• SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

    • SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY- GRUDZIEŃ 2019

     Świątecznie i jasełkowo…

     „Przy wigilijnym stole
     Łamiąc opłatek święty,
     Pomnijcie,
     że dzień ten radosny
     W mi
     łości jest poczęty;

     Że, jako mówi wam wszystkim
     Dawne, odwieczne or
     ędzie,
     Z pierwsz
     ą na niebie gwiazdą
     Bóg w waszym domu zasiędzie”                 

                           Jan Kasprowicz „Przy wigilijnym stole”

      

     Tradycyjnie - jak co roku - 12 grudnia, w naszej szkole, odbyło się  Spotkanie Przyjaciół Szkoły. Licznie przybyli zaproszeni goście na czele z Panem Starostą Wojciechem Porzychem. Występy uczniów wprowadziły wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło kolęd, choinki oraz opłatka – tradycyjnych symboli zimowych świąt.   Jasełka połączone z poczęstunkiem gości oraz kiermaszem ozdób świątecznych były też doskonałą okazją do wspólnych rozmów przy stole. Dyrekcja Zespołu Szkół składając świąteczne oraz noworoczne życzenia wszystkim gościom podziękowała za owocną współpracę, serce oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Fot. STUDIO FOTOGRAFICZNE „ROZALIA” KORONOWO

     SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY - GRUDZIEŃ  2018

      

      

     Jak co roku w Zespole Szkół w Koronowie...

     Świątecznie, nastrojowo,

     w podziękowaniu...

      

      

      

     Włodzimierz Dulemba,

     "Wigilia z gwiazdką"

      

     Zapadł wieczór- ten jedyny,

     najpiękniejszy w roku,

     wszyscy są dla siebie mili

     i tak cicho wokół.

        Pora, gwiazdko, na wieczerzę,

        widzisz, jak czekamy,

        wyjdź na niebo srenrnym blaskiem,

        w oknie się spotkamy.

     Połamiemy się opłatkiem

     I złożymi sobie

     dużo ciepłych, dobrych życzeń-

     ty nam, a my Tobie...

      

      

      

      

     12 grudnia przy ulicy Sobieskiego 16 w Koronowie odbyło się spotkanie Przyjaciół Szkoły, na które przybyli przedstawiciele władz, instytucji, dyrektorzy i pracownicy szkół oraz osoby prywatne.  Ta tradycja umożliwia  uczniom, nauczycielom, pracownikom oraz dyrekcji w szczególny sposób podziękować gościom za współpracę, a także bezinteresowną pomoc, chęć dzielenia się z innymi i sprawianie dzieciom oraz młodzieży radości. Jasełka
     w wykonaniu uczniów przygotowane pod kierunkiem pani Danuty Kozańskiej
     i pani Edyty Molczyk wprowadziły wszystkich w magię Świąt Bożego Narodzenia, zaś piękne dekoracje dodały występom uroczystego charakteru. Piękny
     wystrój, białe obrusy na stołach i skromny poczęstunek to zasługa zarówno uczniów jak i wszystkich nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół w Koronowie. Pani dyrektor Katarzyna Żubik podziękowała tym Spotkaniem Przyjaciół Szkoły za współpracę, życzliwość, przychylność w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością, złożyła również  życzenia, aby te tak ważne w polskiej tradycji Święta upłynęły gościom w rodzinnym gronie, w atmosferze radości i pozwoliły zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego, a Nowy Rok przyniósł nowe nadzieje na realizację planów i spełnienie pragnień. Pan Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski, Pani Małgorzata Wojnowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, Pan Zenon Rydelski – radny Powiatu Bydgoskiego oraz Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski również złożyli wszystkim życzenia, a ksiądz Mariusz Skrzypek poświęcił opłatek  w imieniu własnym oraz księdza Proboszcza. Goście wzięli udział także w kiermaszu ozdób świątecznych przygotowanym przez uczniów szkoły,  ich rodziców oraz nauczycieli.

     Za oprawę fotograficzną dyrekcja Zespołu Szkół dziękuje pani Lidii Mikołajewskiej – Studio Fotograficzne „Rozalia” w Koronowie.

