV
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kręglach w Tucholi –III miejsce A. Dzobińska

      

      

     W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie brali udział w:

      

     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Przełajowych w Sępólnie Krajeńskim , w kat chł. młodszych Mikołaj Grzybowski zajął drugie miejsce
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w warcabach w Chełmży- w kat . dz. starszych Ewelina Kopeć zajęła trzecie miejsce
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej w Żninie w kat. chłopców – drużyna  zajęła  X  miejsce
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Kręglach w Tucholi w kat. chłopców młodszych Mikołaj Grzybowski zajął drugie miejsce,  a w kat. chł. starszych Kamil Leśniak    zajął III miejsce     
     • Mistrzostwa Wojewódzkie w tenisie stołowym w Sępólnie Krajeńskim w kat. dziewcząt starszych - IV miejsce zajęła Patrycja Siekierska, V miejsce –Helenka Cieślak  

      

              Rok szkolny 2014/2015

            W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie brali udział w :

     • Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w piłkę nożną halową w Żninie . Zespół zajął dalsze miejsce.
     • Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kręgle w Tucholi- Taper Mariusz zdobył I miejsce.
     • Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych w  Sępólnie Krajeńskim –Taper Mariusz zajął I miejsce.
     • Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w warcabach  w Chełmży. Uczniowie zajęli dalsze miejsca.
     • Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sępólnie Krajeńskim w lekkiej atletyce – Taper Mariusz zdobył 3 medale(złoty, srebrny i brązowy), Leśniak Janusz zdobył 2 medale (srebrne), Leśniak Roman zdobył złoty medal.

      

     Rok szkolny 2015/2016

     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Warcabach w Chełmży. Uczniowie zajęli dalsze miejsca.  Szkole reprezentowali następujący uczniowie Taper M., Hensel G., Leśniak M., Słabik D., Leśniak R.
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kręglach, które odbyły się w Tucholi. Uczniowie zajęli następujące lokaty:Taper M. - IV miejsce, Koniarski D.- V miejsce, Słabik D. – V miejsce w kategorii  młodszych  chłopców,
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halową Piłkę Nożną w Żninie. Brali udział: Taper M., Jamnik M., Słabik D., Jeliński Ł., Czaplewski  K., Drygalski J. Drużyna zajęła VII miejsce.
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych w Sępólnie Krajeńskim. III miejsce zajął – Słabik D. w kategorii chłopców młodszych,  oraz V miejsce Jeliński Ł., natomiast w kategorii chłopców starszych V miejsce –Taper M.
     • Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłkę nożną w Warlubiu, gdzie nasza reprezentacja zajęła VI miejsce. Szkołę reprezentowali: Taper M., Nowicki M., Jamnik M., Słabik D., Grzybowski M., Janek R., oraz Drygalski J.

      

     Opracowała: Dorota Wojciechowska-Woźny

     nauczyciel wychowania fizycznego

      

      

     Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja ruchowa

     • prowadząca mgr Dorota Woźny

      

          Celem głównym zajęć jest skorygowanie istniejącej wady postawy u dziecka i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego, wzmocnienie mięśni posturalnych, wyrobienie nawyku trzymania prawidłowej postawy ciała, zaszczepienie nawyku ruchu oraz podniesienie wydolności psychofizycznej i ogólnej wydolności organizmu. Na zajęcia uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, klasy pierwszej szkoły zawodowej oraz z grup edukacyjno-terapeutycznych,  kierowani na podstawie badań lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz w wyniku badań przesiewowych prowadzonych przez higienistkę szkolną.

      

     Na zajęciach stosuje się różne metody i formy pracy. Wśród metod należy wyróżnić:

     • Metoda ścisła
     • Metoda bezpośredniej celowości ruchu
     • Metoda zabawowo-klasyczna
     • Metoda ruchowej ekspresji
     • Metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisonów
     • Metoda Knilla
     • Metoda Stymulacji Polisensorycznej
     • Metoda osiowo-symetryczna dr Hoppe
     • Metoda relaksacyjno-koncentryczna

      

     Zajęcia odbywają się w małych grupach ćwiczebnych a  w szczególnych przypadkach indywidualnie. Treść, zakres i rodzaj form oraz metody pracy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dziecka, jego poziomu psychofizycznego.

     Systematycznie kontroluje się stan zdrowia, rozwój fizyczny, i sprawność motoryczną uczniów poprzez prowadzanie badań przesiewowych, badań okresowych oraz diagnozę wstępną.

     Formy pracy są dostosowane do wieku ucznia, rodzaju wady, poziomu psychofizycznego dziecka. Zajęcia  odbywają się w salce korekcyjnej bogato wyposażonej w sprzęt i przybory rehabilitacyjne oraz w sali wyposażonej w pomoce unijne do pracy metodą Integracji Stymulacji Polisensorycznej.

     Nauczyciele systematycznie współpracują z pielęgniarką szkolną, wychowawcami, rodzicami uczniów. Prowadzimy akcje uświadamiające nt. wad postawy i zagrożeń wynikających z zaniedbania, oraz pogadanki zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia,  prawidłowego odżywiania, i aktywności fizycznej.

     Prowadzona jest także rehabilitacja ruchowa, która ma na celu usprawnienie zaburzonych funkcji ruchowych w pełnym zakresie: przyjmowanie prawidłowej postawy ciała, czynności lokomocyjnych i samoobsługowych.

      

     Siłownia- Tutaj odbywają się zajęcia usprawniające, poprawiające ogólną kondycję dzieci i młodzieży szkolnej, oraz ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy ciała.

     W tym pomieszczeniu odbywają się także lekcje z wychowania fizycznego, z gimnastyki korekcyjne i zajęcia sportowe.

     Siłownia wyposażona jest w :

     • Atlas Body 
     • Rower rehabilitacyjny 
     • Bieżnia 
     • Ławeczka skośna do ćwiczeń mięśni brzucha
     • Zestaw hantli 
     • Drążek gimnastyczny

      

     Pracownia terapeutyczna do pracy metodą Integracji Stymulacji Polisensorycznej wyposażona jest w huśtawki rehabilitacyjne, wałki rehabilitacyjne, materace, piłki rehabilitacyjne.

      

     Opracowała: mgr Dorota Woźny