• Aktualne wydarzenia

    •  

     ROK SZKOLNY 2018 / 2019

      

     WOJEWÓDZKIE ZAKOŃCZENIE

      ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

        

     19 czerwca br. w Zespole Szkół w Koronowie przy ul. Sobieskiego 16 odbyło się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli między innymi: senatorowie RP Pan Andrzej Kobiak, Pan Jan Rulewski, posłowie na sejm RP Pani Ewa Kozanecka oraz Pan  Michał Stasiński, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego reprezentował z-ca dyr.
     ds. edukacji w  Departamencie Kultury i Edukacji Pan Czesław Ficner
     , Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Starosta Bydgoski Pan Wojciech Porzych, dyrektor wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej pelplińskiej ks. kanonik dr Jan Doppke, który reprezentował jego Ekscelencję ks. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Pan Piotr Kozłowski oraz licznie przebyli radni Powiatu, Starosta Powiatu Sępoleńskiego Pan Jarosław Tadych oraz wicestarosta świecki Pan Franciszek Koszowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński, Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Koronowie ks. Ryszard Hirsz, dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Jolanta Metkowska oraz Pani Daniela Krzyżelewska – starszy wizytator, dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych a także przedstawiciele firm i zakładów pracy z Powiatu Bydgoskiego i miasta Bydgoszczy oraz pracodawcy  uczniów Zespołu Szkół w Koronowie. Pan Kurator w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za ich pedagogiczny wysiłek wkładany w nauczanie, opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży, za kształtowanie wśród nich postaw obywatelskich i patriotycznych oraz za stwarzanie przyjaznej przestrzeni do budowania dobrych i trwałych wzajemnych relacji, natomiast  rodzicom  podziękował za współpracę z nauczycielami, niesioną pomoc i wsparcie. Pan Kurator życzył uczniom dobrego i bezpiecznego odpoczynku, podróżowania, poznawania nowych miejsc.

       

      

      Pan Kurator wyróżnił za szczególne sukcesy uczniów: Patrycję Jung, Mateusza Szczelaszczyka, Dariusz Urbana, Kamila Kopkowskiego, Kacpra Walata. Z kolei Pan Starosta Wojciech Porzych uhonorował medalami „Za zasługi dla  Powiatu” Panów Waldemara i Sławomira Sznajdrowskich  – Zakład Mięsny Niewieścin sp. z o. o. - dziękując za ich efektywną, wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół w Koronowie w ramach organizowania praktyk uczniowskich, a także stanowisk pracy dla absolwentów, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy w Powiecie Bydgoskim.

     Dyrektor Zespołu Szkół
     w Koronowie pani Katarzyna Żubik oraz wicedyrektor pani Beata Drozdowska opowiedziały o osiągnięciach szkoły, jej nowoczesnej bazie dydaktycznej, sukcesach uczniów w konkursach, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, realizacji projektów w ramach EFS, działalności innowacyjnej oraz pedagogicznej placówki, a także
     o współpracy ze środowiskiem lokalnym. W czasie uroczystości uczniom wręczono świadectwa, dyplomy i nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, aktywny udział w innowacjach „Mój region w historii i legendzie” oraz  „Wszystko jest poezją”, uhonorowano Ucznia Roku oraz nagrodzono za najwyższą frekwencję. Rodzice otrzymali  podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły. Przedstawienie „Cały świat cieszy się” było świetną lekcją ekologii. Pani dyrektor szkoły  podziękowała Staroście Bydgoskiemu Panu Wojciechowi Porzychowi
     za zaangażowanie w rozwój szkoły oraz zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także życzyła wszystkim fantastycznych i bezpiecznych wakacji.

      

     WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z WOJEWÓDZKIEGO ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KORONOWIE ZNAJUDJĄ SIĘ W ALBUMIE FOTOGRAAFICZNYM  https://zsskoronowo.edupage.org/album/ 

      

      

      

     Z WIZYTĄ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

     16 maja uczniowie klasy Przysposabiającej do Pracy odwiedzili swoich kolegów w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie. Celem spotkania było wspólne przygotowanie kanapek i zjedzenie śniadania.

       

      

     WYKONANIE PISANEK Z PAPIERU

     Zajęcia plastyczne z panią praktykantką- pisanka wielkanocna.

        

        

      

     WIOSNA NA KANPKACH

     Klasa I-III przywitała wiosnę kolorowymi i zdrowymi kanapkami, smacznego!

         

     TŁUSTY CZWARTEK

         

     28 lutego, tj w Tłusty Czwartek, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz ze swoją wychowawczynią p. Celiną Rudnicką,  usmażyli dla wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły pączki. Pączki według domowej receptury pachniały i wyglądały tak smakowicie, że nikt niemógł im się oprzeć. Dziękujemy za tak pyszną niespodziankę!!!

      

     SPOTKANIE Z POEZJĄ MIŁOSNĄ

     W dniu 18 lutego 2018 roku odbyło się kolejne już  spotkanie w ramach realizowanej w naszej szkole innowacji  pedagogicznej  „Wszystko jest poezją”. Tym razem spotkanie literackie poświęcone było poezji miłosnej.

     Uczniowie nasi obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą święta zakochanych. Dowiedzieli się o historii i legendzie związanej ze świętym Walentym, poznali  tradycje i zwyczaje obchodzenia tego święta w różnych krajach świata. Uczniowie obejrzeli film i zdjęcia prezentujące miasto w naszym regionie – Chełmno. Chełmno, nazywane jest miastem zakochanych. W mieście tym,  znajdują się relikwie  św. Walentego.

     Spotkanie połączone było z prezentacją poezji miłosnej. Wiersze recytowali uczniowie – laureaci konkursu „Spotkanie z poezją miłosną” , który odbył się w Chełmnie 14 lutego 2019 roku.

     Usłyszeliśmy „Hymn o miłości z Listu św. Pawła do Koryntian” w wykonaniu A. Urban,  fragment  „Pieśni nad Pieśniami”  w wykonaniu P. Jung, „Dwa słowa”  - wiersz A. Mickiewicza przedstawił R. Rusak, P. Kaźmierczak  „Zakochani są wśród nas”

     J. Kondratowicza, a S. Megger  zaprezentował wiersz W. Młynarskiego „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.

     Recytacje przeplatane były piosenkami  do tekstów prezentowanych przez naszych uczniów. Usłyszeliśmy utwory w wykonaniu

     P. Szczepanika, R. Janowskiego i zespołu Skaldów.

     Również nasi nauczyciele wybrali i przedstawili piękne wiersze o tematyce miłosnej. Uczniowie usłyszeli „Rozmowę liryczną” i  „Ile razem dróg przebytych” K.I. Gałczyńskiego,  „Trzeba marzyć" J. Kofty , „ Między nami nic nie było” A. Asnyka oraz

     B. Leśmiana „Nie obiecuję Ci wiele”.

     Przygotowano również wystawkę książek i płyt z muzyką miłosną. Znalazły się na niej tomiki poezji M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej,  E. Stachury, ks. J. Twardowskiego, B. Leśmiana, antologia polskiej poezji miłosnej, płyty M. Bajora oraz R. Janowskiego.

     Spotkanie było ciekawą  lekcją przybliżająca naszym uczniom bogactwo i piękno poezji  miłosnej.

     Spotkanie przygotowały panie nauczycielki:  J. Cieślak, D. Daczkowska, T. Strąk.

      

     Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

     25 lutego klasa I-III SP oraz IV-VI SP wraz z p.A.Wajnert i G.Filarską wybrały się z wizytą do Biblioteki Miejskiej dla Dzieci w Koronowie. Bardzo przyjemnie i ciepło przyjęła nas pani Kasia Karwat. W bibliotece mięliśmy okazję zobaczyć bogatą ofertę książek dla dzieci i młodzieży. Pani Kasia na początku przeczytała dzieciom ciekawą książeczkę p.t " Basia w bibliotece". Następnie rysowaliśmy z wyobraźni swoją wymyśloną książkę i opowiadaliśmy o niej. Po tych zajęciacyh mięliśmy czas na zabawę pluszakami i innymi zabawkami dostępnymi w bibliotece. Szukaliśmy też wśród książek tytułów najbardziej nas interesujących. Na pamiątkę wizyty dostaliśmy zakładki do książek. Pani Kasia gorąco nas zachęcała do czytania książek i częstego odwiedzania biblioteki. Dziękujemy i do zobaczenia.

      

     W KINIE

     20 lutego uczniowie naszej szkoły pojechali do Bydgoszczy do kina. Film, który zdecydowali się obejrzeć to "O psie który wrócił do domu". Film na podstawie jednej z bestsellerowych książek W. Bruce’a Camerona to poruszająca historia Belli. Pies ten pokonał ponad 400 mil, by odnaleźć swego ukochanego właściciela. Seans był bardzo wzruszający i pouczający. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i już planują kolejny wyjazd.

      

     Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ

     12 lutego 2019 roku uczniowie klas I-III SP, GET 1SP, GET 2SP oraz GET GIM wzięli udział w wycieczce do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy pod opieką Grażyny Filarskiej, Grażyny Talarek, Joanny Grochowskiej i Anny Jastrzębskiej – Kowalczyk. Na miejscu uczniowie zapoznali się z pięknym obiektem, w którym pracują zawodowi strażacy.  Sympatyczni panowie strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej poświęcili dzieciom dużo czasu i uwagi. Uczniowie w sali wykładowej zapoznani zostali z filmami edukacyjnymi po którym  nastąpiło  sprawdzenie  wiedzy o pożarach i metodach postępowania w wypadku ich wystąpienia.  Główne tematy dotyczyły:

     1. Konsekwencji ze świadomego podpalenia.

     2. Przypomnienie numerów alarmowych.

     3. Grupy pożarów.

     4. Wymienienie przyczyn pożarów.

     5. Podręczny sprzęt gaśniczy.

     6. Znaki ewakuacyjne.

     Na koniec zajęć teoretycznych Strażacy zadymili pomieszczenie i wszyscy uczniowie i opiekunowie opuścili salę wykładową w pozycji na  czworakach. Następną częścią spotkania było obejrzenie wozu strażackiego. Strażacy  zaprezentowali nam, z czego składa się pojazd, który używają podczas swoich akcji. Jak się później okazało, w wozie strażackim znajduje się zdecydowanie więcej sprzętu, niż się spodziewaliśmy. W pojeździe strażaków możemy znaleźć nie tylko sprzęt gaśniczy, ale także szereg narzędzi, służących do usuwania napotkanych przeszkód. Poza tym obejrzeliśmy także kompletny rynsztunek strażaka, składający się między innymi z hełmu i kombinezonu. Dzieci mogły usiąść w wozie strażackim aby lepiej mogły  poczuć klimat strażackiego ducha. Dzieci były zachwycone i ochoczo pozowały do pamiątkowych zdjęć. Wizyta w jednostce  ratowniczo – gaśniczej  uczniom  bardzo się podobała, a przedstawione informacje i pokazy na długo pozostaną w ich pamięci.     Nasza wizyta w straży skończyła się krótkim podsumowaniem. Potem odeszliśmy w kierunku bramy wyjściowej, a ekipa strażacka pożegnała nas głośnym i donośnym sygnałem syreny z wozu.

