• INNOWACJE 18/19

        • W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy IV – VI w ramach lekcji j. polskiego, historii, religii i plastyki brali udział w realizacji innowacji pedagogicznej MÓJ REGION W HISTORII I LEGENDZIE. Celem innowacji było wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę o własnym regionie . Cele programu nastawione były na rozwój strony poznawczej, a więc zdobywanie i gromadzenie wiedzy o regionie, oraz strony emocjonalnej, dzięki osobistemu kontaktowi z najciekawszymi zakątkami i obiektami najbliższej okolicy , czemu sprzyjały wyjścia w teren. Ważnym elementem w pracy z uczniami było kształcenie szeregu umiejętności, takich jak: poszukiwanie i gromadzenie danych, dokumentowanie i prezentowanie swojej pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, praca w grupie i komunikacja. Stosowane formy i metody pracy pozwoliły na wyzwolenie aktywności uczniów, wzbudzenie zainteresowania oraz emocjonalnego identyfikowania się ze swoją miejscowością, regionem i miejscową społecznością. W trakcie realizacji innowacji powstały prace albumowe o najbliższej okolicy, koronowskie legendy zostały zilustrowane przez uczniów. Prace na bieżąco eksponowane były na gazetkach w klasopracowni. Powstał album fotograficzny przedstawiający pomniki przyrody znajdujące się na terenie naszego miasta i gminy. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali szereg zadań sprawdzających ich wiedzę na temat MAŁEJ OJCZYZNY oraz jej historycznych i legendarnych początków. Na zakończenie roku szkolnego otrzymają nagrody promujące nasz region.

          Serdecznie dziękuję nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w realizację programu -   Tamara Strąk