      

     zdjęcia znajdują się w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM 

      https://zsskoronowo.edupage.org/album/?#gallery/260 

      

      

      

     2017

     Świątecznie w Zespole Szkół w Koronowie 
     „Za gardło chwyta nas wzruszenie
     I łezkę mamy w oku…
     Szkoda, że Boże Narodzenie
     Jest tylko raz do roku”
     Ludwik Jerzy Kern

                               

                          Fot. STUDIO FOTOGRAFICZNE „ROZALIA” KORONOWO

      

     12 grudnia, jak co roku w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego 16 w Koronowie, odbyło się  Spotkanie Przyjaciół Szkoły. To święto połączone z jasełkami w wykonaniu uczniów oraz poczęstunkiem dla gości. Niezwykła atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zapach choinki, białe obrusy, dekoracja, domowe ciasta, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń wprowadziły gości w niecodzienny klimat. 

     Dyrekcja Zespołu Szkół składając świąteczne oraz noworoczne życzenia wszystkim gościom serdecznie podziękowała za tak liczne przybycie, pamięć i dobrą współpracę, wsparcie, życzliwość oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 


            
                          

     zdjęcia znajdują się w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

     https://zsskoronowo.edupage.org/album/?

      

      

     2016

     „Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi” – słowa Stefana Wyszyńskiego przyświecały Spotkaniu Przyjaciół Zespołu Szkół w Koronowie.

      

                                    

              W tym roku 9 grudnia uczniowie, dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół przy ul. Sobieskiego 16 w Koronowie podziękowali przybyłym na uroczystość gościom za „szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli” okazane uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tradycyjnie już uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali jasełka.Niezwykłe dekoracje, białe obrusy na stołach, choinka, a na niej kolorowe lampki wprowadziły wszystkich w podniosły świąteczny nastrój. Jak co roku, pani dyrektor KatarzynaŻubikprzywitała wszystkich, podziękowała za owocną współpracę, wsparciei życzliwość.Po przedstawieniu pani dyrektor złożyła świąteczne życzeniaoraz zaprosiła zgromadzonych do podzielenia się opłatkiem oraz na słodki poczęstunek. Po uroczystości wszyscy mogli zakupić drobny upominek na kiermaszu przygotowanym przez rodzicówi uczniów.

                 W tym uroczystym dniuZespół Szkół miał zaszczyt gościć: Starostę Bydgoskiego p. Wojciecha Porzycha, Burmistrza Koronowa p. Stanisława Gliszczyńskiego, księdza proboszcza RyszardaHirsza, przedstawicieli władz oświatowych oraz instytucji wspomagających pracę szkoły, dyrektorów ościennych szkół a także innych ludzi dobrej woli, którzy na co dzień okazują serce i pomoc uczniom z niepełnosprawnością intelektualną.

     Dyrekcja Zespołu Szkół w Koronowie dziękuje wszystkim Gościom za przybycie, a tym, którzy nie mogli być razem z nami - za życzenia i pamięć. 

     Uczniowie składają serdeczne podziękowania za słodycze i upominki. Dzięki darczyńcom każdy uczeń Zespołu Szkół otrzyma świąteczną paczkę, o czym poinformujemy fotograficznie.

     Wszyscy dziękujemy p. Lidii Mikołajewskiej – Studio Fotograficzne „Rozalia” za piękne zdjęcia.

     Maleńka skromna stajenka – a wielkie wydarzenie.

     Kruche Dzieciątko – a same Anioły przybyły popatrzeć.

     Zimna, ciemna noc – a jasna gwiazda na niebie.

     Krowy i osiołki – a bogaci Królowie w odwiedziny przychodzą.

     Cuda naprawdę się zdarzają…

     Lichy żłóbek – staje się tronem dla Króla.

     Zwykłe siano – służy jako schowek na mirrę, kadzidło i złoto.

     Jeden dzień w roku – a kłótnie i spory cichną.

     Środek zimy – a jednak jakoś ciepło na sercu.