     Nasza wyprawa wniosła dużo do naszego stanu wiedzy dotyczącej pracy w straży pożarnej, pożarach i ich konsekwencjach.

     SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

     7 lutego tj w czwartek, naszą szkołę odzwiedził pan Roman Kubiak, emerytowany górnik. Pan Roman z niezwykłym humorem opowiedziałnam o ciężkiej pracy w kopalni. Zaprezentował mundur, narzędzia i przybliżył nam gwarę śląską, którą porozumiewają się górnicy w pracy. Nasz gość odpowiedział na wszystkie pytania uczniów i pozwolił przymierzyć elementy munduru. Uczniowie mogli też potrzymać narzędzia, którymi pracuje się w kopali oraz dotknąć minerały, które wydobywa się podczas pracy pod ziemią.

     Bardzo dziękujemy za miłą i pouczającą wizytę.

     https://zsskoronowo.edupage.org/album/#gallery/263

     WARSZTATY DZIEWIARSKIE

     16.11.2018 r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Koronowie zorganizowane zostały warsztaty dziewiarskie, które prowadziła pani A. Splitt z grupą uczniów zs szkoły z Karnowa. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń z zakresu wykonywanych robót z wełny na obręczach dziewiarskich. 

      

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GŁUCHYCH

      

      

     W każdą ostatnią niedzielę września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych. Z tej okazji, w poniedziałek, w naszej szkole odbyły się prezentacje i warsztaty. Dzieci dowiedziały się o różnych zagadnieniach dotyczących życia głuchych osób, poznały sposoby dbania o słuch, oraz biorąc udział w eksperymentach, mogły poczuć się jak osoby niesłyszące. Dodatkową atrakcją była nauka kilku zwrotów w języku migowym.

     Zajęcia tego typu pomagają nam zrozumieć świat osób niepełnosprawnych i uczą dzieci tolerancji i wrażliwości.Prowadzący: Ewa Drozdowska, Michalina Gaszak-Partyka

      

     ROK SZKOLNY 2018

      

     BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 2018

     24 maja uczniowie naszej szkoły poraz kolejny uczestniczyli w BYDGOSKIM FESTIWALU NAUKI. Dzieci rozpoczęły swoją przygodę od ścieżki przyrodniczej w Ogrodzie Botanicznym przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Gościli ich członkowie Klubu Miłośników Kaktusów, Klubu Miłośników Kwiatów oraz odwiedzili ogrodową pasiekę. Po przyrodniczych wykładach i pokazach przyszedł czas na poważny temat bezpieczeństwa. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji zaprezentowali uczniom pokaz wyszkolonych psów, oraz pokaz technika policyjnego. Dzieci mogły w profesjonalny sposób wykonać odcisk swoich linii papilarnych.

     Po naukowych atrakcjach był też czas na zabawę na muzycznym placu zabaw i lody ;-)

     Wszyscy złapaliśmy bakcyla nauki i czekamy na następny festiwal za rok.

      

                               

      

     Michalina Gaszak-Partyka

      

     KONKURS TALENTÓW

      

      

     W kwietniu 2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie wzięli udział w KONKURSIE TALENTÓW zorganizowanym przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 w Bydgoszczy w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych  pod  hasłem  NA  ROK RZEKI WISŁY. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży geografią  ojczyzny oraz aktywizowanie do udziału w atrakcyjnych formach twórczości własnej.

     Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie piękna królowej polskich rzek -  WISŁY.

     Uczniowie odnieśli sukcesy we wszystkich trzech  kategoriach  konkursowych.

     1.       Pracę plastyczną wykonał techniką kolażu uczeń klasy II szkoły przysposabiającej do pracy – Wojtek Madurajski i zajął   III   miejsce w konkursie.
     2.       Piękną fotografię Rozlewiska Rzeki Wisły w Strzelcach Dolnych,  wykonał  uczeń klasy II szkoły przysposabiającej do pracy-  Dariusz Urban i zajął II miejsce w tej kategorii konkursu.
     3.       Natomiast uczennica kl.III gimnazjim Aleksandra Urban napisała wiersz zatytułowany „Wisła rzeka wszystkich ziem polskich”i zajęła w kategorii literackiej II miejsce.

     Uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody i wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w dniu 11.04.2017r.  w ZSZ Nr 5 w Bydgoszczy.

     Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                 Tamara Strąk

      

      

      

     "PRZEZ ZIELONE OKULARY" 

      

     W dniu 19 kwietnia 2018 odbyl się konkurs "PRZEZ ZIELONE OKULARY" w Żninie w którym brali uczniowie klasy I i III Szkoly Przysposabiajacej do Pracy. Konkurs składał sie z części pisemnej, gdzie uczniowie mieli za zadsnie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści książki "Oto jest Kasia."  Natomiast druga część plastyczna polegała na wykonaniu ilusttacji do książki. Tematyka ilusttacji była losowana przez uczestników konkursu. Nasi uczniowie wykonali pracę do fragmentu książki opisującego sytuacje kiedy Kasia opiekoala się siostrą podczas nieobecności mamy. Uczniowie ddobrz wykonali zadania za które otrzymali wyróżnienie i nagrodę dla calej grupy.

           

      

      

     "W KRAINIE BAŚNI "

      

       W kwietniu (16.04.2018)  w naszej szkole odbyło się spotkanie pt. "W KRAINIE BAŚNI" Uczestniczyli w niej uczniowie szkoły podstowej oraz grupy edukacyjno terapeutyczne. P. Daczkowska wraz z p. Wajnert przedstawiły prezentację multimedialną zawierającą twórczość J. CH. Andersena, Ch. Perrault oraz braci Grimm oraz konkurs związany ze znajomości baśni.

              

      

      

      

     SPOTKANIE  INTEGRACYJNE 

      

     Uczniowie Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy wraz z wychowawczynią Celiną Rudnicą zorganizowali spotkanie integracyjne w dniu 28.02.2018 roku. Gośćmi byli uczniowie Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy z Karnowa wraz z wychowawczynią panią Alicją Split.

     Celem spotkania było zaprezentowanie przedstawienia profilaktycznego przez uczniów szkoły z Karnowa pod tytułem "Tęczowy motyl" oraz przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem obręczy dziewiarskich. 

      

      

     PODZIĘKOWANIE

     --------------------------------------------------------------------------------------

     „Jedynie prawdziwy człowiek

     zauważy potrzeby innego człowieka.

     Jedynie człowiek wielkiego serca

     wyciągnie doń pomocną dłoń.”

                                        Jan Paweł II

      

     Dyrekcja,

     Grono Pedagogiczne

     oraz Uczniowie

     Zespołu Szkół w Koronowie

     gorąco i serdecznie dziękują

     Panu Maciejowi Makowskiemu

     Dyrektorowi MGOSiR w Koronowie

     za owocną współpracę

     i zrozumienie potrzeb osób

     o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Dziękujemy za ofiarowaną pomoc i życzliwość

      

     podziekowanie.doc

      

      

     SCHODOŁAZ

      

     Dzięki Staroście Bydgoskiemu Panu Wojciechowi Porzychowi oraz Radzie Powiatu Bydgoskiego w grudniu 2017 roku Zespół Szkół w Koronowie został wyposażony
     w schodołaz, sfinansowany w pełni ze środków Powiatu Bydgoskiego.

     Schodołaz jest przystosowany do przewożenia osób na wózkach oraz osób z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą poruszanie się po schodach.

      

        

     Dzięki urządzeniu uczniowie mogą korzystać z sal i specjalistycznych pracowni terapeutycznych znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku oraz w piwnicy.

      

      

      

      

     WIZYTA W FAMILY PARKU W BYDGOSZCZY 


     8 lutego uczniowie naszej szkoły wyjechali na wycieczkę do Bydgoskiego Family Parku! Spędzili tam wspaniale czas, bawiąc się beztrosko. Dzięki uprzejmości gospodarzy, oprócz zjeżdżalni, basenów z piłkami oraz piętrowych labiryntów, dzieci mogły skorzystać również z armatek strzelających gąbkowymi piłkami, z kręgli oraz sterowanych samochodzików. Świetnie bawili się wszyscy bez względu na wiek! Musimy to kiedyś powtórzyć!

          

     WIĘCEJ ZDJĘĆ ---- ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO 

      

      

      

      

     BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY     7 lutego w naszej szkole odbył się BAL KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWY. Zabawę zorganizowali i poprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego. Oprócz wspólnych tańców przewidziane były takie atrakcje jak konkurs na najciekawsze przebranie oraz wróżby i ciekawe konkurencje. 

      

            
     Wraz z uczniami świetnie bawili się również nauczyciele. Dziękujemy za wspólną zabawę i czekamy już na przyszłoroczny bal :-)

      

      

      

      

     TEATR MASKA

      

      

     W dniu 19 grudnia 2017r. gościliśmy w naszej szkole, zaprzyjaźniony od lat, teatr MASKA z Krakowa. Tym razem spektakl  pt: „ Z pamiętnika kujonki”  nawiązywał tematyką do problemu  przemocy w Internecie, zwłaszcza  modnego wśród młodzieży tzw. „hejtowania”.Przekaz przedstawienia  miał na celu przestrzec przed stosowaniem przemocy w Internecie, której skutki kończą się niekiedy tragicznie.

       

     więcej zdjęć ---- ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO. 

     https://zsskoronowo.edupage.org/album/?

