• ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

    • Logopeda szkolny

     mgr Danuta Daczkowska

                                                

     Witam. Pracuję w Zespole Szkół od 22 lat, prowadzę zajęcia z logopedii. Prywatnie jestem mamą 13 letniego Miłosza. Zawodowo jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyłam 5 letnie dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym o specjalności logopedia, studia podyplomowe z zakresu „Rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu „Ologofrenopedagogiki”, kurs "Terapia behawioralna I, II i III stopnia". Jestem nauczycielem dyplomowanym.

     W mojej pracy przyświeca mi myśl Janusza Korczaka „...Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...”

     Opieką logopedyczną w tym roku szkolnym objętych jest ponad 40 uczniów.

     Praca moja polega przede wszystkim na kształtowaniu prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonaleniu mowy już ukształtowanej, usuwaniu wad mowy.

     Korzystam z nowatorskiej metody nauki mówienia i czytania profesor Jagody Cieszyńskiej ”Symultaniczno sekwencyjna metoda nauki czytania”.

     Zgodnie z jedną z teorii o holistycznym rozwoju człowieka prowadząc terapię mowy staram się również rozwijać i doskonalić analizę i syntezę wzrokową, słuchową, uczę czytania i pisania, rozpoznawania i nazywania kolorów, doskonalę sprawności manualne, stosuję techniki relaksacyjne. W ramach uatrakcyjniania zajęć wykonujemy z uczniami ciekawe prace z kolorowych papierów – techniką origami, oraz rysujemy kolorowe mandale.

      

     Terapię logopedyczną wspomagam pracą z komputerem korzystając z licznych multimedialnych programów edukacyjnych. 

     Na zajęciach logopedycznych każdy z uczniów ma założony zeszyt, w którym to gromadzimy wytwory pracy uczniów i zapisujemy aktualnie prowadzone ćwiczenia.

     Kilkoro moich uczniów jest nie mówiących i nie rokujących szans na mowę artykułowaną – z nimi prowadzę ćwiczenia na porozumiewanie się za pomocą obrazków – plansz, gestów, symboli, pisania na klawiaturze komputera. Zgodnie z jedną z zasad komunikacji alternatywnej jeśli dziecko jest nie mówiące, nie oznacza to, że nie ma nam nic do zakomunikowania. Uczę ich więc komunikowania się ze światem metodami alternatywnymi.

     Na zajęcia uczniowie przychodzą chętnie i aktywnie w nich uczestniczą.

     Zapraszam na moje zajęcia !