• Konkursy szkolne

    •  

     ROK SZKOLNY 2018/2019       

     Młody ratownik- konkurs szkolny

     5 czerwa w naszej szkolne odbył się wewnętrzny konkurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu przed przybyciem służb ratunkowych.  Wśród młodszych uczniów najlepsza była Anna Górecka i Agnieszka Małecka. W grupie starszej- Patryk Kaźmierczak i Remigiusz Grabiec. Konkurs był okazją do utrwalenia wiedzy i przypomnienia przez organizatora najważniejszych kwestii. Organizatorzy: Anna Jastrzębska- Kowalczyk i Agnieszka Wojtczak.

         

      

     Konkurs na najciekawszy różaniec

     30 września rozstrzygnięto szkolny konkurs na najciekawszy różaniec. Piękne i pomysłowe prace stanowiły niełatwe zadanie dla jury. Po naradzie nauczycieli zasiadających w jury ustalono miejsca:

     I miejsce Pascal Look

     II miejsce Patryk Badźmierowski

     III miejsce Jakub Zittlau

     Na szkolnym apelu ogłoszono wyniki oraz nagrodzono uczniów dyplomami, nagrodami rzeczowymi i słodyczami.

     Edyta Molczyk

      

     ROK SZKOLNY 2017/2018

     Szkolny konkurs "Najładniejsza Dynia"

     3 listopada został roztrzygniety konkurs na najładniejszą dynię. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub technicznej.

     Uczniowie wykonali wiele prac, każda inna techniką.

     Nagrodzeni zostali:

     miejsce I- Szymon Juraszewski klasa III SP

     miejsce II- Jakub Tomaszewski Get Gim

     miejsce III- Michał Kaźmierczak Get Gim

     Wyróżniona została Jagoda Spiker z klasy III za oddanie największej ilości prac oraz Oliwia Olejniczak z klasy Get SP i Patryk Szuchnicki z klasy Get Gim.

     Organizatorzy:

     Joanna Grochowska

     Joanna Szczęsna

     Joanna Cieślak

     Michalina Gaszak-Partyka

      

     ROK SZKOLNY 2016/2017

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     SZKOLNY   KONKURS   MATEMATYCZNY

     "MISTRZ   RACHOWANIA  2017"

     W dniu 26 maja 2017 roku odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. „Mistrz rachowania” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Udział w konkursie wzięło 19 uczniów ( IV – VI 8 ucz., II – III – 3 ucz. I – III G 8 ucz.) Zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut.

     Wszyscy oddali kartkę z zadaniami. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      

     SZKOŁA  PODSTAWOWA I – III SP

      

     I  miejsce –  Mariusz Machowiec

     II miejsce – Patryk Kazimierczak

      

      

     SZKOŁA  PODSTAWOWA IV – VI SP

      

     I  miejsce –  Mateusz Szczelaszczyk

     II miejsce – Maciej Leśniak

     III miejsce – Remigiusz Grabiec

      

     GIMNAZJUM i ZSZ

      I  miejsce –  Klaudia Krajczewska -ZSZ

     II miejsce – Jagoda Sydorów - GIM

     III miejsce – Janusz Leśniak - GIM

      

     MISTRZ   RACHOWANIA   SZKOŁY ------ Mateusz Szczelaszczyk

      

     Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

      

     Ewa Drozdowska

     Monika Chmarzyńska

     Grażyna Filarska

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI

     W dniu 12 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się "Wiosenny konkurs recytatorski". Jego celem była popularyzacja twórczości dla dzieci i młodzieży oraz rozwijanie osobowości i wrażliwości artystycznej uczniów. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie przedstawili 14 utworów literackich o tematyce wiosennej.

     Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców:
     I miejsce - Jagoda Sydorów z kl. III GIM
     II miejsce - Patrycja Jung z kl. VI SP
     III miejsce - Patryk Kazmierczak z kl. III SP

     wyróżnienie I - Aleksandra Urban z kl. III GIM
     wyróżnienie II - Krzysztof Kropkowski z kl. III PdP
     wyróżnienie III - Damian Wilczewski z kl. III Get GIM

     Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzeni uczniowie będą reprezentowali szkołę w konkursie zewnętrznym "Spotkanie z poezją wiosenną" w Chełmnie.