      

     Spektakl zakończyła dyskusja z widzami (uczniami), promująca właściwe postawy i pozytywne zachowania /JS/.

      

     WYCIECZKA DO PAPUGARNI

     I FABRYKI BOMBEK "SOPEL" W BYDGOSZCZY

      

     W dniu 23.11.2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół odwiedzili Papugarnię mieszczącą się przy ulicy Grunwaldzkiej 227 w Bydgoszczy.

                

     Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat papug oraz zapoznanie się z warunkami ich życia. Obiekt podzielony jest na dwie części. W pierwszej umieszczone są małe ptaki typu kanarki i gołębie diamentowe. W drugiej części aktualnie zamieszkują między innymi: Amozonki, Aleksandretta różowopierśna, Aleksandretta chińska, papuga Ara zwyczajna, papuga Żako, Kakadu biała, Mnicha nizinna, Nimfy, Świergotki i wiele innych papug. Papugi mają do dyspozycji dużo gałęzi, roślin, a odwiedzający mogą je głaskać i fotografować. Dużą atrakcją jest karmienie papug pokarmem, który można kupić w kasie. Pokarm służył jako zanęta do zapraszania ptaka na ramię. Wszyscy byli pod wrażeniem oglądając ten piękny kompleks.

                    Drugim punktem wycieczki  autokarowej były odwiedziny Bydgoskiej Fabryki Bombek „Sopel” mieszącej się przy ulicy Wiejskiej 14. Dowiedzielismy się jak wygląda proces produkcji najbardziej popularnych ozdób choinkowych. Po fabryce oprowadzała nas Pani, która opowiadała o kolejnych etapach powstawania bombek. Pierwszym miejscem, jakie oglądaliśmy w fabryce była dmuchalnia ręczna, gdzie nad otwartym ogniem rozdmuchiwane są szklane rurki. Następnie w srebrzalnii, ręcznie pokrywa się wewnętrzne ścianki bombek azotanem srebra. W lakierni specjalne urządzenia pokrywają zewnętrzną część bombek kolorowymi lakierami, następnie trafiają do dekoratorni, gdzie pracownicy ręcznie dekorują bombki małymi pędzelkami i  obsypują brokatem.

                  

     Pełni wrażeń pod opieką pani Joanny Grochowskiej, Grażyny Filarskiej, Joanny Szczęsnej i Anny Jastrzębskiej – Kowalczyk wróciliśmy do szkoły. Wyjazd uważamy za bardzo udany.

      

      

     MARCIŃSKIE ROGALE W NASZEJ SZKOLE

      

     W dniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości uczniowie klasy PDP wspólnie z nauczycielami przygotowali słodki poczęstunek dla całej społeczności szkolnej. Upiekli koronowskie rogale nadziewane ciemnym makiem oraz bakaliami.

         

        

      

      

     POWITANIE JESIENI W RÓŻANNIE

     W  dniu 12 października wybraliśmy się na spacer po lesie, aby podziwiać piękne barwy lasu o tej porze roku. Niestety jesienna aura ze zmienną pogodą i przelotym deszczem splatala nam figla, musieliśmy skrócić spacer i ogrzać się  przy kominku w Nadleśnictwie Różanna piekąc kiełbaski I słuchając opowieści Pana Lesnika. Taka wyprawa do lasu bardzo nam się podobała. 

      

      

     POGADANKA Z PANEM POLICJANTEM 

      

      

     Dnia 25 października 2017r. Zespół Szkół gościł Pana Krzysztofa Pyrzanowskiego, policjanta-specjalistę ds. nieletnich. Celem spotkania było przybliżenie uczniom  tematyki konsekwencji prawnych  czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich ,oraz ponoszenia odpowiedzialności za zachowania o znamionach przestępstwa. Uczniowie otrzymali również wiedzę o tym, jak  bezpiecznie poruszać się w sieci, aby nie paść ofiarą przestępstw i hakerów.  Pan policjant z dużą cierpliwością odpowiadał na wiele pytań związanych z takimi  zjawiskami niebezpiecznymi  w Internecie jak : cyberbullying, stalking, hejt, banowanie, hacking./JS/

       

      

      

      

      

      

      

     URODZINY MARCHEWKI

     30 października uczniowie klas III oraz Grupy Edukacyjno- Terapeutycznej Szkoły Podstawowej, wzięli udział w obchodach urodzin marchewki. Uroczystości odbyły się w Centrum Kultury Synagoga. Dzieci z Przedszkola Samorządowego przygotowały piosenki i wierszyki o swoim ulubionym warzywie. Dodatkową atrakcją były konkursy, tańce oraz degustacja smacznej i zdrowej marchewki. Wszyscy bawili się pysznie ;-)

      

       

      

     DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     Dzień bezpiecznego internetu zapoczątkował cykl planowanych w bieżącym roku szkolnym spotkań na temat unikania zagrożeń wynikających z surfowania w internecie. Spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym w dniu 16.10.2017 pod hasłem " Nie wiesz kto jest po drugiej stronie" poruszało tematykę bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, ochronę prywatności, unikania zachowań ryzykownych. Uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie mieli okazję obejrzeć kilka filmów animowanych, wysłuchać prelekcji, wzięli aktywny udział w dyskusji oraz konkursie plastycznym na plakat związany z tematyką spotkania.  | J.S |

     Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z powyższego wydarzenia.

      

      

      

     ROK SZKOLNY 2016/2017

      

     DZIEŃ SOKOWY

      

           W dniu 12 czerwca 2017 r przeprowadziliśmy w naszej szkole dzień sokowy. Wszyscy uczniowie przynieśli owoce i warzywa, z których wycisnęliśmy pyszne, świeże, bez konserwantów soki. Radości przy obieraniu, potem wyciskaniu soków było sporo. Zwieńczeniem pracy wszystkich uczniów była degustacja. 

        

      

     Ewa Rutkowska


     WYJAZD DO CENTRUM ZABAW "FIGLOWISKO"

              Dnia 08.06.2017 roku odbył się wyjazd do Centrum Zabaw „ Figlowisko” w Bydgoszczy. W wycieczce wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły. Celem wyjazdu było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni a także integracja grupy. Jeszcze w przeddzień wyjazdu wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami zachowania się podczas pobytu w centrum zabaw, przestrzeganie ich aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

                 O godzinie 10.00 przybyliśmy do Bydgoszczy i udaliśmy się na upragnione „Figlowisko”. Miłe wrażenie zrobiła na nas Pani, która przywitała grupę i oznajmiła o zasadach jakie panują podczas pobytu w sali. Następnie udaliśmy się do szatni gdzie po zdjęciu wierzchniej odzieży i obuwia ruszyliśmy do zabawek, które na nas czekały. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna trzypoziomowa konstrukcja składająca się z labiryntu rur, przejść, zjeżdżalni, basenów z kuleczkami. Wysoka zjeżdżalnia znajdowała się na szczycie konstrukcji i nie brakowało dzielnych i odważnych, aby je pokonać. W trakcie pobytu ogromną atrakcją był zakręcony tor pontonowy.

     Dzieciaki z wielką chęcią znajdowały sobie zajęcia korzystając z palmowej karuzeli, ściany wspinaczkowej i interaktywnej podłogi. Kto poczuł zmęczenie mógł skorzystać z kącika w którym mógł odpocząć

     W czasie dwugodzinnego pobytu spędzonego na aktywnych zabawach ruchowych, każdy z nas spalił mnóstwo kalorii. Aby móc nabrać sił na nowo skorzystaliśmy z przekąsek, które kupiliśmy w bufecie znajdującym się w „Figlowisku.”

     Pobyt bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania się z tym magicznym, bajkowym miejscem. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy do szkoły. Wyjazd odbył się pod opieką pani Joanny Urbanowicz, Justyny Skórzewskiej-Piotrowicz, Anny Jastrzębskiej-Kowalczyk oraz Joanny Cieślak.


     25 maja odwiedziliśmy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, aby wziąć udział w tegorocznym BYDGOSKIM FESTIWALU NAUKI. Nasze dzieci wzięły udział w zajęciach:

     Tęczowe zabawy z chustą animacyjną

     oraz

     Fochy i chotki. uczymy się wyrażać i rozpoznawać emocje

     poprowadzonych ptrzez pracowników i studentów ww uczelni.

     Dzieci świetnie się bawiły ucząc się jednocześnie. Była to również okazja do integracji z uczniami z innych szkół oraz do zwiedzenia przyuczelnianego Ogrodu Botanicznego.

     Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć w albumie fotograficznym.

     Grażyna Filarska

     Joanna Urbanowicz

     Michalina Gaszak-Partyka

     Zaślubiny z morzem - wycieczka do Kołobrzegu

         

            10 maja 2017r. dzień zapowiadał się zimno i deszczowo. W drodze do Kołobrzegu padał deszcz, toteż przystanki nie przedłużały się, dotarliśmy na czas.  Na Kołobrzeskim molo powitało nas słońce. Zaślubiny z morzem pod pomnikiem   Kołobrzegu - to pierwszy punkt programu.

                           

     Szybki spacer plażą do Latarni Morskiej. 110 stopni w górę pokonane,  powietrze przejrzyste, horyzontalne spojrzenie na Bałtyk, trochę wiatru we włosy, ale widoki warte zapamiętania. 

        

     Tuż pod Latarnią - Muzeum Minerałów zachwyciło swą różnorodnością skamielin, kamieni szlachetnych, kompozytów, wśród nich,  ta największa- 150 kg muszla pochodząca z Bałtyku. Feria barw i kształtów. Przepięknie podświetlane ekspozycje. Był czas na pierwsze szlachetne pamiątki.

        

     Po drugiej stronie czekał już na nas statek wycieczkowy Monika III. Ruszyliśmy w rejs. Fale wysokie, czasem przysłaniające widok. Bujało mocno. Daliśmy radę. Krótki rejs po porcie - statki towarowe, kutry rybackie, statki wycieczkowe i … ciekawe morskie opowieści pana kapitana statku. Rejs zakończony pełnią mocnych wrażeń.

        

     Dla zgłodniałych był to odpowiedni moment, by cos przekąsić. Posileni wyruszyliśmy zwiedzać okazy fauny morskiej w Oceanarium. Widoki oszałamiające - przepiękne okazy ryb żyjących w morskich głębinach. Były też żywe legwany, węże, żółwie.

