• KONKURS PLASTYCZNY- BUKIET DLA MAMY

    • Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Koronowie

     zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie do udziału w konkursie plastycznym

     „Bukiet dla Mamy”.          CELE KONKURSU:

           – rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
           – pobudzenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
           – zachęcanie do pracy twórczej.

          

           REGULAMIN KONKURSU:

     1. Tematem pracy jest „Bukiet dla Mamy”. 
     2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną. 
     3. Format pracy - A4.
     4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.
     5. Prace powinny być wykonane indywidualnie (możliwość wykorzystania wzorników, szablonów, naklejek, wyklejanek, wydzieranek, wysypywanek – z dostępnych w domach materiałów, np. cukru, ryżu, itp., lepienie plasteliną, prace różnymi kredkami (ołówkowymi, pastelowymi, świecowymi, itp.), malowanie farbami, stempelki, itp. Możemy również wykorzystać materiały, płatki kosmetyczne, włóczki), ewentualnie przy niewielkim wsparciu rodzica/opiekuna.
     6. Każda praca powinna zostać podpisana (imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa).
     7. Każdy uczeń lub w jego imieniu rodzic/opiekun łącznie z pracą powinien przesłać zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej placówki. (zgoda: https://zsskoronowo.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=5 )
     8. Kryteria oceny: zgodność z tematem oraz regulaminem, pomysłowość, wkład pracy, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.
     9. Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać na adres mailowy opiekunek świetlicy, adres poczty elektronicznej i telefonu poniżej:

          Joanna Szczęsna tel. 692232549  adres e-mail: asia_2102@wp.pl

          Joanna Kujawa Tel. 608155180 adres e-mail: asia.strak@gmail.com

          10. Termin przesyłania prac upływa dnia 22.05.2020r.

           11. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych naszej szkoły.

          12. Laureaci konkursu, miejsca od 1-3,  otrzymają  nagrody. 

          13. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w świetlicy szkolnej i/lub na stronie internetowej Zespołu Szkół w        Koronowie.

          14. O wygranej uczniowie zostaną poinformowani drogą mailową lub smsową, a odbiór nagród nastąpi po wznowieniu zajęć w szkole.

          15. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian
     w Regulaminie.

      

      

         Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów

         Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie!

      

        Opiekunowie świetlicy:

        Joanna Szczęsna

        Joanna Kujawa