     Tamara Strąk


     ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
     DLA DZIECI I M
     ŁODZIEŻY
     „SYMBOLE NARODOWE”

      

        Konkurs rozpoczął się 10 listopada 2016 i trwał do 25listopada 2016r.Tematem prac były: „Symbole Narodowe”.

          

     W konkursie mogli brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie.

     Prace można było wykonać indywidualnie lub grupowo np jako klasa.

     Indywidualnie nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami zostali uczniowie:

     Jagoda Sydorów

     Natalia Malach

     Sandra Błażejczyk

     Mateusz Pawlik

     Milena Czarnecka

     Adrianna Balcerek

     Jako klasa nagrodę otrzymała Get SP.

     Natomiast na wyróżnienie zasłużyła klasa Get Gim, ponieważ wykonali oni dwie bardzo piękne i pracochłonne prace.

              

     Wszystkim uczestnikom, dziękujemy za udział a nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy.

      

     Organizatorzy:
     Joanna Szczęsna, Joanna Urbanowicz, Ewa Drozdowska, Michalina Gaszak-Partyka

           ROK SZKOLNY 2015/2016

      

     SZKOLNY KONKURS
     PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

         Dnia 18 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Koronowie odbył się konkurs wiedzy nt. ,,Pierwszej pomocy przedmedycznej”. W konkursie brali udział uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy I szkoły zawodowej   Konkurs poprzedziła  prelekcja  z pokazem multimedialnym przeprowadzona przez p. E. Rutkowską. Część teoretyczną konkursu oraz szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprowadziła p. D. Woźny, natomiast cześć praktyczną konkursu p. A. Wojtczak.

         Uczniom przypomniano formy i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także numery telefonów do instytucji udzielających pierwszą pomoc osobom poszkodowanym. Uczniowie słuchali wykładu z dużym zainteresowaniem a potem czynnie włączyli się do części praktycznej czyli do wykonania resuscytacji oddechowo-krążeniowej na fantomach. W pierwszej części konkursowej  uczniowie samodzielnie wypełniali testy z wiedzy szczegółowej nt. pierwszej pomocy przedmedycznej, a w części praktycznej wykazali się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy .

         Wyłoniono trójkę uczniów którzy zdobyli największą liczbę punktów i wyróżnili się wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami praktycznymi.

                 

      Organizatorzy:
     D. Wożny,
     E. Rutkowska,
     A. Wojtczak


     SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY "MISTRZ RACHOWANIA 2016"

      

     W dniu 12.05.2016 R. odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. „Mistrz rachowania” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Udział w konkursie wzięło 26 uczniów (I – III – 2 ucz., IV – VI 8 ucz., I – III G – 11 ucz. I – III ZSZ-5 uczniów), zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut.  

     Wszyscy oddali kartkę z zadaniami. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

     SZKOŁA  PODSTAWOWA I – III SP

      

     I  miejsce –  Mateusz Szczelaszczyk

     II miejsce – Mariusz Machowiec  

      

      

     GIMNAZJUM

      

     I  miejsce –  Mariusz Taper

     II miejsce –Jagoda Sydorów

     III miejsce – Daniel Słabik

      

      

     SZKOŁA  PODSTAWOWA IV – VI SP

      

     I  miejsce –  Janusz Leśniak

     II miejsce – Maciej Leśniak

     III miejsce – Waldemar Polcyn

      

     ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

      

     I  miejsce –  Roksana Durczak

     II miejsce –Mikołaj Grzybowski

      

      

      

     MISTRZ   RACHOWANIA   SZKOŁY ------ Mateusz Szczelaszczyk

      

     Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

      

     Ewa Drozdowska

     Monika Chmarzyńska

     Grażyna Filarska


     SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     "KARTKA DLA MAMY I TATY"

      

      Konkurs plastyczny- "Kartka dla mamy lub taty" został ogłoszony 14 maja, tego dnia uczniowie zostali zapoznani z regulaminem konkursu.

     Do 21 maja do organizatorów napłynęły 32 prace. Spośród nich jury składające się z pięciorga nauczycieli (w tym pani dyrektor Katarzyny Żubik), wyłonił zwycięzców.