                            

     Wrażeń pełne głowy i kieszenie – czas wracać.

     Organizator wycieczki:
     Jolanta Szatkowska


             W dniu 8 maja 2017r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły p. Katarzyną Żubik. Pani dyrektor podziękowała rodzicom - p. J. Badźmierowskiej, p. G. Malak, p. B. Wielgosz, p. E. Sulimie, p. W. Nowickiej za całoroczną współpracę na rzecz szkoły, a przede wszytkim jej uczinom.

                          

                          

     Organizatorzy:
     G. Filarska
     C. Rudnicka

     ..............................................................................................................

     KONKURS TALENTÓW - KWIECIEŃ 2017

      

     W kwietniu 2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie wzięli udział w KONKURSIE TALENTÓW zorganizowanym przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 w Bydgoszczy w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych  pod  hasłem   NA  ROK RZEKI WISŁY. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży geografią  ojczyzny oraz aktywizowanie do udziału w atrakcyjnych formach twórczości własnej.

     Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie piękna królowej polskich rzek -  WISŁY.

     Uczniowie odnieśli sukcesy we wszystkich trzech  kategoriach  konkursowych.

     1.      Pracę plastyczną wykonał techniką kolażu uczeń klasy II szkoły przysposabiającej do pracy – Wojtek Madurajski i zajął   III   miejsce w konkursie.

     2.      Piękną fotografię Rozlewiska Rzeki Wisły w Strzelcach Dolnych,  wykonał  uczeń klasy II szkoły przysposabiającej do pracy-  Dariusz Urban i zajął II miejsce w tej kategorii konkursu.

     3.      Natomiast uczennica kl.III gimnazjim Aleksandra Urban napisała wiersz zatytułowany „Wisła rzeka wszystkich ziem polskich”i zajęła w kategorii literackiej II miejsce.

      

      

        

      

     Uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody i wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w dniu 11.04.2017r.  w ZSZ Nr 5 w Bydgoszczy.

     Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                 Tamara Strąk

      

      

      

      

      


     POWIATOWA KONFERENCJA "ZROZUMIEĆ AUTYZM"

             Dnia 24 kwietnia 2017 roku w Centrum Kultury „Synagoga” w Koronowie odbyła się Powiatowa Konferencja „Zrozumieć Autyzm” współorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, naszą szkołę, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Bydgoskiego, Burmistrza Koronowa, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Konferencje Stowarzyszenia są cykliczne, odbywają się w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.

                

                 

            Konferencję oficjalnie otworzył Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Urzędu Miejskiego w Koronowie, radni powiatowi, samorządowcy, pracownicy placówek oświatowych oraz instytucji z nimi współpracujących, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i organizacji, a także rodzice, opiekunowie dzieci z autyzmem.  Uczestnicy podczas prelekcji zapoznani zostali z problematyką autyzmu, w szczególności dorosłych osób z autyzmem. Zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia. Przedstawiono również działania w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem podejmowane w Zespole Szkół w Koronowie i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie z filią w Bydgoszczy.  Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów materiały promocyjne oraz publikacje z zakresu autyzmu, tzw. „Apteczkę pierwszej pomocy dla rodziców”.

               

     Za fotorelację dziękujemy Panu Jackowi Partyce.


     WYCIECZKA DO MANUFAKTURY LIZAKA W BYDGOSZCZY

            W dniu 22 marca 2017 r. uczniowie klasy II- III szkoły podstawowej oraz I, II, III gimnazjum uczestniczyli wraz z opiekunami G. Filarską, A. Maliszewską, J. Urbanowicz w wycieczce do Manufaktury Słodyczy "Karmelowa Kraina" w Bydgoszczy. Uczniowie brali udział w pokazie produkcji lizaka, degustacji ciepłego cukierka, wykonali własnego lizaka i otzymali w prezencie rożek cukierków. Było słodko i pachnąco.

     Właścicielka zorganizowała "zapachowy" konkurs, w którym nagrodę w postaci "fikuśnego" lizaka zdobyli Radosław Szreder z kl. III SP i Kamil Czaplewski z kl. I GIM.

                               

     Więcej zdjęć z wycieczki znajdą Państwo w Albumie fotograficznym→ https://zsskoronowo.edupage.org/album/?

     G. Filarska


     WIOSNA

     20 marca 2017 w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z przywitaniem nadchodzącej wiosny. Dzieci pod opieką pani Tamary Strąk przygotowały przedstawienie pt "Dlaczego w mieście nie pachnie wiosną".

     Po części artystycznej wszyscy uczniowie wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez panią Ewę Rutkowską, z której dowiedzieli się jak zmienia się przyroda wraz z nadejściem wiosny.

     Ostatnią częścią obchodów był konkurs plastyczny, podczas którego klasy wykonywały plakaty o tematyce wiosennej. Czekamy na zaprezentowanie wszystkich prac i zostrzygnięcie konkursu!

     Zapraszamy do albumu fotograficznego→ https://zsskoronowo.edupage.org/album/?#gallery/167

     T. Strąk
     E. Rutkowska


     DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZNY

      

     W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy w naszej szkole DZIEŃ KOBIET (8 marca) oraz DZIEŃ  MĘŻCZYZN (10 marca). Wszystkie panie w dniu swojego święta zaproszone zostały na słodki poczęstunek i herbatę serwowaną przez elegancko ubranych chłopców. Czas umilał im również film o tematyce miłosnej :-) W dniu mężczyzn, panowie zostali ugoszczeni przez dziewczyny, oglądając typowo męskie kino. Wszyscy wyglądali bardzo elegancko. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     DZIEŃ KOBIET

               

      

      

     DZIEŃ MĘŻCZYZNY

         

      

     Samorząd Uczniowski


     Żywa lekcja historii

          24. lutego 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Grupę Artystyczną „Rekonstrukto- Historia Eksperymentalna”. Aktorzy zaprezentowali nam żywą lekcję historii pt. „Sarmatyzm i kultura szlachecka”.

              

     W ciekawy i zabawny sposób uczniowie dowiedzieli się o modzie i obyczajach szlachty, mogli z bliska obejrzeć i wypróbować broń oraz inne rekwizyty z tamtejszej epoki. Dodatkowo mogli wziąć udział sądzie czarownic oraz w zaaranżowanym pojedynku.

          


     „Alarm 112”

              Pod takim hasłem odbyła się szkolna akcja prewencyjna. W dniu 16 lutego 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego, których celem było przypomnienie raz jeszcze uczniom celowości użytkowania numeru alarmowego 112 oraz uświadomienie niebezpiecznych konsekwencji jego nadużywania.
            Wprowadzenie w temat rozpoczęła prelekcja pedagoga i psychologa szkolnego, następnie uczniowie wzięli udział w pokazie filmu profilaktycznego, który dosadnie zobrazował temat niewłaściwego posługiwania się numerem 112. Na podstawie zebranych informacji odbył się quiz - „Rozumiem 112”. Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny i wystawa prac. Najlepsze prace zostały wynagrodzone.

            

          

     Jolanta Szatkowska


     Teatr MASKA ponownie zawitał do naszej szkoły

           Dnia 18 stycznia 2017 r. w naszej szkole gościliśmy zaprzyjaźniony od lat teatr "Maska" z Krakowa. Tym razem uczniowie byli odbiorcami bardzo pouczającego spektaklu pt. "Miś jest grzeczny i bezpieczny".

                                      

     Spektakl zapoznał dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w domu i na drodze, w trakcie lekcji i w czasie wolnym.  Uczył jak bezpiecznie wybierać zabawy, poruszać się po jezdni oraz zachowania się w stosunku do innych ludzi. Podkreślił znaczenie postaw  asertywnych oraz ostrożności względem nieznajomych.  Każdy uczestnik spektaklu otrzymał na zakończenie praktyczny odblaskowy emblemat.

       

      Pedagog szkolny:
     Jolanta Szatkowska


     ZABAWY NA ŚNIEGU -- STYCZEŃ 2017

     Dzieci z naszej szkoły wykorzystały wspaniałe warunki do ulepienia bałwana. Zabawa była przednia. Odbyła się również bitwa na śnieżki i konkurs na najdalszy rzut kulką śniegu. Oby taka zima została z nami do ferii :-)

      

                    

      

      

     W dniu 25 listopada 2016 roku odbył się w naszej szkole Dzień Sałatkowy.

               

     W tym dniu wszyscy uczniowie naszej szkoły przygotowywali sałatki. Przepisy uczniowie losowali spośród przygotowanych propozycji zdrowych sałatek wyszukanych przez nauczycieli . Wśród przygotowanych sałatek były sałatki owocowe, jarzynowe, makaronowe, z dynią oraz z tuńczykiem.

                      

     Degustacja odbyła się w świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie wysłuchali również pogadanki dotyczącej zdrowego odżywiania. Przygotowane sałatki bardzo smakowały  a humory wszystkim ,należycie odżywionym, dopisały. 

     Ewa Rutkowska


      

     KAMPANIA PRZECIW SIĘGANIU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
     PO ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE

     „Jestem przeciw- narkotykom, dopalaczom oraz innym ogłupiaczom"- to hasło przewodnie prowadzonej w Zespole Szkół kampanii przeciwdziałającej sięganiu po środki uzależniające przez dzieci i młodzież. Kampania skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. W ramach wsparcia finansowego z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, szkoła we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy zorganizowała cykl warsztatów dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów PTZN dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, celem adekwatnego odbioru treści i obrazu.

             

     Pedagog szkolny- Jolanta Szatkowska


     Udział w spektaklu teatru "MASKA"

     Dnia 9 listopada 2016 roku Zespół Szkół gościł po raz kolejny aktorów teatru "Maska" z Krakowa. Tym razem uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w interaktywnym spektaklu pt. „Niwelator problemów". Przedstawienie poświęcone było problemowi używania dopalaczy, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Poruszona została również tematyka umiejętności odmawiania i prezentowania  asertywnej postawy w sytuacji presji grupy. Spektakl wpisał się w aktualnie prowadzoną w szkole kampanię na rzecz przeciwdziałania używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

     Pedagog szkolny- Jolanta Szatkowska


     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

                 Dnia 26.10.2016 r. Zespół Szkół w Koronowie wziął udział w akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Akcja zorganizowana jest pod hasłem „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”.