     Niemożliwe staje się możliwe…

      

     2015 r

      

     Jasełkowo… świątecznie…

     Magiczny to czas, Boże Narodzenie… Spotykamy się w gronie rodzinnym, spożywamy wspólnie wigilijną kolację, kolędujemy i weselimy się. To czas, który pozwala nam zwolnić nieco tempo życia i poddać się głębszej refleksji. To czas spotkań świątecznych w zakładach pracy, w firmach, czas składania sobie życzeń, czas życzliwych spojrzeń, czas, w którym chowamy urazy czy uprzedzenia.

     Cytując Zdzisława Kunstmana:

     „Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,

     Do świątecznej zasiądą wieczerzy –

     Błogosławiony grudzień!...”

     Dlatego właśnie błogosławiony, bo łączy i pozwala spotkać się w jednym miejscu, o jednym czasie, by symbolicznie połamać się opłatkiem i złożyć serdeczne życzenia. 16 grudnia 2015 roku tradycyjnie już odbyło się  Spotkanie Przyjaciół Szkoły. To niepisane święto szkoły połączone z występami uczniów oraz poczęstunkiem dla gości. Niezwykła atmosfera zbliżającego się Bożego Narodzenia, zapach choinki, białe obrusy, dekoracja, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń wprowadziły uczestników w niecodzienny klimat. Na uroczystość przybyli:

     • Ks. Proboszcz Ryszard Hirsz – Parafia Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
     • ks. Prałat Henryk  Pilacki - Parafia Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
     • Pan Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
     • Pan Zenon Rydelski - Przew. Rady Powiatu Bydgoskiego, Dyr. MGOK w Koronowie
     • Pan Leszek Czerkawski - Sekretarz  Powiatu Bydgoskiego
     • Pani Maria Strąk - Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie
     • Pan Marcin Wojciechowski - główny Księgowy PCZO w Koronowie
     • Pani Barbara Sosnowska - Sekretarz Gminy Koronowo
     • Pan Włodzimierz Domek- Przewodniczący Rady Miejskiej w  Koronowie
     • Pan Andrzej Kozański - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
     •  Pani Ewa Chytła  -  Dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu  Edukacji w Koronowie
     • Pani Grażyna  Szymańska  - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
     •  Pan Hieronim Bukowiecki - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
     •  Dyrektorzy szkół:
      • Pani Dorota Makowska – LO w Koronowie
      • Pani Mirosława Pietryga - Gimnazjum nr 1 w Koronowie
      • Pan Grzegorz  Winowiecki – Zespół Szkół w Mąkowarsku
      • Pani Katarzyna Wróbel - Szkoła Podstawowa w Sitowcu
      • Pan Piotr Bakalarsk i- Zespół Szkół w Wierzchucinie Król.
      • Pan Stanisław Lewandowski – Szkoła Podstawowa w Witoldowie
      • Pan Cezary Bosacki - Zespół Szkół we Wtelnie
     •  Pani Jolanta Wodnicka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie
     •  Pani Grażyna Wegner – przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie
     •  Pani Magdalena Prekop – dyrektor DPS w Bożenkowie
     •  Pan Dariusz Karwat - Dyrektor MGOPS w Koronowie oraz Pani Sylwia Klonowska (MGOPS w Koronowie)
     •  Pan Maciej Makowski – radny Powiatu Bydgoskiego, dyrektor MGOSiR  w Koronowie
     •  Pani Katarzyna Karwat –Miejska  Biblioteka Publiczna w Koronowie
     •  Pani Ewa Bielska - Biblioteka Pedagogiczna w Koronowie
     •  Pan Piotr Szramkowski - Kierownik Banku Pekao SA  FILIA w Koronowie
     •  Pan Janusz Flies oraz Pan Piotr Grabowski - Nadleśnictwo Różanna
     •  Pan Grzegorz Kowalik - z-ca Komisariatu Policji w Koronowie
     •  Pan Norbert Kulczyk - Komendant Straży Pożarnej w Koronowie
     •  Pani Lidia Mikołajewska – Studio Fotograficzne „Rozalia” w Koronowie
     •  Pani Maria Nawrocka   - Zakład Usługowo-Szkoleniowy PERFEKT Bydgoszcz
     •  Pani Jadwiga  Jarząbkiewicz - Górniak – Kancelaria radcy prawnego, ul. Dworcowa 19 w Bydgoszczy
     •  Rada Rodziców Zespołu Szkół w Koronowie: Pani Gabryela Malak, Pani Joanna Badźmierowska, Pani BożenaWielgosz
     •  Pani Teresa Tywuszyk – Chata Polska w Koronowie
     •  Pan Bogdan  Polasik – starszy inspektor ds. bhp

