• Losy absolwentów

    •  

     sprawozdanie_losy_absolwentow_2014-2015.docx

      

     Sprawozdanie z monitorowania losów absolwentów

      

     Planowane spotkanie absolwentów  w roku szkolnym 2014 / 2015 na przełomie maja/ czerwca z powodu remontu budynku Zespołu Szkół zostało przeniesione na przyszły rok szkolny.  

      

     W roku szkolnym 2014/ 2015 szkołę ukończyli:

     Szkoła Podstawowa  ---- wychowawca:  Magdalena Piasek

     1. Natalia Malach
     2. Roman Leśniak
     3. Mateusz Pawlik
     4. Waldemar Polcyn
     5. Rafał Rusak
     6. Ilona Wojtuszkiewicz

     Grupa Edukacyjno – Terapeutyczna Szkołą Podstawowa  - wychowawca: mgr Grażyna Talarek

     1. Kamil Kopkowski
     2. Michał Nowakowski

     Grupa Edukacyjno – Terapeutyczna Gimnazjum - wychowawca: mgr Judyta Mazurkiewicz

     1. Patryka Boniek
     2. Adrian Leśniak
     3. Wojciech Madurajski

     Gimnazjum - wychowawca: Tamara Strąk / zastępstwo: Ewa Rutkowska

     1. Adamowicz Mateusz
     2. Dominik Koniarski
     3. Arkadiusz Lemańczyk
     4. Robert Nowicki
     5. Jakub Pankanin
     6. Mateusz Tomaszewski

     Powyżsi uczniowie będą kontynuować naukę dalej w Zespole Szkół na kolejnym etapie nauczania.

      

     ABSOLWENCI KONCZĄCY NAUKĘ W ZESPOLE SZKÓŁ

      

     Szkoła Przysposabiająca do Pracy  ----  wychowawca:  Celina Rudnicka

     1. Dawid Kulesza

     2. Oskar Sobel

      

     Zasadnicza Szkoła Zawodowa ---- wychowawca:  Agnieszka Wajnert

     1.Patrycja Cieślak

     2. Karolina Dembek

     3. Piotr Nijak

     4. Magdalena Schab

     5. Mariusz Schab

      

     Opis: C:\Users\Ewa\Desktop\LOSY ABSOLWENTÓW\III ZSZ 2.jpg

      

     Powyżsi uczniowie ukończyli edukację w naszej szkole. W przyszłym roku planuje się przeprowadzić anonimową ankietę celem monitorowania ich losów.

      

     ANALIZA ANKIETY  PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW ROKU SZKOLNEGO 2013 / 2014

      

     KLASA  III   ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA

      

     WYCHOWAWCA:  Monika Chmarzyńska

      

     1.      Helena Cieślak

     2.      Anna Sydorów

     3.      Małgorzata Nijak

     4.      Tomasz Kaliszewski

     5.      Sebastian Redzimski

     6.      Sebastian Janek

      

      

      

     Opis: C:\Users\Ewa\Desktop\III ZSZ\III ZSZ 3.jpg

      

     W czerwcu 2015 roku została przeprowadzona ankieta wśród absolwentów roku szkolnego 2013 / 2014, za którą byli odpowiedzialni zeszłoroczni wychowawcy klas kończących naukę w naszej szkole.

     Badania przeprowadzono wśród absolwentów, którzy ukończyli szkołę w czerwcu 2014 roku. Wszyscy absolwenci ukończyli szkołę.  Udział w ankiecie brało 6 osób. Wyniki ankiety przedstawiają się następująco.

      

      

     Metryczka wieku absolwenta Zespołu Szkół w Koronowie.

     Wiek absolwenta

     ilość osób

     19 lat

     0

     20 lat

     3

     21 lat

     3

     22 lata

     0

     23 lata

     0

     24 lata

     0

     25 lat

     0

      

     Na pytanie: „Czy posiadam prawo jazdy kategorii B”? , badani odpowiedzieli:

     Nie posiada prawa jazdy kategorii B – 6 osób, tj. 83% absolwentów, zaś 1 osoba posiada prawo jazdy tj. 17 % absolwentów.

      

     Na pierwsze  pytanie: „Czy byłeś  zadowolony z warunków kształcenia w naszej szkole?”

     Na 6 osób, 6 odpowiedziało, że było zadowolonych z kształcenia w Zespole Szkół  w Koronowie, tj. 100% uczniów.  

      

     Po ukończeniu szkoły 1 absolwent pracuje w wyuczonym zawodzie, tj. 17% absolwentów. Pracuje w innym zawodzie, niż wyuczony – 1 osoba tj. 17%. Nie podjęło żadnej  pracy – 4 osoby tj. 66% absolwentów.  

      

      

      

     Na 5 pytanie ankiety: „Czy utrzymujesz kontakt z koleżankami i kolegami z naszej szkoły?” 50% ankietowanych utrzymuje kontakt z kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół a  50% absolwentów takich kontaktów nie utrzymuje.

     Kolejne pytanie ankiety brzmiało: „Czy miałeś osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w czasie nauki w naszej szkole?

     Jedna osoba na 6 badanych miała osiągnięcia naukowe/ sportowe/ czy artystyczne (17%) zaś 5 ankietowanych nie miało takich osiągnięć (83%).  

      

      

      

     W czerwcu zostały wykonane zdjęcia klasowe, które będą wklejane do kroniki szkolnej oraz umieszczane na stronie internetowej w celu śledzenia losów naszych absolwentów. 

     Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Gimnazjum w Zespole Szkół  w Koronowie a później zazwyczaj w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

     Absolwenci Grupy Edukacyjno – Terapeutycznej Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Grupie Edukacyjno – Terapeutycznej Gimnazjum a następnie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

      

     Wniosek:

     W przyszłym roku w miarę możliwości szkolnym zorganizować spotkanie  z absolwentami naszej szkoły.                                                           

      

     Ooracowały:                               

      Ewa Drozdowska, Celina Rudnicka, Michalina Gaszak – Partyka