     Celem obchodów tego dnia jest uświadomienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym problematyki osób niewidomych i niedowidzących. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas, którego przypominają reszcie społeczeństwa, że istnieją, chcą żyć tak, jak wszyscy inni obywatele.

     W związku z obchodami tego święta w naszej szkole uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz uczestniczyli w pogadance na powyższy temat.

      

     Organizatorzy: Edyta Molczyk, Aleksandra Maliszewska, Joanna Szczęsna


     ROK SZKOLNY 2015/2016

      

     Urodziny Bydgoszczy świętujemy cały rok…

     2 czerwca odbyła się w nasze szkole prezentacja z okazji 670 urodzin miasta Bydgoszczy. Prezentację przygotowałyPani D.Daczkowska i Pani A. Wajnert.

     Nauczycielki przedstawiły nam krótką historię miasta, a na kolorowych slajdach mieliśmy okazję zobaczyć piękną Bydgoszcz „Wczoraj i Dziś”. Teraz już wiemy jak nazywa się najbardziej znana w Bydgoszczy fontanna, gdzie kiedyś znajdował się pomnik Łuczniczki, co przechowywano w bydgoskich spichlerzach i skąd wziął się pomysł na logo urodzin miasta.

     Poznaliśmy również sylwetki osób znanych z telewizji, z historii, a związanych z Bydgoszczą. Aktorzy - A. Biedrzyńska, L. Pietraszak, G. Szapołowska, sportowcy – Z. Boniek, T. Golob, S. Chmara, dziennikarze – T. Sekielski, M. Max Kolonko, R. Janowski, czy postacie historyczne – M. Rejewski oraz legendarne - Pan Twardowski.

     Prezentację umiliły nam piosenki Pani Ireny Santor pochodzącej z naszego regionu, a dokładnie z Solca Kujawskiego. Usłyszeliśmy „Zielono jest w naszej Bydgoszczy” oraz „Bydgoszcz jedyne miasto moje”.

     Nie lada gratką był pomysł Pani Daczkowskiej, abyśmy rozszyfrowali słowa i zdania wypowiadane w gwarze bydgoskiej.

     Teraz już wiemy co znaczą słowa: bambosze, kejter, antrejka, bamber, szpyty, drachel, nygus, szneka.

     Trochę trudniej było z tłumaczeniem zdań: Lajsnąłem sobie nowe buksy. Furt chruchlasz, idź do doktora. Tyleśmy plachandrowali, aż mi giczoły rozbolały. Nakładaj ruk cuk barchanową jaczkę i westkę, bo ziąb taki, że jupka nie wystarczy.

     Zabawy i śmiechu było przy tym co nie miara. Dobrze bawili się i uczniowie, i nauczyciele.

     A na sam koniec spotkania odbył się krótki konkurs wiedzy o Bydgoszczy. Za dobrze odpowiedziane pytanie nagradzani byliśmy słodkościami.

     Dziękujemy Paniom za przekazanie nam informacji o Bydgoszczy dawnej i obecnej.

     Panu P. Talarkowi dziękujemy za obsługę techniczną prezentacji.

      

        

          


      

     1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA - DZIEŃ SPORTU 

      

                    W środę  1 czerwca jak co roku nasza szkoła obchodziła Dzień Sportu. Pogoda zrobiła nam psikusa, bo po deszczu nie mogliśmy wyjść na stadion  miejski w Koronowie, gdzie zaplanowaliśmy przeprowadzić rywalizację sportową  połączoną z piknikiem. Na początku dnia odbył się apel podczas którego nauczyciele wychowania fizycznego przedstawili  uczniom  przebieg imprezy. Atrakcją dnia była łamigłówka uczniów w rozwiązywaniu krzyżówek i rebusów o tematyce sportowej, których stopień trudności był dostosowany do wieku uczniów. Następnie uczniowie podzieleni byli na 2 grupy. Na sali gimnastycznej młodsi uczniowie wzięli udział w zabawach z zastosowaniem chusty animacyjnej. Natomiast grupa uczniów starszych uczestniczyła w meczu towarzyskim w piłkę nożną. Kibicowali im koledzy i koleżanki z klasy. Oprócz emocji sportowych były sympatyczne spotkania w klasach przy herbatce ze słodką drożdżówką, które zafundowała Dyrekcja szkoły. Dzień minął nam sympatycznie i wesoło.  Wszyscy bawili się znakomicie.

      

     Organizatorzy: Dorota Woźny, Przemysław Talarek

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

     BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI

               W dniu 19 maja 2016 r. uczniowie gimnazjum oraz kl. I zawodowej z Zespołu Szkół w Koronowie uczestniczyli wraz z opiekunami- panią Anną Jastrzębską, panią Magdą Piasek i panią Moniką Chmarzyńską w Bydgoskim Festiwalu Nauki. Impreza popularnonaukowa, organizowana jest od 2010 roku przez cztery bydgoskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Wyższą Szkołę Gospodarki  oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podczas trwającego 4 dni święta nauki, mieszkańcy Bydgoszczy i okolic mogą uczestniczyć w ponad 600 imprezach adresowanych m.in. do:  nauczycieli, studentów, rodzin, najmłodszych dzieci oraz dzieci w wieku szkolnym czy seniorów. Oficjalne hasło przyświecające idei festiwalu to Złap bakcyla nauki. Młodzież z naszej szkoły wzięła udział między innymi w pokazach prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz pokazach sprzętu strażackiego prowadzonych przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Największą atrakcją dla naszych uczniów okazało się efektowne ratownictwo wysokościowe z użyciem prawie 40- metrowego wysięgnika. „Lot” wysięgnikiem strażackim na długo pozostanie w naszej pamięci!

                                         

     A. Jastrzębska
     M. Piasek
     M. Chmarzyńska


      

     SPORTOWO- FILMOWA NOC W SZKOLE

                W dniach 6-7 maja 2016 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Sportowo- Filmową Noc w Szkole. Wzięli w niej udział uczniowie klas gimnazjalnych i zawodowych.  Zgodnie z ustalonym harmonogramem wspólnie wyszliśmy zakupić artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania posiłków. Samodzielnie przygotowywaliśmy obiad, kolację i śniadanie. W godzinach wieczornych swoją obecnością zaszczyciła nas pani dyrektor Katarzyna Żubik oraz pani Ewa Rutowska, które z ochotą pomogły nam przygotować pyszne pizze. Uczestniczyliśmy w zajęciach komputerowych, zajęciach fitness, graliśmy w gry planszowe. Po wieczornej toalecie rozpoczęliśmy nocny maraton filmowy, podczas którego cały czas towarzyszyła nam pani dyrektor oraz pani Rutkowska. Około godz. 2:00 udaliśmy się spać do wyznaczonych sal. Po porannej pobudce o godz. 7:00 rozpoczęliśmy wspólne przygotowanie śniadania.  Wszystkie posiłki spożywaliśmy w miłej atmosferze przy jednym stole, co było okazją do integrujących nas rozmów. To niecodzienne spotkanie sprawiło nam niesamowitą frajdę, dlatego bardzo chcemy je powtórzyć!

     Uczniowie- uczestnicy „nocki”

      

                 W imieniu uczestników Sportowo- Filmowej Nocy w Szkole serdecznie dziękujemy Pani Celinie Rudnickiej za pomoc kulinarną oraz Panu Łukaszowi Żubikowi za zorganizowanie łóżek  polowych i dostarczenie ciasta do pizzy.

     Organizatorzy:
     Monika Chmarzyńska
     Edyta Molczyk


     KIERMASZ WIELKANOCNY 2016 

      

     Dnia 21 marca 2016 roku w GS Rzeźnia odbył się kiermasz wielkanocny. Został on zorganizowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Koronowie. Ciasta wielkanocne i ozdoby zostały wykonane przez rodziców, nauczycieli i uczniów.

            

     Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na wyjazdy, wycieczki uczniów naszej szkoły.

                                                                                                                                                    G. Filarska 

                                                                                                                                                    E. Drozdowska

      

      

     ........................................................................................................................................................................................

      

     REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

              W dniach 14-16 marca 2016 r. jak co roku przeżywaliśmy szkolne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne poprowadzili ks. Przemysław Krzyżanowski, ks. Michał Stępnik oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

      

     Edyta Molczyk


     Suchy basen z plastikowymi piłeczkami

      

         Szkoła zakupiła nową wspaniałą pomoc dydaktyczną do zajęć ruchowych i rehabilitacji. Basen zapewni dziecku dobrą zabawę oraz przyśpieszy rozwój koordynacji ruchowej. Zabawa przynosi wiele radości, rozwija także sprawność manualną. Przebywanie wśród piłeczek to także masaż całego ciała i rozluźnienie mięśni. Dziecko również uczy się kolorów, ponieważ moc barw działa stymulująco na jego narząd wzroku. Chwytając piłeczki porównuje je, segreguje  wg kolorów.

                         

     Opracowała: Dorota Woźny


     BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2016

                 W dniu 14 stycznia odwiedził nas funkcjonariusz straży miejskiej z Bydgoszczy spec. Krzysztof Gawrych wraz
     z służbowym psem Walkerem. Przeprowadził dla dzieci i młodzieży cykl bezpłatnych prelekcji: z zakresu bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych oraz zagrożeń związanych z uzależnieniem  od narkotyków i dopalaczy.

                 Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusz zwrócił uwagę dzieciom na bezpieczeństwo w trakcie zabaw na śniegu, lodzie czy na ulicy. Prowadząc rozmowy z dziećmi, omówił  gdzie nie wolno zjeżdżać na sankach oraz dlaczego nie wolno ślizgać się na łyżwach na zamarzniętych stawach lub rzekach. Przy okazji spotkań, przypomniał  dzieciom numery alarmowe, pod które mogą zawsze  zadzwonić w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.

                 Starsi uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej: dopalaczy, rodzajów i skutków ubocznych zażywania tych substancji. Funkcjonariusz omówił  uczniom od czego można się uzależnić oraz jaki wpływ na ich zdrowie mają  m. in.  napoje energetyczne.

        

                 Kolejna  cześć spotkania odbywała się na sali gimnastycznej. Pan Krzysztof Gawrych wraz z psem Walkerem przedstawił nam sposoby bezpiecznych zachowań  w kontaktach  z obcymi i agresywnymi psami. Walker wzbudził największe zainteresowanie nie tylko wśród najmłodszych,ale i starszych uczniów naszej szkoły.