      

     Na spotkanie przybył nawet św. Mikołaj…  reniferem prosto ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy J. Dzieci były mile zaskoczone, niektóre lekko przestraszone, ale wszystkie zadowolone z otrzymanych słodkości. Dyrekcja Zespołu Szkół składając świąteczne oraz noworoczne życzenia serdecznie podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie, pamięć i dobrą współpracę, wsparcie, życzliwość oraz zrozumienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Jeszcze raz gorące podziękowania!!!

                                                   

     Oprawa fotograficzna dzięki życzliwości pani Lidii Mikołajewskiej – STUDIO FOTOGRAFICZNE „ROZALIA”, za co również dziękujemy!

      

     2014 r

                                               

             17 grudnia 2014 roku przy ulicy Sobieskiego 16 w Koronowie odbyło się spotkanie Przyjaciół Zespołu Szkół. Ta tradycja umożliwia uczniom, nauczycielom, pracownikom oraz dyrekcji w szczególny sposób podziękować gościom za współpracę, a także bezinteresowną pomoc, chęć dzielenia się z innymi i sprawianie dzieciom oraz młodzieży radości. Jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowane pod kierunkiem pani Danuty Kozańskiej, pani Edyty Molczyk oraz wicedyrektor pani Beaty Drozdowskiej, wprowadziły wszystkich w magię Świąt Bożego Narodzenia, zaś piękne dekoracje dodały występom uroczystego charakteru. Pani dyrektor Katarzyna Żubik podziękowała uczestnikom oraz wszystkim złożyła życzenia, by czas Bożego Narodzenia stał się okazją do miłych spotkań w gronie najbliższych i umacniania wiary w to, co dobre i piękne, by w całym nadchodzącym roku optymizm i pogoda ducha wypełniały każdy dzień, by- jak pisał przed laty Jan Kasprowicz- „Wzajemnie przebaczać winy, Koniec położyć rozterce”. Ksiądz proboszcz Ryszard Hirsz udzielił błogosławieństwa, a symboliczne dzielenie się opłatkiem uczyniło zadość tradycji.
           Goście wzięli udział także w kiermaszu ozdób i wypieków świątecznych przygotowanym przez uczniów szkoły oraz ich rodziców.

      

     Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze Spotkania→ Pokaz_slajdow_bez_tytulu.wmv

      

      

        2013 r

                                         

            17 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół w Koronowie odbyło się coroczne Spotkanie Przyjaciół Szkoły połączone z kiermaszem świątecznym zorganizowanym przez Radę Rodziców. Gości przywitała dyrektor p. Katarzyna Żubik, następnie uczniowie zaprezentowali jasełka przygotowane pod kierunkiem p. Danuty Kozańskiej, p. Edyty Molczyk oraz p. Beaty Drozdowskiej. Piękne stroje młodych aktorów, świąteczna dekoracja, białe obrusy na stołach, choinka świecąca różnokolorowymi lampkami oraz kolędy wprowadziły Przyjaciół szkoły w niezwykły, bożonarodzeniowy nastrój. Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego p. Zenon Rydelski wręczył Nagrodę Radnych Powiatu Bydgoskiego uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej nr 3 Ilonie Wojtuszkiewicz oraz uczniowi kl. III Gimnazjum nr 2 Mikołajowi Grzybowskiemu. Pani dyrektor cytując Matkę Teresę z Kalkuty: „Zawsze ilekroć się uśmiechniesz do swojego brata wyciągniesz do niego rękę - jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności” - podziękowała przybyłym za współpracę, bezinteresowną pomoc, życzliwość i zrozumienie potrzeb uczniów Zespołu Szkół. Złożyła w imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej świąteczne życzenia.