     W swoich grupach wiekowych pierwsze miejsca zajęli:

     Radosław Szreder- klasa I-III SP

     Matek Leśniak- Get SP SP

     Natalia Malach- klasa IV-VI

     Jagoda Sydorów- klasa I-II GM

     Mateusz Adamowicz- klasa III GM

     Janusz Kulesza- Get GM

     Ireneusz Kulesza- PdP

         

     Dyplomy wraz z nagrodami ,dla zwycięzców i wyróżnionych, zostały wręczone 25 maja przez organizatorów.

           

     Organizatorzy: Michalina Gaszak-Partyka, Joanna Strąk


     SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
     "MISTRZ RACHOWANIA"

      

               W dniu 11 maja 2015 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny pt. Mistrz rachowania dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Udział w konkursie wzięło łącznie 25 uczniów, tj. z kl. I- III SP 3 osoby, z kl. IV- VI 10 osób, z kl. I – II G 7 osób i z kl. III G 5 osób. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było rozwiązanie 100 zadań rachunkowych. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut.

           

           

     Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

     SZKOŁA  PODSTAWOWA KL. I – III

      

     I  miejsce –  Maciej Leśniak

     II miejsce – Gracjan Hensel            

     III miejsce – Mateusz Szczelaszczyk

      

     SZKOŁA  PODSTAWOWA KL.IV – VI

      

     I  miejsce –  Janusz Leśniak

     II miejsce – Waldemar Polcyn

     III miejsce – Ilona Wojtuszkiewicz

      

     GIMNAZJUM

     I  miejsce –  Mariusz Taper

     II miejsce – Jagoda Sydorów

     III miejsce – Dominik Koniarski

      

     Mistrzem rachowania szkoły został Maciej Leśniak.
      

     Organizatorzy konkursu:
     Ewa Drozdowska
     Michalina Gaszak – Partyka
     Monika Chmarzyńska
     Grażyna Filarska


     KONKURS --- "NAJSYMPATYCZNIEJSZA DYNIA NA HALLOWEEN"

     27 października w naszej szkole został ogłoszony konkurs „NA NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ DYNIĘ NA HALLOWEEN” .

     Do 4 listopada uczniowie zgłaszali swoje prace. 5 listopada zostały wręczone nagrody i dyplomy uznania za pięknie wykonane prace konkursowe. Wszystkie klasy zostały nagrodzone za wspólnie wykonane dynie.

         

     Kilkoro dzieci zostało wyróżnionych za indywidualne prace tj: Wiktoria Proch, Julia Sobczyk, Sara Siekierska, Kacper Pająkowski i Ksawier Jędrzejewski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do zabawy w następnych konkursach.

        

       

     Michalina Gaszak - Partyka 

     Joanna Strąk

      

      

     Podsumowanie roku Juliana Tuwima

     Konkursem plastycznym pt. „Tuwim malowany” zakończyły się w naszej szkole obchody roku Juliana Tuwima. Konkurs przeznaczony był dla uczniów grup edukacyjno- terapeutycznych oraz klas I-III i IV-VI. Celem konkursu była plastyczna interpretacja wybranego wiersza poety.

     Nagrodzeni:

     I miejsce- grupa edukacyjno- terapeutyczna gimnazjum- wiersz „ Okulary”

     II miejsce- klasa IV-VI- wiersz „Ptasie radio”

     III miejsce- grupa edukacyjno- terapeutyczna SP- wiersz „Warzywa”

     Wyróżnienia:

     - klasa Przysposabiająca do Pracy- wiersz ”Słoń Trąbalski”

     - klasa I- III – wiersz „Abecadło”

     Konkurs nie był jedynym wydarzeniem związanym z rokiem Tuwima. Poza nim uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, posłuchać wierszy Tuwima w wykonaniu nauczycieli( kwiecień 2013). Twórczość poety przedstawiona była również na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym ( marzec- kwiecień 2013).

     Obchody Roku Juliana Tuwima przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy na temat życia i twórczości poety.

      

     Organizatorzy:

     Danuta Daczkowska

     Agnieszka Wajnert