     Zespół do spraw promocji:
     mgr J. Mazurkiewicz
                                                                                                                 mgr G. Talarek


     Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

            W dniu 14 grudnia 2015 r. uczniowie klasy III gimnazjum oraz II i III zawodowej uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy w Bibliotece Pedagogicznej w Koronowie pt. "Historia dziadka do orzechów".

          

                          

     A. Wajnert
     D. Daczkowska


     MIKOŁAJKI W KORONOWSKIM LICEUM

                 Jak co roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Mikołajkach zorganizowanych przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Pani Izabela Klajbor razem z wychowankami przygotowała moc niespodzianek dla naszych uczniów. Było dużo zabawy, tańców, konkursów, uśmiechu, a przy uroczystym stole najmłodsi delektowali się słodkościami.

                 Z niecierpliwością uczniowie oczekiwali  Mikołaja, który na zakończenie zabawy wręczył prezenty. Dzieci wróciły do domów zadowolone i pełne wrażeń.

      

     Bardzo dziękujemy za zaproszenie i miłą zabawę.

     G. Talarek


     -----------------------------------------------

     WARSZTATY - " ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY"

     W dniu 29 października 2015r. w Zespole Szkół odbyły się warsztaty pt. „ Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży” .

     Zaproszenie na warsztaty kierowane było głównie do rodziców uczniów Zespołu Szkół, ale z uwagi na duże zainteresowanie tematem, wzięli  w nich udział także specjaliści i nauczyciele szkół.

     Warsztaty przeprowadził trener z Pracowni  Doskonalenia Zawodowego „Meritum” w Krakowie.

     Zagadnienia poruszane podczas warsztatów poparte zostały  wynikami najnowszych badań przesiewowych i statystycznych w kierunku przyczyn , skutków oraz przeciwdziałania  podejmowaniu przez  dzieci i młodzież szkolną zachowań destrukcyjnych. 

     Uwzględniając potrzeby rodziców planuje się kontynuowanie tego typu spotkań w następnym roku szkolnym.

      

                           Jolanta Szatkowska 

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     "Dni Ochrony Przyrody"

      

     W dniu 28- 30 października 2015 r. obchodziliśmy w Zespole Szkół w Koronowie "Dni Ochrony Przyrody".

                 W środę 28 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcjach. W Szkole Podstawowej zajęcia prowadziła pani Grażyna Talarek, w klasach starszych tj. Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Przysposabiającej do Pracy pani Ewa Rutkowska.

                 W czwartek  29 października uczniowie klas młodszych tj. Szkoły Podstawowej wybrali  się na spacer w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Uczniowie Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Przysposabiającej do Pracy porządkowali teren wokół szkoły- boisko szkolne, trawnik oraz ogródek szkolny.

                 W piątek podsumowano pracę i wkład uczniów jaki włożyli w ramach "Dni Ochrony Przyrody". Przygotowano również  sałatki owocowe, które wspólnie na zakończenie akcji degustowano w świetlicy szkolnej.

               

      

     Organizatorzy:
     G. Talarek
     E. Rutkowska


     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

                Dnia 19 października 2015 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE". W związku z obchodami tego dnia uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i uczestniczyli w pogadance na powyższy temat.

                      

                Uczniowie mieli okazję zrozumieć potrzby i możliwości osób niewidomych i słabo widzących poprzez zajęcia praktyczne.

          

     Organizatorzy:
     Edyta Molczyk
     Aleksandra Maliszewska
     Joanna Kujawa
     Joanna Szczęsna


      

      

     14.10 2015 Dzień Edukacji Narodowej

     Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole to okazja do podziękowania wszystkim  pracownikom za ich codzienny  trud, okazja do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły Pani Katarzyny Żubik,  a także Nagrody Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha, która w tym roku została przyznana pani Jolancie Szatkowskiej. Ten dzień to również  okazja do podziękowań za jubileusz pracy zawodowej oraz  złożenie życzeń dalszej pracy z pasją i zaangażowaniem wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Zespołu Szkół w Koronowie. Dodatkowo w tym dniu Pani Teresa Tywuszyk, przedstawicielka Chaty Polskiej z siedzibą w Poznaniu, włąścicielka sklepu w Koronowie,  wręczyła na ręce pani dyrektor symboliczny bon o wartości 2000 zł –  nagrodę za wygraną w ogólnopolskiej Akcji „KUPUJESZ-DECYDUJESZ”. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyjazdu uczniów niepełnosprawnych na tzw. „zieloną szkołę”. 

                                                      

     Dyrekcja bardzo serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym na tę uroczystość gościom. Dzięki przychylności organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwu Powiatowemu w Bydgoszczy na czele z p.  Starostą Wojciechem Porzychem  udało się w ostatnich miesiącach przeprowadzić termomodernizację, dokonać kapitalnego remontu pomieszczeń piwnicznych,  odnowić budynek szkoły, która tradycyjnie od lat nazywana „białą szkołą” znowu taką się stała. Dzięki owocnej współpracy z firmą Instalco pana Tomasza Kątnego oraz KOR-BUD pana Józefa Korczaka, prace budowlane były przeprowadzane sprawnie i fachowo, w wyniku czego  skromny poczęstunek dla gości  mógł odbyć się w pięknie wyremontowanych pomieszczeniach piwnicy.

                      

                                               

     Pani dyrektor Katarzyna Żubik uroczyście wszystkim gościom gorąco podziękowała za wsparcie oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także docenianie wysiłku nauczycieli, dla których to nie tylko wypełnianie obowiązków służbowych, ale misja, czasem trudna i mozolna, ale dająca satysfakcję w postaci uśmiechu i szczęścia na twarzach uczniów.

     ............................................................................................................................................................................................................................... 

     Dzień Pieczonego Ziemniaka 2015

                 W środę  30 września wybraliśmy się do Nadleśnictwa Różanna na Dzień Pieczonego Ziemniaka. Niezmiernie cieszył nas fakt, iż dzień przywitał nas pięknym słoneczkiem, które ogrzewało nas w trakcie wyprawy. Rozpaleniem ogniska zajął się pan leśniczy. Zabawę rozpoczęliśmy od pieczenia ziemniaków i kiełbasek.

        

                 Nie lada atrakcję w trakcie tego wesołego dnia stanowił spacer po lesie. Uczniowie podziwiali piękno przyrody, zbierali orzechy, kolorowe liście oraz grzyby.

     Grażyna Talarek


     „Sprzątanie Świata 2015”

                 22 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili  do akcji "Sprzątanie świata". Wszyscy uczniowie wykonywali plakaty promujące: nieśmiecenie oraz działania  na rzecz ochrony środowiska- poczynając od uprzątania śmieci do stosowania selektywnej zbiórki odpadów.

                 Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli również w pogadankach i prelekcjach  przygotowanych przez nauczycieli biologii i przyrody tj.  przez p. Ewę Rutkowską i p. G. Talarek.

     Grażyna Talarek


     ROK SZKOLNY 2014/2015 

              

     Wycieczka do Człuchowa i okolic

             W dniu 20 maja 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie mieli wyjątkową okazję zwiedzić zamek krzyżacki w Człuchowie oraz przeżyć niecodzienną przygodę wśród egzotycznych zwierząt w pobliskim ZOO.
              Zespół zamku pokrzyżackiego w Człuchowie jest najcenniejszym zabytkiem w regionie. Zamek, który, choć do naszych czasów przetrwał w formie szczątkowej, to świadczy o potędze i wielkości ich założycieli. Wzniesiony w Człuchowie zamek był drugą co do wielkości warownią krzyżacką po Malborku- siedzibą komtura i konwentu krzyżackiego.


          
              Budowę zamku rozpoczęto po 1312 roku. Zamek przeszedł 2 pożary.

              

            O dawnej świetności świadczy dziś potężna wieża zamku wysokiego (46 m), z której można oglądać panoramę Człuchowa i okolic. Podczas zwiedzania zamku Pani przewodnik opowiedziała nam jego historię, zapoznała z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, jakie miały tutaj miejsce.

          

       

           Mieliśmy również okazję obejrzeć film o zamku oraz zwiedzić wystawę eksponatów, a także wystawę obrazów i zdjęć Miłosza Kowalewskiego- „Kadry kreślone piórem”.

          

       

             Wystawa przyrodnicza, jaką obejrzeliśmy, była dobrą inspiracją do kolejnego miejsca naszej wycieczki po ziemi człuchowskiej, a mianowicie, zwiedzania ZOO. Przed wejściem na teren ZOO przywitaliśmy się z olbrzymim  King -Kongiem.

         W tutejszym ZOO mieszkają zwierzęta z całego świata: lwy, tygrysy, małpy, kangury, hipopotamy, lamy, wielbłądy, żyrafy, egzotyczne ptaki, a także zwierzeta bliższe nam- kozice, kuce, żubry, ptactwo nocne i wodne oraz wiele innych. Z niektórymi zwierzetami udało nam się zaprzyjaźnić bliżej po przekupieniu ich jedzonkiem.

          

     Był i plac zabaw.

            

     Małpy, ptaki, wielbłądy a nawet ryby.

                  

     Ostatnie zdjęcia i szczęśliwy powrót do domu.

      

     Wycieczka odbyła się w ramach programu profilaktycznego

     „Historycznie i ekologicznie spędzisz czas profilaktycznie”

     współfinansowanego ze środków MGKRPA w Koronowie.

     Więcej zdjęć z wycieczki znajdą Państwo tutaj →

     Opracowała:
     Jolanta Szatkowska 


     ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
     ORAZ
     DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

                                                                        

               7 maja 2015 r. odbyły się uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 maja oraz Dniem Unii Europejskiej. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą genezy tych świąt, w ciekawej, dostosowanej dla uczniów formie przedstawiono czym jest współczesny patriotyzm.

      

     Imprezę przygotowały i przeprowadziły:
     A. Wajnert,
     M. Piasek


     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

                      

                Dnia 30 kwietnia 2015 roku miały miejsce w naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia Książki. W trakcie prezentacji multimedialnej przedstawiono historię tego święta, życiorys i twórczość H. Ch. Andersena oraz piosenki o książkach i spoty rekolamowe Empiku.

