• ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

    • W ramach zajęć rewalidacyjnych 

     w naszej szkole realizowane są następujące zajęcia:

     • rewalidacja indywidualna - indywidualna praca z uczniem 
     • zajęcia rewalidacyjne - zajęcia z grupą dzieci o podobnych deficytach 
     • integracja sensoryczna
     • biofeedback
     • rehabilitacja ruchowa
     •  gimnastyka korekcyjna

      

      

     ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

     Rewalidacja oznacza przwrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznym. Cele rewalidacji są dostosowane indywidualnie do ucznia, ze zwględu na rodzaj zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy.

       

     Nasza salka rewalidacyjna wyposażona jest w ekran multimedialny, który umożliwia obsługę ciekawych programów edukacyjnych.

      

     INTEGRACJA SENSORYCZNA 

     Terapia SI określana jest jako terapia przez zabawę. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego, proprioceptowego i dotykowego. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych przez różnorodne ćwiczenia. Terapia ma charakter indywidualny, dopasowany do potrzeb dziecka i zdiagnozowanych u niego problemów sensorycznych. Terapia SI odbywa się w dużej sali, wyposażonej w specjalistyczne przyrządy.

         

      

      

     GIMNASTYKA KOREKCYJNA I REHABILITACJA RUCHOWA 

     "Celem gimnastyki korekcyjnej jest pomoc dziecku w realizowaniu jego własnego typu morfologicznego, a nie dążenie do kształtowania go na wzór i podobieństwo wyimaginowanego ideału postawy"

                                                                                                                          (M. Kutzner - Kozińska) 

     W naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięsni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają również na wydolność i sprawność organizmu. Korektywa obejmuje zestaw ćwiczeń zwiększających siłę mięśni brzucha, grzbietu oraz prostowników nóg, ćwiczenia wydolnościowo - wytrzymałościowe z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych zwiększają pojemnosć płuc. Zestaw ćwiczeń dobrany jest indywidualnie do potrzeb ucznia.