• "ZIELONA SZKOŁA"

    • SPRAWOZDANIE Z „ZIELONEJ SZKOŁY”  

     W TERMINIE 05.06 – 10.06.2017 ROKU

     NAD MORZEM W UNIEŚCIU

      

     W dniach 05.06.–10.06.2017 roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Koronowie uczestniczyli w zajęciach „zielonej szkoły’ nad morzem w miejscowości Unieście.

     Głównym celem zajęć było zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności zachowania w nowym środowisku, nieznanym terenie oraz obserwacja okolic nadmorskich, integracja grupy uczestników i doskonalenie komunikacji poprzez organizowanie różnorodnych imprez z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw sportowych. Podczas pobytu uczniowie i opiekunowie zwiedzili pobliskie Mielno, Łazy i płynęli statkiem po jeziorze Jamno. Aktywny wypoczynek połączony z profilaktyką zdrowotną i edukacyjno – ekologiczną sprzyjał do zapoznawania się z bogactwem flory i fauny, co wpłynęło na ich odpowiedzialną postawę i szacunek względem świata roślin  i zwierząt.

      

      

            

      

     Więcej zdjęć znajduje się w Albumie  fotograficznym. Zapraszamy do obejrzenia... https://zsskoronowo.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D