                   

     Imprezę przygotowały i przeprowadziły:
     A. Wajnert
     D. Daczkowska


     DZIEŃ ZIEMI 2015

      

             W dniu 21 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji proekologicznej: „Drzewko za odpady- Nie mieszaj segreguj". Akcja odbyła się w ramach obchodzonego Dnia Ziemi. Organizatorem akcji był Urząd Miejski w Koronowie oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

              Uczniowie mieli  możliwość pozbycia się problemowych odpadów takich jak: leki, baterie, płyty CD, świetlówki, telefony komórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zamian za dostarczone odpady uczniowie otrzymali sadzonkę drzewka lub  krzewów ozdobnych, ekologiczne torby oraz długopisy.

        


                                                                                       Opiekunowie: G. Talarek, J. Mazurkiewicz


     "Dzień  Wiosny" 
     w Zespole Szkół w Koronowie

                 W dniu 20 marca tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny, czyli pożegnanie zimy. Od samego rana  uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami w salach i przygotowywali wiosenny wystrój klas: witraże, szablony oraz wiosenne ozdoby.

                      

                 Kolejnym zadaniem uczniów było przygotowanie kanapek. Efektem pracy dzieci były przepyszne kanapki z serem,  jajkiem, sałatą, rzodkiewką, ogórkiem i pomidorem. Wszystkie kanapki zostały przyozdobione rzeżuchą oraz szczypiorem.

                                                                         

                 Następnie wszyscy zgromadzili się w świetlicy szkolnej, wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez p. Grażynę Talarek na temat zdrowego odżywiania się i przystąpili do degustacji "pierwszego wiosennego śniadania".

               

                 Na zakończenie obchodów "Dnia Wiosny" uczniowie klasy IV- VI Szkoły Podstawowej wyruszyli na wycieczkę w celu zaobserwowania zmian zachodzących w przyrodzie i uwieczniły je na pięknych fotografiach. Uczniowie obserwowali w przydomowych ogródkach kwitnące krokusy i przebiśniegi, a na wierzbach pojawiające się bazie.

                                           

                 Dzień był bardzo udany, na wielu twarzach gościł ciągły uśmiech i widać było ogromną radość.

     organizator:

     mgr G. Talarek


      

     PRELEKCJA    PROFILAKTYCZNA

      22 stycznia 2015 roku na temat: 

     "PRZEMOC W RODZINIE WOBEC DZIECKA"

     "KODEKS WALKI Z RAKIEM"

      

               Dnia 22 stycznia 2015r. o godz. 10:00  Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Koronowie wzięli czynny udział w zorganizowanych   prelekcjach  profilaktycznych o charakterze multimedialnym. Prelekcje Poświęcone zostały 2 problemom:

     1. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka”- prelekcję  multimedialną przeprowadziła pedagog szkoły- Pani Jolanta Szatkowska.
     2. „ Kodeks Wali z Rakiem”- prelekcję przeprowadziła nauczycielka biologii i chemii  - Pani Ewa Rutkowska.

      

                     Treści przedstawione w prelekcjach  miały na celu wyposażyć uczestniczących  w spotkaniu rodziców w niezbędną wiedzę w kwestii umiejętności wychowawczych  oraz zachowań prozdrowotnych w codziennym życiu. Przedstawiony rodzicom materiał powstał w oparciu  o aktualne wykładnie prawne i najnowsze badania naukowe , poparte filmem..

                    Spotkania  dla rodziców, organizowane w formie warsztatów i prelekcji  wpisują się w działalność profilaktyczną Zespołu Szkół .

     Ideą tej formy  pracy szkoly jest  oddziaływanie na uczniow poprzez współpracę z domem rodzinnym. Budowanie świadomości wychowawczej i zdrowego stylu życia  w środowisku rodzinnym ucznia.

                       Oprócz merytorycznej wiedzy, rodzice otrzymali również bogate materiały profilaktyczne w formie drukowanej. 

     J. Szatkowska

     ...........................................................................................

     PERELEKCJA - " JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED RAKIEM? 

     Dnia 9 grudnia 2014 r.  o godz. 10:00 w Zespole  Szkół  w Koronowie odbyło się spotkanie z lekarzem Centrum Onkologii w Bydgoszczy, panią dr Dianą Łożyńską – Podhorecką.

     Celem spotkania był wykład na temat „ Jak chronić się przed rakiem”. Prelekcja skierowana przede wszystkim do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele Zespołu Szkół oraz  zainteresowani rodzice .

     Uczestnicy wykładu otrzymali kompendium wiedzy na temat czynników wywołujących  nowotwory, badań profilaktycznych, zachowań prozdrowotnych- znaczenie odżywiania i ruchu na co dzień.

     Każdy z obecnych otrzymał broszury  oraz płyty CD.

     Spotkanie zrealizowano w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych – Kodeks Walki z Rakiem, który jest realizowany
     w Zespole Szkół w Koronowie.

     Pamiętaj !

     „ To, czy będziesz zdrowy i jak długo będziesz się cieszył zdrowiem,

     zależy głównie od ciebie „

       

                                                                                                                                                                       J.Szatkowska

     ........................................................................................................................................................................................

     PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

      


      ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

      

                W dniu 12.11.2014 r. odbyły się obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
     Uczniowie obejrzeli kilka prezentacji multimedialnych: animowaną historię Polski, usłyszeli głos Józefa Piłsudskiego oraz wysłuchali piosenek patriotycznych w rytmie rap!

                     

     Była to pouczająca lekcja historii zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
      

     Agnieszka Wajnert


         W dniach 29, 30 i 31 października 2014 r. obchodziliśmy w Zespole Szkół w Koronowie "Dni Ochrony Przyrody".  W każdym dniu obowiązywał uczniów i nauczycieli inny kolor ubrania: w środę 29 października w  "Dzień  Słońca"- kolor żółty, w czwartek "Dzień Natury"- kolor zielony, w piątek "Dzień Zdrowia"- kolor pomarańczowy.
          29 października uczniowie Szkoły Podstawowej wybrali się na spacer w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, natomiast uczniowie Gimnazjum porządkowali teren wokół szkoły- boisko szkolne, trawnik oraz ogródek szkolny.

     W czwartek  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji  przygotowanej  przez panią Ewę Rutkowską "Przyroda moja miłość".

        

     Następnie wykonywali plakat "Żyj z przyrodą w zgodzie".

                     

                      

     31 października w "Dzień Zdrowia"- uczniowie wysłuchali prelekcji pt. "Witaminy i ich rola w organizmie" oraz przygotowali straganik z przyniesionych owoców i warzyw.

                          

     Na zakończenie akcji przedstawiciele poszczególnych klas otrzymali talerz pełen owoców i warzyw i udali się na wspólną degustację.

     Grażyna Talarek

     Ewa Rutkowska


     Obchody "Roku Ludzi Wolności":

     •  spotkanie poświęcone 30 rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
     •  lekcje na żywo z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

          

          W związku z obchodami "Roku Ludzi Wolności", dnia 20 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu poświęconym 30 rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Projekcja filmu przybliżyła jego życie, pełne miłości dla drugiego człowieka i męczeńską śmierć. Dla uczniów naszej szkoły nie bez znaczenia jest fakt, że ostanie chwile życia spędził w Bydgoszczy. Był tak blisko nas i chciał nas czegoś nauczyć, dlatego jego motto życiowe "Zło dobrem zwyciężaj" chcemy uczynić również swoim.
          23 października 2014 r. lekcjami na żywo transmitowanymi z Muzeum  Historii Żydów Polskich w Warszawie- „Opowieść o Żydach polskich”- zakończyły się w naszej szkole obchody „Roku Ludzi Wolności”.
          Uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe odbyli wirtualny spacer po muzeum, obejrzeli wystawę stałą oraz wysłuchali opowieści Żydów o ich losach związanych z II wojną światową, zapoznali się z kulturą i tradycją żydowską na ziemiach polskich. Pokaz poprzedzony był prelekcją na temat  Marka Edelmana.

                         

                      
         

           Nauczyciele naszej szkoły przybliżyli uczniom postać człowieka zasłużonego dla historii Polski. Szczegółowe informacje na temat bohatera getta warszawskiego uczniowie mogą znaleźć na gazetce szkolnej– umieszczono na niej zdjęcie bohatera, jego życiorys, cytaty znanych ludzi o Marku Edelmanie, jak i cytaty z wypowiedziami jego samego.

      

           Na gazetce znalazły się także zdjęcia i informacje z osobistych spotkań naszej nauczycielki z ludźmi, którzy przeżyli piekło Holocaustu, oraz bezpośrednio znali Marka Edelmana.

      

     A. Wajnert

     D. Daczkowska

     E. Molczyk


     Prelekcja dla rodziców i wszystkich osób zainteresowanych pt "Życiowe pułapki"

           W dniu 21 paździrnika 2014 r. gościlismy w Zespole Szkół terapeutę profilaktyki i uzależnień. Spotkanie skierowane było głównie do rodziców w ramach programu profilaktyki "Wychowujmy Razem". Ze spotkania z doświadczoną terapeutką skorzystali zarówno rodzice, jak i pracownicy Zespołu Szkół. Prelekcja pt. "Życiowe pułapki" przybliżyła aktualne problemy związane z występowaniem wśród dzieci i młodziezy uzależnień od narkotykow, alkoholu, hazardu, komputera, komórki oraz poruszyła problem cyberprzemocy. Prelekcja poparta została pokazem multmedialnym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

      
     Po spotkaniu wywiązała sie spontaniczna dyskusja wsród uczestników spotkania. Pytań jak zwykle było duzo. Temat wciąż aktualny, szeroki, wiedza potrzebna każdemu, kto zajmuje się wychowaniem dzieci i młodziezy.

     Pedagog szkolny

     Jolanta Szatkowska


     ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

     PRZEPROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY

           Dnia 15 października 2014 r. na zaproszenie p. Grażyny Talarek, Judyty  Mazurkiewicz, Edyty Molczyk i  Zespół Szkół w Koronowie odwiedzili pracownicy Straży Miejskiej z Bydgoszczy tj.: St. str. Wojciech Nowak, spec. Sławomir Brzeziński i spec. Krzysztof Gawrych wraz z służbowym psem Walkerem.

      

         Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w formie pogadanki oraz pokazu multimedialnego dla uczniów naszej szkoły na temat: "Bezpieczne kontakty ze zwierzętami - jak bezpiecznie zachować się przy psie", "Zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania im", "Odpowiedzialność prawna nieletnich".

             

          Atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć, odpowiedni dobór treści i metod dostosowany do wieku odbiorców, poziomu wiedzy oraz stopnia ich rozwoju poznawczego, bardzo zaciekawił młodzież naszej szkoły. Największe zainteresowanie, zarówno wśród najmłodszych jak i starszych uczniów, wzbudził pies służbowy o imieniu Walker.

     Pies ze swoim przewodnikiem pokazali jak właściwie reagować w przypadku spotkania obcego lub agresywnego psa. Wszyscy mieli możliwość pogłaskania owczarka, z zadowoleniem i uśmiechem na ustach przysłuchiwali się dobrym radom.

         Bardzo dziękujemy pracownikom Straży Miejskiej za cenne zajęcia, uświadamiające w zakresie w/w tematyki i liczymy na dalszą owocną współpracę .

                                                                                                 

                                                                Zespół do spraw promocji:

     mgr J. Mazurkiewicz

                                                                                                                 mgr E. Molczyk

                                                                                                                 mgr G. Talarek


         ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 2014

               W dniu 8 pażdziernika odbyła się wycieczka  do Szkółki Leśnej w Wilczym Gardle na imprezę ogólnoszkolną "Święto Pieczonego Ziemniaka". Pan Leśniczy- Janusz Flies, oprowadził nas po lesie, zapoznał z gatunkami roślin występującymi w tym rejonie oraz opowiedział o pracy leśnika oraz jak należy poruszać się po lesie.

                           

          Po spacerze udaliśmy się na teren szkółki leśnej, gdzie piekliśmy kiełbaski oraz ziemniaki w ognisku. Po pysznym posiłku udaliśmy się na pokaz wyposażenia wozu strażackiego oraz gaszenia pożaru w lesie.

                   

     Na koniec pobytu w szkółce uczestnicy brali udział w biegach- najlepszy okazał się Mariusz Taper. Pełni wspaniałych wrażeń wróciliśmy z powrotem do szkoły. 

     Ewa Rutkowska

     Grażyna Talarek


       IMPREZA INTEGRACYJNA "POŻEGNANIE LATA"

          Dnia 25 września 2014 r. w naszej szkole odbyła się po raz kolejny impreza integracyjna o charakterze sportowo- plastycznym, żegnająca lato. Tematyka imprezy łączyła się z niedawno zakończonymi mistrzostwami  świata w siatkówce mężczyzn, która odbyła się na terenie Polski. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym oraz w turnieju siatkówki. Fajnie było oderwać się na 2 godziny lekcyjne od siedzenia w ławkach szkolnych. Humory wszystkim dopisywały i waleczna rywalizacja w czasie gry w siatkówkę. Ostatecznie turniej siatkówki wygrała klasa I ZSZ, drugie miejsce zajęła klasa III gimnazjum, trzecie klasa przysposabiająca do pracy, a ostatnie czwarte miejsce klasa I-II gimnazjum.


         Uczniowie klas młodszych wykonali piękne plakaty tematycznie związane z mistrzostwami. Jury wyłoniło 4 najciekawsze prace. I tak: I miejsce przyznano uczniom grupy edukacyjno- terapeutycznej ze szkoły podstawowej,

      

     II miejsce uczniom klasy IV- VI (Wojtuszkiewicz Ilona, Jung Patrycja, Grabiec Remigiusz i Malak Natalia),

     III miejsce zdobyli  także uczniowie klasy IV-VI (Leśniak Roman, Bona Klaudiusz)

     oraz wyróżniono pracę grupy uczniów z klasy IV-VI (Leśniak Janusz, Polcyn Waldemar, Pawlik Mateusz, Koralewski Krzysztof).

     Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.

      

     Dorota Wojciechowska- Woźny


     UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"    

     W dniu 22 września 2014 roku uczniowie Zespołu  Szkół  w Koronowie brali udział  w akcji "Sprzątanie świata". Wszyscy uczniowie wraz z  nauczycielami przystąpili do akcji o godz. 9.00. Każdej klasie został przydzielony inny teren. Najmłodsi zajęli się porządkowaniem boiska szkolnego i terenów bezpośrednio przyległych do naszej placówki. Klasy starsze porządkowały tereny wzdłuż ulicy Sobieskiego, Farnej i Tucholskiej.

       

          

           Akcja przebiegała sprawnie, dzieci i młodzież pracując w kilkunastoosobowych grupach zebrały(a) 15 worków śmieci. Zebrane odpady uczniowie składali w wyznaczonym miejscu przy budynku szkoły. Nauczyciele zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami i podczas poruszania się po ulicach miasta.
           W tym dniu wszyscy uczniowie  uczestniczyli również w prelekcji przygotowanej przez mgr Ewę Rutkowską, oraz wykonywali prace plastyczno- technicznej pt  "Cuda z odpadów". Prace uczniów były bardzo  pomysłowe, wszyscy bawili się wyśmienicie.

           

      

        
         Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko. „Sprzątanie Świata” to świetna lekcja ucząca młodych ludzi dbałości o Ziemię, ale i możliwość poznania przyrody i najbliższej okolicy.

                                                                                                   organizatorzy:

     mgr E. Rutkowska

                                                                                                                            mgr G. Talarek


     Piknik Rodzinny Zespołu Szkół w Koronowie

                Na powitanie lata opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Koronowie w dniu 24.06.2014 r. w ośrodku "U Emilii" w Tuszynach zorganizowali Piknik Rodzinny. W słoneczny dzień okolice Zalewu Koronowskiego były pełne gwaru i wesołej zabawy. Uczestnicy pikniku mieli okazję do udziału w różnego rodzaju grach i zabawach przygotowanych przez uczniów klasy III gimnazjum, tj.  wyścigu w workach, zmaganiach na torze przeszkód, w rzutach do kosza. Szczególnie ciekawe okazały się  zabawy uczniów z chustą animacyjną.

     Najmłodsi korzystali  z placu zabaw na terenie ośrodka.  Dzielne i odważne mamy wykazały  się przed swoimi dziećmi zwinnością  i szybkością  podczas skoków w workach oraz siłą w  konkursie w przeciąganiu liny, w którym pokonały drużynę nauczycieli.

                               

     Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy częstowali się  słodyczami, owocami i napojami. Wspólne grillowanie a także gry skutecznie wszystkich zintegrowały.

              

     Dzięki aktywnemu udziałowi uczniów i rodziców oraz wspaniałej pogodzie Piknik Rodzinny udał się znakomicie, dlatego warto powtórzyć go za rok. Dzięki Dyrekcji ZGKiM w Koronowie uczniowie wraz z opiekunami i rodzicami bezpiecznie dojechali autokarem na miejsce i wrócili do szkoły, za co organizatorzy serdecznie dziękują.

     Opiekunowie SU

     A. Wajnert
     E. Molczyk
     G. Talarek
     M. Chmarzyska


     PRELEKCJA I POKAZ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

     Dnia 28 maja 2014 r. w klasie I-III szkoły  podstawowej  przeprowadziłam wraz z p. G. Filarską prelekcję wraz z pokazem nt. ,,Pierwszej pomocy przedmedycznej” dla uczniów szkoły podstawowej.
            Uczniowie zostali zapoznani z formami pomocy przedmedycznej.  Przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy. Przypomniano numery telefonów do instytucji udzielających pierwszą pomoc osobom poszkodowanym. Uczniowie słuchali wykładu dużym zainteresowaniem i czynnie włączyli się do części praktycznej, czyli do wykonania resuscytacji na fantomach. W części podsumowującej spotkanie uczniowie wypełniali z pomocą nauczycieli ćwiczenia.

     Dorota Wojciechowska- Woźny

     Grażyna Filarska


     LEKCJA NIE TYLKO DLA PIEKARZY…

            22 maja 2014 r. uczniowie Zespół Szkół w Koronowie gościli w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze, nieopodal  Świekatowa. W magicznej atmosferze legendarnych strachów, wyśmienitej kuchni i wesołej zabawy, poznali proces powstawania chleba, ciężką pracę na roli w minionej epoce, a także tradycje wypiekania chleba i podpłomyków w prastarym piecu.

        

         

          Dzięki przychylności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, która wsparła finansowo wyjazd, dzieci i młodzież mogły spędzić dzień pełen niecodziennych wrażeń, doświadczeń i smaków. Tę lekcję zapamiętają na długo, tym bardziej, że z wycieczki wrócili z chlebem wyrabianym na prawdziwym zakwasie.

      

     Organizator
     Jolanta Szatkowska


     W dniu 28.04.2014 r. zainaugurowano w naszej szkole obchody

      „Roku Wolności”

      

             W związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II p. Edyta Molczyk zorganizowała spotkania z dziećmi i młodzieżą przedstawiając prezentacje multimedialne dla dwóch grup wiekowych. Celem tych spotkań było przede wszystkim zapoznanie uczniów z sylwetką wielkiego rodaka.

              
     W tym samym dniu przeprowadzono również konkurs wiedzy nt. życia i dzieł papieża. Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Wzięło w nim udział 23 uczniów. Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

            W dniu 08.05.2014 r. odbył się uroczysty apel z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przygotowany przez p. Magdę Piasek. Uczniowie zapoznani zostali z tematyką poprzez prezentację multimedialną „Piękniejsza Polska”. Po jej obejrzeniu wzięli udział w dyskusji dotyczącej korzyści płynących z przystąpienia naszego kraju do UE.

            

             W związku z 70 rocznicą bitwy o Monte Cassino przygotowano dla uczniów na korytarzu szkolnym gazetkę tematyczna związaną z tym wydarzeniem.


      

            Uczniowie gimnazjum oraz szkoły zawodowej podczas spotkania w sali historycznej wysłuchali pieśni żołnierskich z okresu II wojny światowej oraz obejrzeli film dokumentalny „ Bitwa o Monte Cassino”

            

      Osoby odpowiedzialne:
     Danuta Daczkowska, Agnieszka Wajnert.


     W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przyłączyła się do programu Śniadanie Daje Moc.

     Certyfikat_Szkola_Podstawowa_nr3_w_Koronowie.pdf


     W dniach 28 i 29 listopada 2013 roku odbył się w naszej szkole dzień sałatkowy pn. ,,Zdrowo jem - zdrowo żyję"